18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Біологія як основа біотехнології та медицини

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 106 разів
24 запитання
Запитання 1

Лікування шляхом заміни дефектних генів

варіанти відповідей

трансплантологія

генотерапія

інженерія

регенерація

Запитання 2

До біологічних чинників небезпеки належать

варіанти відповідей

хімікати

гмо

біологічна зброя

Запитання 3

Людина з допомогою біотехнологій може отримувати

варіанти відповідей

біопаливо, гормони, вітаміни, кисломолочні продукти, пиво

біопаливо, хліб, молоко, фрукти, овочі

кисломолочні продукти, пиво, яйця, овочі

овочі, фрукти, пиво, яйця

Запитання 4

Клон - це:

варіанти відповідей

створені трансгенні рослини

створені трансгенні бактерії

клітини особини, які виникли не статевим шляхом

вирощені на спеціальних живильних середовищах організми

Запитання 5

Трансгенні організми отримують шляхом використання методів:

варіанти відповідей

щеплення

генної інженерії

клітинної інженерії

Запитання 6

З’єднайте термін з його визначенням:

1. Порода

2. Сорт

3. Штам

4. Добір

А. Чиста культура мікроорганізмів

Б. Популяції тварин, створені людиною

В. Відбір особин

Г.Популяції рослин, створені людиною

варіанти відповідей

 1.Б; 2. Г; 3. А; 4. В.


  1.А; 2. Б; 3. В; 4. Г.

 1. Г; 2. А; 3. Б; 4. В.

  1. В; 2. Г; 3. Б; 4. А.

Запитання 7

5. Під час вегетативного розмноження чи успадковуються ознаки материнського організму?

варіанти відповідей

а) так, повністю

б) так, частково

в) не успадковується

Запитання 8

В селекції тварин використовують

варіанти відповідей

 масовий добір

  індивідуальний добір

 відбір по зовнішнім ознакам

інбридинг

Запитання 9

Зміна генотипа організма за допомогою методів генетичної інженерії з використанням технології рекомбінантних ДНК - це:


варіанти відповідей

 клонування

 створення ГМО

 створення трансгенних організмів

Запитання 10

Система комплексних заходів, спрямована на своєчасне виявлення біологічної небезпеки та забезпечення захисту від неї населення на відповідних територіях:


варіанти відповідей

 біологічний тероризм;

 біологічна небезпека,

 біологічний захист;

 біологічна технологія

Запитання 11

 Джерелом біологічної небезпеки є:

варіанти відповідей

Токсичні речовини хімічних підприємств;

Солі важких металів

Вода

Мікроорганізми, комахи, рослини

Запитання 12

 Одним із досягнень клітинної інженерії стала розробка методів використання :

варіанти відповідей

стовбурових клітин у лікуванні людини; 

клітин ембріонів;


стовбурових клітин

статевих клітин

Запитання 13

 Негативні наслідки "зеленої революції" можна подолати

варіанти відповідей

створивши методами селекції нові сорти рослин і породи свійських тварин

застосовуючи біологічні методи боротьби зі шкідниками


використовуючи альтернативні джерела енергії 

відновлюючи природну рослинність замість культурної


заборонивши перенесення нових видів, непритаманних екосистемі

Запитання 14

Основний недолік штучного добору полягає у тому, що

варіанти відповідей

особини відбираються за фенотипом без урахування генотипу 

особини відбираються за генотипом без урахування фенотипу

особини відбираються за генотипом і фенотипом

особин відбирають за розмірами

Запитання 15

 Генофонди тварин зберігаються у:

варіанти відповідей

кріолабораторіях

зоопарках

кріосховищах

Запитання 16

Першим етапом селекції тварин є..

варіанти відповідей

несвідомий відбір

одомашнення

гібридизація 

методичний відбір

Запитання 17

Назвіть основні галузі застосування біотехнологій:

варіанти відповідей

охорона природи

промислове виробництво

сільське господарство

медицина

фармакологія

Запитання 18

Розвиток медицини у цілому, профілактика і лікування інфекційних хвороб потребують зберігання штамів бактерій і вірусів для створення вакцин :

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 19

Основною метою сучасних досліджень клітинної інженерії є: 

варіанти відповідей

технологія вирощування органів людини

технологія клонування людини

технології отримання химерних клітин

технології отримання химерних організмів

Запитання 20

Практичне застосування результатів генної інженерії

варіанти відповідей

в медецині

в металургії

в селекції

в будівельній справі

Запитання 21

Біотехнологія - це наука

варіанти відповідей

про чистоту довкілля

про взаємозв′язки живих організмів з навколишнім середовищем

сукупність промислових методів, у яких використовуються живі організми, біологічні процеси

наука про виробництво приладів та механізмів прототипом, яких є живі організми

Запитання 22

Штучно створена людиною група рослин одного виду із метою одержання високого врожаю:

варіанти відповідей

сорт

порода

штам

рід

Запитання 23

Вкажіть культурну рослину

варіанти відповідей
Запитання 24

Який представник одомашнений в Китаї близько 3000 років до н.е.?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест