Beste Freunde. 7 Lektion.

Додано: 4 жовтня 2023
Предмет: Німецька мова, 6 клас
12 запитань
Запитання 1

Який суфікс додається до професій жіночого роду в німецькій мові?

варіанти відповідей

in

an

un

on

Запитання 2

Знайдіть переклад професій у правильному порядку?

лікарка, домогосподиня, вчитель, архітектор

варіанти відповідей

die Ärztin, die Hausfrau, der Lehrer, der Architektin

die Ärztin, die Hausfrau, der Lehrer, der Architekt

die Ärztin, die Hausfrau, der Lehrerin, der Architekt

der Arzt, die Hausfrau, der Lehrer, der Architekt

Запитання 3

Як перекласти питання німецькою мовою: Хто ти за професією?

варіанти відповідей

Was bist du auf Beruf?

Was gehst du von Beruf?

Wer bist du von Beruf?

Was bist du von Beruf?

Запитання 4

Прийменник "aus" потребує завжди після себе відмінку ______:

варіанти відповідей

Nominativ

Akkusativ

Dativ

Dativ або Akkusativ

Запитання 5

Артикль жіночого роду в Датіві - це _____:

варіанти відповідей

die

der

dem

den

Запитання 6

Якого роду більшість країн в німецькій мові?

варіанти відповідей

жіночого

чоловічого

середнього

множини

Запитання 7

Знайдіть правильний переклад речення: "Ми родом з Турції".

варіанти відповідей

Wir kommen aus Türkei.

Wir kommen aus dem Türkei.

Wir kommen auf der Türkei.

Wir kommen aus der Türkei.

Запитання 8

Знайдіть правильний переклад речення: "Він родом з Австрії".

варіанти відповідей

Er kommt aus Österreich.

Er kommt aus Frankreich.

Er kommt aus der Österreich.

Er kommt aus dem Österreich.

Запитання 9

Яку країну множини ви знаєте в німецькій мові (артиклі пропущені)?

варіанти відповідей

Schweiz

USA

Spanien

Frankreich

Запитання 10

Перекладіть речення, звернувши увагу на присвійний займенник:

Мій брат займається карате.

варіанти відповідей

Meine Bruder machen Karate.

Dein Bruder macht Karate.

Mein Bruder macht Karate.

Mein Bruder spielt Karate.

Запитання 11

Перекладіть речення, звернувши увагу на присвійний займенник:

Твої батьки малюють (креслять) із задоволенням.

варіанти відповідей

Deine Eltern zeichnen gern.

Mein Eltern zeichnen gern.

Meine Eltern tauchen gern.

Deine Eltern laufen gern.

Запитання 12

Перекладіть речення, звернувши увагу на присвійний займенник:

Твоя сестра говорить німецькою.

варіанти відповідей

Meine Schwester spricht Deutsch.

Deine Schwester sprecht Deutsch.

Deine Schwester spricht Deutsch.

Dein Schwester sprichen Deutsch.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест