28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Аутсорсинг.Політичні та демографічні проблеми(В.М.Бойко,І.Л.Дітчук,Т.А.Гринюк та ін)

Додано: 15 травня
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 47 разів
18 запитань
Запитання 1

Використання чужого ресурсу, або передача однією компанією певних функцій на обслуговування іншій компанії, яка спеціалізується у певній галузі...

варіанти відповідей

аутсорсинг

офшор

рурбанізація

кредитування

Запитання 2

Країна, яка очолює рейтинг привабливості з ІТ- аутсорсингу...

варіанти відповідей

Китай

Малайзія

США

Індія

Запитання 3

Людина, яка сама собі шукає проекти, та може працювати відразу на різні фірми

варіанти відповідей

аутсорсинг

фрілансер

дистриб'ютор

Запитання 4

Проблеми,які стосуються всіх країн світу називаються..

варіанти відповідей

локальними

глобальними

місцевими

Запитання 5

Обери політичні проблеми

варіанти відповідей

проблеми охорони здоров'я

регіональні конфлікти

демографічна "криза"

проблема збереження миру

міжнародний тероризм

Запитання 6

Проблеми: охорони здоров'я, освіти, злочинності, наркоманії -це

варіанти відповідей

демографічні проблеми

економічні проблеми

екологічні проблеми

соціальні проблеми

Запитання 7

Міжнародна організація, діяльність якої спрямована на збереження миру, розв'язування проблем роззброєння..

варіанти відповідей

НАТО

ЄС

МВФ

ООН

Запитання 8

Зіткнення християн та мусульман у країнах колишньої Югославії, на Кавказі, Кіпрі, Лівані відносять до ...

варіанти відповідей

економічних проблеми

етнічних проблеми

продовольчих проблеми

соціальних проблеми

Запитання 9

 Зсув розподілу населення за віком у бік старшого віку називається...

варіанти відповідей

демографічна криза

демографічний вибух

старіння нації

депопуляція

Запитання 10

..... у сучасних умовах характеризується такими ознаками:

широким розмахом;

відсутністю чітко виражених державних кордонів, наявністю зв’язку і взаємодії з міжнародними центрами та організаціями;

- жорстокою організаційною структурою, яка складається з керівної і оперативної ланок, підрозділів розвідки, контррозвідки;

- суворою конспірацією і ретельним вибором кадрів;

-якісним технічним оснащенням, яке конкурує, а то й перевищує оснащення урядових військ.


варіанти відповідей

демографічні проблеми

гібридні війни

тероризм

регіональні конфлікти

Запитання 11

 Війна з поєднанням в застосуванні конвенційної зброї, партизанської війни, тероризму та злочинної поведінки з метою досягнення певних політичних цілей, основним інструментом якої є створення державою-агресором в державі, обраній для агресії, внутрішніх протиріч та конфліктів з подальшим їх використанням для досягнення політичних цілей агресії, які звичайно досягаються звичайною війною- це

варіанти відповідей

міжнародний тероризм


гібридна війна

етнічний конфлікт

Запитання 12

Для Європи характерний ...

варіанти відповідей

І тип відтворення населення

"демографічний вибух"

ІІ тип відтворення населення

"демографічна криза"

Запитання 13

Різке збільшення кількості населення внаслідок зростання його природного приросту називається...

варіанти відповідей

демографічна криза

депопуляція

джентрифікація

демографічний вибух

Запитання 14

Природний приріст населення обчислюють як

варіанти відповідей

добуток між показниками смертності та народжуваності

різниця між показниками народжуваності та смертності

Запитання 15

Зменшення кількості населення внаслідок від'ємного природного приросту називається...

варіанти відповідей

демографією

депопуляцією

демаркацією

урбанізацією

Запитання 16

Демографічна політика Китаю під гаслом "Одна сім'я- одна дитина" спрямована на ..

варіанти відповідей

збільшення населення

на зменшення населення

Запитання 17

Виїзд людей за межі країни свого проживання називається..

варіанти відповідей

імміграція

рееміграція

еміграція

міграція

Запитання 18

Які головні причини зумовили відтік частини населення з України останнім часом?

варіанти відповідей

соціальні

політичні

екологічні

релігійні

економічні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест