1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

біологія людини тренажер до підсумкового контролю

Додано: 15 грудня 2019
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 63 рази
30 запитань
Запитання 1

Частина тіла, що займає в ньому постійне положення, має певну будову, форму й виконує одну чи кілька функцій

варіанти відповідей

клітина

система органів

організм

орган

Запитання 2

Індивідуальний розвиток особини з моменту зарод­ження у вигляді заплідненої яйцеклітини до природного закінчення життя

варіанти відповідей

філогенез

овогенез

онтогенез

ембріогенез

Запитання 3

Процес кількісних і якісних змін в організмі, що полягає в ускладненні організації і взаємодії його систем, зростанні функціональних й адаптаційних можливостей

варіанти відповідей

ретардація

акселерація

ріст

розвиток

Запитання 4

Відносна сталість складу й фізико-хімічних власти­востей внутрішнього середовища

варіанти відповідей

адаптація

гомеостаз

саморегуляція

гуморальна регуляція

Запитання 5

Періоди індивідуального розвитку дитини на підставі окремих біологічних ознак або структури дитячих закладів

варіанти відповідей

шкільна зрілість

акселерація

ретардація

вікова періодизація

Запитання 6

Умови утворення умовних рефлексів

варіанти відповідей

Одночасна дія двох подразників: індиферентного для даного виду діяльності, який в подальшому стає умовним сигналом і безумовного подразника, який викликає певний безумовний рефлекс

Дія умовного подразника завжди випереджує дію безумовного (на 1-5с.)

Підкріплення умовного подразника безумовним повинно бути кількаразовим

Безумовний подразник повинен бути біологічно сильним, а умовний володіти помірною оптимальною силою

Умовні рефлекси швидше й легше формуються при відсутності сторонніх подразників

Запитання 7

Чутливі нервові закінчення, що містяться в м'язах, суглобах і сухожиллях, сприймають скорочення і розтягуван­ня мускулатури, сигналізують про положення й рухи тіла чи окремих його частин

варіанти відповідей

інтерорецептори

екстерорецептори

пропріорецептори

дистантні рецептори

Запитання 8

Комплекс явищ, що характеризує затримку фізичного й функціонального розвитку дитини

варіанти відповідей

дисиміляція

акселерація

шкільна зрілість

ретардація

Запитання 9

Взаємодія різних частин організму з допомогою хімічних речовин, що характеризується повіль­ністю дії й тривалістю впливу

варіанти відповідей

саморегуляція

гуморальна регуляція

нервова регуляція

гомеостаз

Запитання 10

Зміни й засвоєння речовин, що надходять в орга­нізм із зовнішнього середовища, синтез складних хімічних сполук, необхідних організму

варіанти відповідей

акселерація

дисиміляція

асиміляція

ретардація

Запитання 11

Виберіть ознаки умовних рефлексів

варіанти відповідей

Набуваються протягом усього життя організму. Вони формуються при певних умовах

 .Не мають готових рефлекторних дуг

В їх здійсненні основна роль належить корі великого мозку

Мінливі, легко виникають і легко зникають залежно від умов, в яких знаходиться організм

Запитання 12

Складна функціональна система, яка забезпечує сприйняття, передачу й аналіз інформації із внутрішнього та навколишнього середовища

варіанти відповідей

аналізатор

сенсорна система

рецептор

орган чуття

Запитання 13

Спеціалізовані клітинні утворення у місці чутливих нервових закінчень, які сприймають подразнення, перетворюють їх у потоки нервових імпульсів і сигналізують ЦНС про стан або зміни середовища, в якому вони знаходяться

варіанти відповідей

нервовий центр

рефлекторна дуга

ефектор

рецептор

Запитання 14

Чутливі утворення, що сприймають зміни внутрішнього середовища організму і стан внутрішніх органів

варіанти відповідей

адекватні

дистантні рецепториа

екстерорецептори

інтерорецептори

Запитання 15

Як називається частина головного мозку під № 4

варіанти відповідей

міст

довгастий мозок

мозочок

гіпофіз

Запитання 16

Як називається частина головного мозку , яка є головним "диригентом" ендокринних залоз

варіанти відповідей

міст

довгастий мозок

мозочок

гіпофіз

Запитання 17

Дайте назву малюнку

варіанти відповідей

схема будови зорового аналізатора

око

орган чуття

зорова сенсорна система

Запитання 18

Що позначено № 1

варіанти відповідей

судинна оболонка

сітківка

білкова оболонка

склисте тіло

Запитання 19

Що позначено № 2

варіанти відповідей

судинна оболонка

сітківка

білкова оболонка

склисте тіло

Запитання 20

Що позначено № 5

варіанти відповідей

судинна оболонка

сітківка

білкова оболонка

рогівка

Запитання 21

Якими цифрами позначено елементи світлозаломлюючого апарату ока

варіанти відповідей

12,14

6,7,8,9

5,7,13

5,8,11,12

Запитання 22

Яку функцію виконує частина органа слуху №8

варіанти відповідей

уловлення звуку

сприйняття положення тіла в просторі

підсилення звуку

сприйняття звукових коливань

Запитання 23

Місце виходу зорового нерва з очного яблука, що не містить фоторецепторів, а тому й не сприймає світла, називається

варіанти відповідей

жовта пляма

склера

рогівка

сліпа пляма

Запитання 24

Шкільне освітлення має відповідати таким вимогам:


варіанти відповідей

достатність

рівномірність

відсутність тіней

відсутність перегріву приміщення

Запитання 25

Площа заскленої поверхні вікна у міських школах має відноситися до площі підлоги як 1:4 або 1:5. Це співвідношення називають 

варіанти відповідей

люксами

коефіцієнт природної освітленості 

природне освітлення

світловим коефіцієнтом

Запитання 26

В ендолімфатичному середньому каналі завитки на основній мембрані розташований звукосприймальний апарат

варіанти відповідей

молоточок, наковаделко, стремінце

рецепторні клітини що мають від 30 до 120 тонких волосків – мікроворсинок

кортієв орган

24 тис. рецепторних клітин

Запитання 27

Коливальний рух пружного середовища, одним із видів якого є повітря

варіанти відповідей

світло

звук

тиск

звукова хвиля

Запитання 28

Мксимальний рівень голосності, що викликає больові відчуття  


варіанти відповідей

40 дБ

10 дБ

60 дБ

140 дБ

Запитання 29

Який з аналізаторів, на 6-му місяці ембріонального розвитку є повністю сформованим

варіанти відповідей

зоровий

вестибюлярний

слуховий

смаковий

Запитання 30

Дайте назву малюнку

варіанти відповідей

вегетативна нервова система

центральна нервова система

спинний мозок

рефлекторна дуга

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест