Бази даних. Реляційна модель даних

Додано: 20 січня 2021
Предмет: Інформатика, 10 клас
Копія з тесту: Бази даних
Тест виконано: 216 разів
18 запитань
Запитання 1

Які типи зв’язків можуть існувати між таблицями базами даних?

варіанти відповідей

«один за всіх і всі з одного»

«один до одного», «один до багатьох», і «багато до багатьох»

«один до кожного», «кожен до багатьох», і «багато до всіх»

«один до жодного», «один до двох», і «багато до багатьох»

Запитання 2

Яка основна характеристика полів?

варіанти відповідей

кількість

ширина

тип даних

достовірність даних

Запитання 3

Які об'єкти призначені для введення та перегляду даних?

варіанти відповідей

таблиці

запити

звіти

зв'язки 

форми

Запитання 4

Коли місце збереження інформації стає базою даних?

варіанти відповідей

якщо дані об’єднані зв’язками і спільною структурою

якщо забезпечена секретність даних

як тільки якась інформація занесена до пам’яті комп’ютера

якщо завідуючий базою починає виконувати свої обов’язки

Запитання 5

Що таке СУБД?

варіанти відповідей

скорочення від слів Система Управління Базами Даних

скорочення від слів Структура Управління Базами Даних

скорочення від слів Система утримання Баз Даних

скорочення від слів Система Управління Базисами Даних

Запитання 6

Якими бувають моделі зберігання даних?

варіанти відповідей

ієрархічна, мережева і реляційна

ієрархічна, мережева і таблична

ієрархічна, логічна та арифметична

мережева, таблична та реляційна

Запитання 7

Як називаються стовпчики в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

поля

записи

кортежі

відношення

Запитання 8

Як називаються рядки в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

поля

записи

атрибути

відношення

Запитання 9

Які основні об’єкти баз даних Access?

варіанти відповідей

таблиці, форми, запити, звіти

 структури, макроси, запити, сторінки

модулі, макроси, запити, фільтри

рядки, стовпчики, макроси

Запитання 10

Які об’єкти безпосередньо призначені для зберігання інформації?

варіанти відповідей

таблиці

форми

 запити

 звіти

Запитання 11

Які типи даних може містити таблиця в Access?

варіанти відповідей

текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, лічильник, об'єкт OLE, гіперпосилання, обчислюваний

логічний, поле об’єкта OLE, гіперпосилання

словесний, поле МАЛО, цифровий, дата/рік, обрахунок

текстовий, чистовий, чорновий, дата об’єкта OLE, лічильник

Запитання 12

Що можна назвати базою даних?

варіанти відповідей

Телефон 

Зошит 

Класний журнал 

Рецепт приготування салату 

Запитання 13

Які особливості має реляційна база даних?

варіанти відповідей

Вузли утворюють ієрархію 

Таблиці взаємопов’язані 

Має вузли, рівні, зв’язки 

Складається з таблиць 

Запитання 14

Установіть відповідність між назвами і прикладами баз даних.

1 Ієрархічна  А Клієнти різних банків 

2 Мережева  Б Продаж залізничних квитків 

3 Реляційна  В Підрозділ збройних сил 

варіанти відповідей

1 В

2 А

3 Б

1 Б

2 А

3 В

1 Б

2 В

3 А

1 В

2 Б

3 А

Запитання 15

Установіть відповідність між елементами таблиці реляційної базі даних та їх описом.

1 Запис 

2 Поле 

3 Структура 

А Визначає, що може бути записано в базу даних і в якому вигляді 

Б Містить дані одного типу (наприклад, прізвище) 

В Містить дані про один елемент (наприклад, учня)  

варіанти відповідей

1 А

2 Б

3 В

1 В

2 Б

3 А

1 А

2 В

3 Б

1 Б

2 А

3 В

Запитання 16

Впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних

варіанти відповідей

Текстовий документ

База даних

Презентація

Графічне зображення

Алгоритм

Запитання 17

Електронні бази даних активно використовуються в:


варіанти відповідей

банківській сфері

бібліотеках

пошукових системах Інтернету

під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів

Запитання 18

Сферу застосування конкретної бази даних називають?


варіанти відповідей

базою даних

предметною областю бази даних

атрибутами бази даних

об'єктом предметної області бази даних

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест