1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

10 клас_Бази даних (підсумковий тест)

Додано: 7 лютого
Предмет: Інформатика, 10 клас
Копія з тесту: Бези даних
24 запитання
Запитання 1

Як називається СУБД пакету Microsoft Office?

варіанти відповідей

Excel

Word

Access

FoxPro

Запитання 2

Як називається рядок таблиці в СУБД Access?

варіанти відповідей

Форма

Запис

Поле

Комірка

Запитання 3

Як називається стовпець таблиці і СУБД Access?

варіанти відповідей

Запис

Форма

Поле

Стовпець

Запитання 4

До якого типу належить СУБД Access?

варіанти відповідей

Ієрархічна

Мережа

Реляційна

Запитання 5

Як називається перехрещення поля і запису в БД?

варіанти відповідей

Комірка

Гніздо

Значок

Запитання 6

Щоб створити структуру таблиці, треба виконати команду?

варіанти відповідей

Відкрити

Конструктор

Створити

Нова таблиця

Запитання 7

База даних - це

варіанти відповідей

сукупність правил і обмежень, які відображають зв'язки між окремими частинами даних

сукупність взаємопов'язаних файлів, призначених для спільного застосування

комплекс програм, які забезпечують взаємодію користувача з даними

факти ти ідеї, подані у формалізованому вигляді для обробки та передачі за допомогою певного процесу

Запитання 8

Що таке система управління базами даних?

варіанти відповідей

Прикладна програма, призначена для створення, збереження та використання баз даних

Комп'ютер, на якому розміщується одна або декілька баз даних

Програма для пошуку даних у базі даних

Система для несанкціонованого входу і керування базами даних будь-якої організації

Спеціалізована операційна система для створення, редагування та зберігання баз даних

Запитання 9

Якi основнi об'єкти баз даних Access?

варіанти відповідей

Таблицi, форми, запити, звiти

Структури, макроси, запити, сторiнки

Модулi, макроси, запити, фiльтри

Колонтитули, об'єкти керування, елементи оформлення

Рядки, стовпчики, макроси

Запитання 10

Що таке "реляцiйнi бази даних"?

варіанти відповідей

Бази, данi в яких розмiщенi у виглядi взаємопов'язаних таблиць

Сукупнiсть засобiв обробки, зберiгання, передачi iнформацiї

Бази, данi в яких розмiщенi у єдинiй прямокутнiй таблицi

Бази даних з великою кiлькiстю iнформацiї

Бази даних що мають iєрархiчну структуру

Запитання 11

Якi типи зв'язкiв можуть iснувати мiж таблицями бази даних?

варіанти відповідей

"Один" за всiх i всi за "одного"

"Один" до "одного", "один" до "багатьох" i "багато" до "багатьох"

"Один" до "кожного", "кожен" до "багатьох" i "багато" до "всiх"

"Один" до "жодного", "один" до "двох" i "багато" до "багатьох"

"Один" до "одного", "один" до "двох" i "один" до "багатьох"

Запитання 12

Якi особливостi зв'язку "один" до "багатьох"?

варіанти відповідей

Кожний запис однiєї таблицi вiдповiдає тiльки одному запису iншої

Це роздiлення однiєї таблицi на двi, з тiєю ж кiлькiстю записiв

Кожний запис однiєї таблицi вiдповiдає кiльком записам iншої

Це роздiлення однiєї таблицi на двi, з меншою кiлькiстю записiв

Це роздiлення однiєї таблицi на двi, з бiльшою кiлькiстю записiв

Запитання 13

Що можна назвати базою даних?

варіанти відповідей

Телефон 

Зошит 

Класний журнал 

Рецепт приготування салату 

Запитання 14

Як називається інформація, підготовлена для обробки або передачі?

варіанти відповідей

Дані

Файли

Папки

Документи

Результати

Запитання 15

Електронні бази даних активно використовуються в:

варіанти відповідей

банківській сфері

бібліотеках

пошукових системах Інтернету

під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів

Запитання 16

Для чого призначені таблиці в реляційній базі даних?

варіанти відповідей

Виведення даних на друк 

Подання зв’язків між таблицями 

Засоби для роботи з даними 

Зберігання даних

Запитання 17

Поле, значення в якому не повинні повторюватися:

варіанти відповідей

ключове

текстове поле

числове поле

поле Дата й час

Запитання 18

Для зберігання тексту завдовжки від 0 до 255 символів.

варіанти відповідей

Автонумерація

Дата й час

Текст

Число

Запитання 19

Для зберігання згенерованих програмою унікальних даних (цілих чисел від 0 до 4 294 967 295) і подальшого визначення поля як первинного ключа.

варіанти відповідей

Автонумерація

Дата й час

Текст

Число

Запитання 20

Для зберігання значення дати між роками 100 і 9999 та часу між 0:00:00 і 23:59:59 включно.

варіанти відповідей

Автонумерація

Дата й час

Текст

Число

Запитання 21

Запити дають можливість:

варіанти відповідей

отримувати в одному документі певні дані з одної таблиці

отримувати в одному документі певні дані з таблиць, які зазвичай розташовані в кількох таблицях

отримувати в декількох документах одні й ті самі дані

Запитання 22

Про який тип даних йдеться у ствердженні: "Містить одне зі значень TRUE (істина) або FALSE (хибність)"?

варіанти відповідей

Числовий

Поле MEMO 

Поле об'єкту OLE

Текстовий

Логічний

Запитання 23

Таблиці це -

варіанти відповідей

графічні зображення БД

 об'єкти БД, призначені для виводу інформації на друк

основні об'єкти БД, в яких зберігаються дані

Запитання 24

Форми це -

варіанти відповідей

об'єкти, за допомогою яких можна додавати, редагувати або відображати дані із БД

об'єкти, за допомогою яких можна визначити зв'язки у БД

об'єкти, за допомогою яких можна створювати таблиці БД

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест