Біорізноманіття еукаріотів

Додано: 14 квітня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 49 разів
12 запитань
Запитання 1

До еукаріотів належать

варіанти відповідей

бактерії

гриби

рослини

тварини

віруси

Запитання 2

Спільним для рослин і грибів є:

варіанти відповідей

наявність хлоропластів

наявність чітко сформованого ядра

наявність клітинної стінки

необмежений ріст

гетеротрофний тип живлення

Запитання 3

Спільним для тварин і грибів є:
варіанти відповідей

відсутність хлоропластів

наявність чітко сформованого ядра

 відсутність клітинної стінки

необмежений ріст

гетеротрофний тип живлення

Запитання 4

Клітинна стінка рослин містить

варіанти відповідей

хітин

целюлозу

муреїн

Запитання 5

Клітинна стінка грибів міститьваріанти відповідей

целюлозу

 муреїн

хітин

Запитання 6

Спільним для грибів і бактерій є:

варіанти відповідей

відсутність у клітинах ядра

відсутність у клітинах хлоропластів

багатоклітинна будова тіла

виключно паразитичний спосіб життя

Запитання 7

Клітини вищих рослин відрізняються від тваринних тим, що

варіанти відповідей

є центріолі, вакуолі,немає пластид

є клітинна стінка, пластиди, немає центріолей

є пластиди, центріолі, немає клітинної стінки

є мітохондрії, пластиди, немає апарату Гольджі

Запитання 8

Рослини не виконують функції:

варіанти відповідей

утворення кисню

розкладання органічних речовин до неорганічних

синтезу органічних речовин з неорганічних

ослаблення ерозії та руйнування грунту

Запитання 9

Грибам властиве живлення

варіанти відповідей

сапротрофне

автотрофне

міксотрофне

хемотрофне

Запитання 10

Рослинам характерні такі тканини

варіанти відповідей

покривна

механічна

м`язова

твірна

основна

сполучна

Запитання 11

Тваринам характерні такі тканини


варіанти відповідей

 механічна

м`язова

 твірна

сполучна

епітеліальна

нервова

Запитання 12

Лишайники - це

варіанти відповідей

співжиття мікроскопічних водоростей з грибами

співжиття мікроскопічних водоростей з тваринним організмом

співжиття мікроскопічних грибів з одноклітинними тваринами

співжиття мікроскопічних тварин з бактеріями

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест