24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

БД_Пошук, редагування, сортування, фільтрація даних.

Додано: 9 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Поле, значення в якому не повинні повторюватися.

варіанти відповідей

ключове

текстове поле

числове поле

поле Дата й час

Запитання 2

Поле у таблиці реляційної бази даних

варіанти відповідей

Визначає, що може бути записано в базу даних і в якому вигляді 

Містить дані одного типу (наприклад, прізвище) 

Містить дані про один елемент (наприклад, учня)

Запитання 3

Як називається рядок таблиці в СУБД Access?

варіанти відповідей

форма

поле

запис

комірка

Запитання 4

Оберіть об'єкти бази даних

варіанти відповідей

таблиця

форма

звіт

запит

аркуш

комірка

Запитання 5

Що необхідно зробити для зміни структури таблиці?

варіанти відповідей

натиснути кнопку ВІДКРИТИ

натиснути кнопку КОНСТРУКТОР

натиснути кнопку ВІДМІНА

натиснути кнопку СТВОРИТИ

Запитання 6

У чому полягає фільтрування даних?

варіанти відповідей

Відображення в таблиці тільки тих рядків, дані яких відповідають певній умові (умовам)

Розташування рядків за даними певного стовпця

Автоматична зміна вигляду комірок залежно від даних у них

Видалення з таблиці тих рядків, дані яких не відповідають певній умові (умовам)

Запитання 7

У чому полягає сортування даних?

варіанти відповідей

Відображення в таблиці тільки тих рядків, дані яких відповідають певній умові (умовам)

Розташування рядків за даними певного стовпця

Автоматична зміна вигляду комірок залежно від даних у них

Видалення з таблиці тих рядків, дані яких не відповідають певній умові (умовам)

Запитання 8

У якому випадку доцільно застосовувати розширені фільтри? 

варіанти відповідей

Під час застосування складних умов

Якщо в комірках таблиці використовувались формули і функції

Якщо таблиця містить дані різного формату

Під час використання умовного форматування

Запитання 9

Таблиця - це об'єкт БД, який призначений для

варіанти відповідей

зберігання даних

керування даних

пошуку даних

виведення на екран даних у звичайному вигляді

Запитання 10

Якi типи даних може мiстити таблиця в Access?

варіанти відповідей

текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, лiчильник

 словесний, поле МАЛО, цифровий, дата/рiк, обрахунку

логiчний, поле об'єкту OLE, словесний

текстовый, чистовий, чорновий, дата об'єкту OLE, лiкувальник

Запитання 11

База даних - це...

варіанти відповідей

сукупність програм для зберігання і обробки великих масивів інформації

інтерфейс, що підтримує наповнення і маніпулювання даними

це сховище даних про деяку предметну область, організоване у вигляді спеціальної структури

певна сукупність інформації

Запитання 12

Що служить як обмеження цілісності в рамках однієї таблиці для однозначної ідентифікації?

варіанти відповідей

Первинний ключ

Зв'язок

Зовнішній ключ

Сутність

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест