Австралія. Природа материка

Додано: 28 червня
Предмет: Географія, 7 клас
Тест виконано: 17 разів
14 запитань
Запитання 1

В основі материка лежить

варіанти відповідей

докембрійська платформа

молода палеозойська платформа

область давньої складчатості

область молодої складчатості

Запитання 2

Частиною якого материка в геоглогічному минулому була Австралія?

варіанти відповідей

Лавразія

Євразія

Гондвана

Америка

Запитання 3

В Австралії немає активних сейсмічних зон і діючих вулканів

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 4

Серед корисних копалин в Австралії найбільш поширені

варіанти відповідей

паливні

руди чорних і кольорових металів

нерудні

Запитання 5

Виберіть правильну характеристику загальних рис рельєфу Австралії

варіанти відповідей

переважає рівнинний рельєф з переважанням височин і плоскогір'їв, лише крайній схід материка займають старі зруйновані гори

переважає рівнинний рельєф з переважанням височин і плоскогір'їв, лише на крайній півночі материка знаходяться молоді гори

переважає рівнинний рельєф з переважанням низовин і плоскогір'їв, лише крайній захід материка займають молоді складчасті гори

рельєф материка дуже різноманітний, рівнини переважать в його північній частині, а гори - в південній

Запитання 6

Вкажіть правильне продовження речення:" Материк Австралія розташований у таких кліматичних поясах: .............................."

варіанти відповідей

арктичному, помірному, субтропічному

тропічному, субтропічному, помірному

екваторіальному, субекваторіальному, тропічному

субекваторіальному, тропічному, субтропічному

Запитання 7

Австралія - найсухіший материк Землі. Причиною цього є те, що :

варіанти відповідей

материк найвіддаленіший від інших материків

материк розташований переважно в екваторіальних широтах, де переважає низький атмосферний тиск; теплі течії біля берегів

більша частина материка лежить у тропічних широтах, де переважає високий атмосферний тиск; панування пасатної циркуляції; розташування на східній окраїні материка гір, холодні течії біля західних берегів

Запитання 8

Сухі русла річок в Австралії називаються :

варіанти відповідей

кріки

ваді

скреби

дельти

Запитання 9

Найбільшу площу в Австралії займає

варіанти відповідей

екваторіальний кліматичний пояс

субекваторіальний кліматичний пояс

тропічний кліматичний пояс

субтропічний кліматичний пояс

Запитання 10

Найбільшу площу в Австралії займає природна зона

варіанти відповідей

саван і рідколісь

вологих екваторіальних лісів

пустель і напівпустель

тропічних лісів

Запитання 11

Найбільше озеро Австралії

варіанти відповідей

Ері

Чад

Вікторія

Ейр

Запитання 12

Рослини і тварини, які живуть тільки в певному регіоні, називаються

варіанти відповідей

ендеміки

релікти

епіфіти

Запитання 13

Укажіть типових представників тваринного світу Австралії

варіанти відповідей

кенгуру

окапі

жирафи

коала

чорний лебідь

фламінго

зебра

Запитання 14

Непрохідні зарості твердолистих, колючих, вічнозелених чагарників у внутрішніх районах Австралії називаються

варіанти відповідей

кріки

ваді

скреби

гамади

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест