5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Бази даних

Додано: 28 січня
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 23 рази
12 запитань
Запитання 1

База даних - це:

варіанти відповідей

сукупність програм для зберігання і обробки великих масивів інформації

інтерфейс, що підтримує наповнення і маніпулювання даними;

це сховище даних про деяку предметну область, організоване у вигляді спеціальної структури

певна сукупність інформації

Запитання 2

До функцій СУБД не відносять

варіанти відповідей

пошук інформації в БД

вивчення інформації

виконання нескладних розрахунків

редагування БД

Запитання 3

Що являє собою СУБД?

варіанти відповідей

Програми, що забезпечують взаємодію користувача з базою даних

Програми для роботи з електронними таблицями

Програми для зберігання даних на носіях інформації

Програми для забезпечення взаємодії користувачів з таблицями даних

Запитання 4

Упорядкованих за певними правилами набір даних - це

варіанти відповідей

СУБД

Предметна область

Сутність предметної галузі

База даних

Запитання 5

З чого складається реляційна БД:

варіанти відповідей

таблиць

документів

книг

Запитання 6

Які типи зв'зків можуть існувати між таблицями БД?

варіанти відповідей

«один за всі і всі за одного»

«один до кожного», «кожен до багатьох», і «багато до всіх»

«один до одного», «один до багатьох», і «багато до багатьох»;

«один до жодного», «один до двох», і «багато до багатьох»

Запитання 7

Існують такі моделі даних

варіанти відповідей

мережева

ієрархічна

реляційна

республіканська

Запитання 8

Який тип ключа обирають в основній таблиці?

варіанти відповідей

первинний ключ

зовнішній ключ

складний ключ

Запитання 9

Познач про якій тип зв’язку іде мова «одним автомобілем може керувати лише один водій і керувати цим автомобілем може тільки один водій»:

варіанти відповідей

"один до багатьох"

"багато до одного"

"один до одного"

Запитання 10

Рядок таблиці реляційної бази даних називається - 

варіанти відповідей

записом

полем

варіантом

Запитання 11

Стовпець таблиці реляційної таблиці бази даних називається -

варіанти відповідей

полем

записом

варіантом

Запитання 12

Унікальний атрибут називають - 

варіанти відповідей

ключем

замком

сутністю

моделлю

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест