Біологія як основа біотехнології та медицини

Додано: 28 травня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 299 разів
32 запитання
Запитання 1

Біотехнологія - це

варіанти відповідей

наука про чистоту довкілля

наука про взаємозв′язки живих організмів з навколишнім середовищем

сукупність промислових методів, у яких використовуються живі організми, біологічні процеси

наука про виробництво приладів та механізмів прототипом, яких є живі організми

Запитання 2

Класичними методами селекції є:

варіанти відповідей

природний добір

штучний добір

гібридизація

клонування

Запитання 3

Наука, яка займається методами створення нових і поліпшенням існуючих сортів рослин, порід тварин, і штамів мікроорганізмів має назву

варіанти відповідей

Селекція

Біотехнологія

Медицина

Біологія

Запитання 4

Вкажіть, як називається схрещування організмів, що мають безпосередніх спільних предків:

варіанти відповідей

міжвидове

інбридинг

аутбридинг

віддалене

Запитання 5

Вкажіть, який центр різноманітності і походження культур є батьківщиною капусти:

варіанти відповідей

Середземноморський

Центральноамериканський

Південноамериканський

Південноазійський тропічний

Запитання 6

 Найбільший внесок у визначення основних географічних центрів походження культурних рослин зробив

варіанти відповідей

Володимир Вернадський

Джаред Даймонд

Микола Вавилов

Трохим Лисенко

Лев Толстой

Запитання 7

На фото - мул, результат схрещування віслюка та кобили.Для тварини характерна висока витривалість, невибагливість до їжі, велика працездатність. Але є і проблемна риса. Яка?

варіанти відповідей

великі вуха

висока сприятливість до хвороб

неплідність

невелика тривалість життя

Запитання 8

Обєктами біотехнології можуть бути різні організми. Який організм використовується для отримання антибіотика "Пеніцилін"

варіанти відповідей

Віруси

Бактерії

Гриби

Ензими

Запитання 9

Визначте, як називають нащадків однієї клітини?

варіанти відповідей

порода

сорт

штам

генофонд

Запитання 10

З’єднайте термін з його визначенням:

1. Порода

2. Сорт

3. Штам

4. Добір

А. Чиста культура мікроорганізмів

Б. Популяції тварин, створені людиною

В. Відбір особин

Г.Популяції рослин, створені людиною

варіанти відповідей

 1.Б; 2. Г; 3. А; 4. В.


  1.А; 2. Б; 3. В; 4. Г.

 1. Г; 2. А; 3. Б; 4. В.

  1. В; 2. Г; 3. Б; 4. А.

Запитання 11

У селекції споріднене схрещування застосовують для одержання:

варіанти відповідей

гетерозигот

дигетерозигот

міжвидових гібридів

чистих ліній

Запитання 12

Вкажіть, які продукти харчування виробляють за допомогою мікроорганізмів:

варіанти відповідей

хліб

молоко 

сир 

йогурт 

Запитання 13

Виберіть географічний цент походження кукурудзи

варіанти відповідей

Середземноморський

Центральноамериканський

Абіссінський 

Південноамериканський

Запитання 14

Завданням чого є розроблення та вдосконалення методів перебудови геномів організмів видаленням або введенням окремих генів чи їхніх груп?

варіанти відповідей

Генної інженерії

Генної терапії

Клітинної інженерії

Запитання 15

Хто були одними із перших трансгенних тварин?

варіанти відповідей

Свині

Зайці

Миші

Вівці

Запитання 16

У селекції тварин не застосовується

варіанти відповідей

масовий добір

індивідуальний добір

гібридизація

інбридинг

Запитання 17

До яких наслідків може призводити споріднене схрещування?

варіанти відповідей

 поява нащадків з вадами

підвищується гетерозиготність

посилення нащадків

Запитання 18

Особливий спосіб штучного об’єднання частин різних рослин називається:

варіанти відповідей


гібридизація


штучний добірселекція
щеплення


Запитання 19

ГМО отримують за допомогою

варіанти відповідей

генної терапії

клітинної інженерії

трансплантація

генної інженерії

Запитання 20

Чому виникла потреба у створенні генетично модифікованих культур?

варіанти відповідей

вирішувати проблему голоду

різноманітнювати видовий склад рослин

продовжити термін зберігання культур, які швидко псуються

для боротьби зі шкідливими організмами

Запитання 21

Організм, генотип якого було змінено за допомогою методів генної інженерії: 

варіанти відповідей

Генно модифікований організм

штучно модифікований

Клон

Запитання 22

 Здатність до необмеженого поділу і до перетворення на різні типи клітин мають

варіанти відповідей

ракові клітини

статеві клітини

стовбурові клітини

генетично модифіковані клітини

Запитання 23

Диким предком корови є

варіанти відповідей

Бізон

Тур

Зубр

Кінь Пржевальського

Запитання 24

Біотехнологічним процесом НЕ є:

варіанти відповідей

виробництво сирів під дією сичужного ферменту хімозину

виробництво свинини з використанням цукрових буряків як корму


виробництво людського інсуліну з використанням кишкової палички


виробництво квасу з використанням дріжджів

Запитання 25

Тритикале є прикладом гібридів

варіанти відповідей

пшениці і жита

жита і гороху

пшениці і ячменю

Запитання 26

Перший у світі клонований ссавець - легендарна:

варіанти відповідей

кішка

собака

мавпа

вівця

Запитання 27

Клон - це....

варіанти відповідей

 створені трансгенні рослини

 генетично однорідні організми, які виникли нестатевим шляхом

створені трансгенні бактерії

вирощені на спеціальних живильних середовищах організми

Запитання 28

 Чи дозволеним на сьогоднішній день є клонування людини?

варіанти відповідей

так, дозволено 

ні, клонування забороняється

дозволено, але не в усіх країнах

кожен сам має право вирішувати, що дає згоду на обробку свого біологічного матеріалу з метою створення клона

Запитання 29

Унаслідок клонування отримують

варіанти відповідей

цитоплазматичні гібриди

геномні мутанти

ідентичні генетичні копії

стовбурові клітини

Запитання 30

Вкажіть головне призначення генної терапії:

варіанти відповідей

лікування спадкових захворювань 

схрещування різних видів 

створення ГМО 

отримання продуктів харчування

Запитання 31

Причини,що сприяли створеннюГМО (2 відповіді)

варіанти відповідей

розвиток науки генетики

випадкова мутація

зростання чисельності населення

підвищення різноманітності організмів

Запитання 32

Аргументи на користь ГМО

варіанти відповідей

 ГМО не були достатнім чином протестовані

Перенесення генів при генної інженерії більш непередбачуваний, ніж при природному схрещуванні.

Генетичні технології допомагають збирати багатший урожай, використовувати менше добрив, пестицидів, отримувати продукти з великою кількістю поживних речовин.

Технології ГМО дозволяють створити потрібний генотип негайно, в поточному поколінні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест