"Біологія як основа біотехнології" Узагальнення 9 клас

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
18 запитань
Запитання 1

Центри походження культурних рослин виявив


варіанти відповідей

М. Вавілов


Г. Мендель


Ч. Дарвін


Т. Морган


Запитання 2

Методи створення нових сортів рослин розробляє наука:


варіанти відповідей

біотехнологія


селекція

генетика

цитологія

Запитання 3

Центром походження картоплі є:


варіанти відповідей

Індійський

Південноамериканський


Центральноамериканський


Середньоазіатський

Запитання 4

Раніше за інших тварин було одомашнено:


варіанти відповідей

кішку

коня

собаку


верблюда

Запитання 5

Галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології культивування клітин і тканин поза організмом у штучних умовах, - це:


варіанти відповідей

генетична інженерія


селекція

клітинна інженерія


генна терапія


Запитання 6

Організми, що одержують енергію за рахунок харчування іншими організмами

варіанти відповідей

консументи

продуценти

редуценти

всі відповіді є вірними

Запитання 7

Укажіть, як називаються угрупування організмів, штучно створені людиною з метою отримання сільськогосподарської продукції

варіанти відповідей

екосистема

ботанічний сад

популяція

агроценоз

Запитання 8

Визначте, як називають фактори неживої природи

варіанти відповідей

біотичні

абіотичні

антропогенні

антропічні

Запитання 9

Основними методами селекції є:

варіанти відповідей

інбридинг та аутбридинг

природний добір та гібридизація

штучний добір та гібридизація

індукований мутагенез та гібридизація

Запитання 10

Сукупність промислових методів,у яких застосовують для виробництва різних речовин біологічні об'єкти або процеси - це:

варіанти відповідей

селекція

генетика

біотехнологія

штучний добір

Запитання 11

Виберіть, які організми на фото належать до редуцентів

варіанти відповідей
Запитання 12

Укажіть організм, який належить до продуцентів

варіанти відповідей
Запитання 13

Відбір людиною найбільш цінних порід, сортів, чи штамів і ії схрещування для отримання нащадків із найбільш бажаними ознаками має назву

варіанти відповідей

Імбридинг

Штучний добір

Гібридизація

Віддалена гібридизація

Запитання 14

Визначте біотичний фактор навколишнього середовища: 

варіанти відповідей

температура води

світло

тиск

конкуренція

Запитання 15

Яка екосистема належить до природних? 

варіанти відповідей

парк

виноградник

водосховище

заплава

Запитання 16

Ким може бути людина в трофічних ланцюгах?

варіанти відповідей

редуцентом

консументом

продуцентом

паразитом

Запитання 17

Яка біотехнологія лежить в основі отримання трансгенних організмів (ГМО) ?

варіанти відповідей

селекція

клітинна інженерія

клонування

генна інженерія

Запитання 18

Єдина рослина одомашнена на території України

варіанти відповідей

пшениця

соняшник

яблуня

тюльпан

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест