Багатосторінкові видання та їх формат. Загальні питання побудови композиції

Додано: 28 листопада 2023
Предмет: Інформатика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

1) Що таке шпальта ?

варіанти відповідей

скомпонована частина набірної форми, що включає в себе заголовки, кліше, колонцифри, формули та інші елементи, що дає на папері відбиток сторінки видання — газети, журналу, книги; часто під шпальтою розуміють сторінку видання.

величина пробілу між словами при ви ключці рядків, в абзацних відступах, при виділенні тексту розрядкою та ін.. Шпації можуть мати товщину від 1 до 20 пунктів. Кругла шпація, напівкругла шпація, тонка шпація дорівнюють ширині великих букв M, N і маленької букви t відповідно.

визначається відношенням ширини знаків типу «н», «п», «и» великих до їх висоти у відсотках. Для нормальних шрифтів десятого кегля це відношення становить від 60% до 85%.

Запитання 2

2) Які бувають види шпальт ?

варіанти відповідей

Одношпальтна

Декоративні

Тришпальтна

Рубані

Двошпальтна

Пропорційні

Запитання 3

Які є системи виміру в поліграфії ?

варіанти відповідей

Графічна,Сеточна,Фронтальна

Метрична,Графічна,Сеточна

Метрична,Типографська, Англо-американська

Запитання 4

Які основні поняття в поліграфії ?

варіанти відповідей

Кегль

Інтерліньяж

Шпація

Кернінг

Гарнітура

Наплив

Трекінг

Засічка

Запитання 5

Які є типи шрифтів ?

варіанти відповідей

з засічками

без засічок

Рукописні

Декоративні

Запитання 6

За способом подання літер шрифти розподіляються на три класи

варіанти відповідей

растрові

векторні

контурні

шпальтні

інтервальні

Запитання 7

Які є правила композиції ?

варіанти відповідей

Цілісність

Виразність

Зорове сприйняття

Домірність

Контрастність

Послідовність

Єдність

Запитання 8

Що таке пробіли ?

варіанти відповідей

це частина оголошення, не зайнята іншими елементами. Ця назва зберігається, навіть якщо ці частини зафарбовані чорним або іншим кольорами. Пробіли відіграють важливу роль у створенні образу, тому що пауза в музиці – теж музика.

це поєднання всіх елементів у єдине ціле. Незважаючи на те, що композиція складається з багатьох різних частин, вони повинні бути так взаємозалежні, щоб композиція в цілому робила гармонійне враження.

Мається на увазі стильовий взаємозв'язок даної композиції (сторінки) з усіма сторінками сайта. Це досягається застосуванням одного й того ж формату, стилю, тональності, постійного використання єдиних прийомів: логотипа, рисованого персонажа, помітного девізу.

Запитання 9

Що таке кегель ?

варіанти відповідей

відстань між базовими лініями сусідніх рядків. Звичайно інтерліньяж становить 120% від кегля.

Оскільки поняття кегля склалося в епоху металічного набору, кеглем вважається величина площадки, на якій розміщується буква.

відстань між буквами, використовується для зміни густини текстового блоку.

Запитання 10

Що таке трекінг ?

варіанти відповідей

процес зміни відстані між окремими парами букв з невеликим кроком, величина якого залежить від кегля шрифту.

визначається відношенням ширини знаків типу «н», «п», «и» великих до їх висоти у відсотках. Для нормальних шрифтів десятого кегля це відношення становить від 60% до 85%.

відстань між буквами, використовується для зміни густини текстового блоку. Чим більша розрядка між буквами, тим світліший текст. Зменшення трекінгу підвищує густину тексту і робить публікацію більш темною.

Запитання 11

Що таке виразність ?

варіанти відповідей

правильній композиції жоден з елементів не можна вилучити, додати або пересунути без шкоди для цілого. Для знаходження цілісної композиції звичайно розглядають майбутнє зображення як набір плям – силуетів окремих елементів, які компонують на площині до досягнення необхідного ефекту.

Ефективний спосіб привернути увагу до одного певного елемента – використати контрастні кольори, розмір або стиль. Наприклад, використати негатив (біле на чорному), чорно-біле оголошення в червоній рамці або незвичайний стиль шрифту, що контрастує зі звичним.

Усі елементи композиції сторінки повинні займати площу, розмірну з їхнім значенням у композиції як єдиному цілому. Однаковість елементів по кольорах, розміру або інших якостях викликає монотонність

починається з виділення загальних структурних особливостей об'єкта. У першу чергу сприймається відношення предметів і простору. Потім освоюються відношення між предметами, потім між деталями предметів. І створюється чітке уявлення про ціле.

неформалізована якість композиції, яка проявляється в тім, що зображення швидко захоплює увагу глядача, ясно показує процеси, які дизайнер хотів відобразити.

Запитання 12

Що таке комп'ютерний шрифт?

варіанти відповідей

програма, що може бути використана у всіх додатках Windows/MacOS X.

технологія PostScript фірми Adobe.

уявна лінія, що проходить по основах символів тексту.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест