АТП

Додано: 23 березня 2020
Предмет: Технології, 3 клас
Тест виконано: 2 рази
10 запитань
Запитання 1

Що включає в себе автоматичний контроль?

варіанти відповідей

Автоматичне вимірювання, сортування і збір інформації

Автоматичний контроль, захист та блокування інформації

Автоматична сигналізація, вимір, сортування і збирання інформації

Автоматичне вимірювання, перетворення , сортування і реєстрація інформації

Запитання 2

Наведіть значення приладу TIRА

варіанти відповідей

Вторинний прилад вимірювання температури

Котроль, реєстрація і сигналізація струму

Контроль, реєстрація і сигналізація температури

Контрольі регулювання температури

Запитання 3

Функціональне призначення приладу LIC

варіанти відповідей

Індексація і реєстрація рівня

Індексація і регулювання витрати

Первинний прилад вимірювання рівня

Індикація і регулювання рівня

Запитання 4

Вихідним сигналом аналогових вимірювальних приладів АСУ ТП є ...

варіанти відповідей

Уніфікований струмовий сигнал

Дискретний сигнал

Сигнал термо ЕРС

Сегнал термо опору

Запитання 5

Наведіть схему контролю витрати рідини

варіанти відповідей

а

б

в

г

д

Запитання 6

Які параметри відносять до технологічних?

варіанти відповідей

I, R, Q, F, L, T, W, P

Q, F, L, T, W, P

A, H, K, Q, F, D, T, W, P

Q, F, D, T, W, P, I, L, A

U, S, C, Q, F, D, T, W, P

Запитання 7

Параметри, що характеризують умови протікання процесу всередині апарату, називаються

варіанти відповідей

Вхідні

Контролюючі

Вихідні

Поточні

Режимні

Запитання 8

Що розуміють під поняттям "Автоматизація управління виробничим процесом"?

варіанти відповідей

Процес впровадження в виробничий процес автоматичних пристроїв і систем.

Комплекс заходів, що забезпечують управління виробничим процесом за допомогою системи автоматичного управління і людини

Система управління фінансовою діяльністю підприємства.

Сукупність автоматичних систем і машин, що забезпечують управління виробничим процесом.

Запитання 9

За яким технологічним параметром здійснюється регулювання співвідношення "паливо-повітря" в системах автоматизації

варіанти відповідей

витрата палива

регулювання коефіцієнта спввідношення "паливо-повітря"

витрата повітря

температури відхідних газів

Запитання 10

За яким параметром здійснюється регулювання тиску колошникового газу доменної печі

варіанти відповідей

Переміщення дроселю на відхідних газах

Переміщення затвору дросельної групи

Переміщення затвору на димовій трубі

Шляхом збросу газів в атмосферу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест