Біосфера.Географічна оболонка

Додано: 25 червня
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 31 раз
13 запитань
Запитання 1

Сукупність живих організмів утворює на Землі оболонку, яка називається

варіанти відповідей

літосферою

атмосферою

гідросферою

біосферою

географічною оболонкою

Запитання 2

Основоположником вчення про біосферу є:

варіанти відповідей

академік В.І.Вернадський

давньогрецький учений Єратосфен

океанограф Жак Ів Кусто

видатний учений Ломоносов

Запитання 3

Найбільш різноманітний рослинний і тваринний світ

варіанти відповідей

помірних широт

тропічних широт

екваторіальних широт

полярних широт

Запитання 4

Типового представника арктичних пустель зображено на малюнку

варіанти відповідей
Запитання 5

Ґрунт - це :

варіанти відповідей

верхній шар гірських порід

гірські породи

верхній родючий шар земної кори

Запитання 6

Найбільша хижа тварина світу

варіанти відповідей
Запитання 7

Чи вірите ви в те, що межі біосфери змінюються і винуватцем цих змін головним чином є людина?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 8

Основною особливістю ґрунту, що відрізняє його від гірської породи є:

варіанти відповідей

вологість

твердість

родючість

Запитання 9

Найбільшим природним комплексом Землі є:

варіанти відповідей

географічний пояс

географічна оболонка

природна зона

ліс

Запитання 10

Закономірність географічної оболонки, яка відображає послідовну зміну природних комплексів від екватора до полюсів, називається:

варіанти відповідей

цілісність

широтна зональність

висотна поясність

ритмічність

Запитання 11

Вкажіть, що НЕ є закономірністю географічної оболонки

варіанти відповідей

ритмічність

зональність

кругообіг речовин і енергії

цілісність

висотна поясність

опустелення

Запитання 12

Для зони тайги характерними є ґрунти:

варіанти відповідей

підзолисті

чорноземи

коричневі

червоні фералітні

Запитання 13

Яку закономірність географічної оболонки відображено в змісті прислів'я: «Після припливу завжди буває відплив»?

варіанти відповідей

ритмічність

цілісність

кругообіг речовин та енергії

зональність

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест