12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Біосфера. Географічна оболонка

Додано: 24 квітня
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 320 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть варіант, в якому правильно вказані всі складники біосфери:

варіанти відповідей

1. рослини, тварини, бактерії, гриби

2. дерева, кущі, грунт, тварини

3. рослини, звірі, птахи, повітря

4. рослини, звірі, риби, вода

Запитання 2

2. Назвіть широти із здебільшого бідною рослинністю (рослини ростуть де-не-де):

варіанти відповідей

1. екваторіальні

2. тропічні

3. субтропічні

4. помірні

Запитання 3

3. Зазначте, для якого типу грунту характерні такі ознаки: "Поширені в жаркому і вологому кліматі, мають великий вміст Феруму й Алюмінію, малородючі":

варіанти відповідей

1. чорноземи

2. дерново-підзолисті

3. червоно-жовті

4. каштанові

Запитання 4

4. Назвіть закономірність, що полягає у єдності, неперервності географічної оболонки:

варіанти відповідей

1. широтна зональність

2. ритмічність

3. цілісність

4. висотна поясність

Запитання 5

5. На якій висоті проходить верхня межа біосфери (до якої межі в атмосфері живуть організми)?

варіанти відповідей

1. 3-5 км

2. 10-15 км

3. 20-25 км

4. 30-50 км

Запитання 6

6. Назвіть широти, на яких панує багата пишна рослинність (рослини ростуть у кілька ярусів):

варіанти відповідей

1. екваторіальні

2. тропічні

3. субарктичні

4. арктичні

Запитання 7

7. Назвіть закономірність географічної оболонки, що полягає у зміні природних компонентів і природних комплексів у горах від підніжжя до вершини:

варіанти відповідей

1. широтна зональність

2. ритмічність

3. цілісність

4. висотна поясність

Запитання 8

8. Оберіть з переліку найродючіші грунти:

варіанти відповідей

1. підзолисті

2. каштанові

3. чорноземні

4. червоно-жовті

Запитання 9

9. Найбільший природний комплекс, який охоплює всю Землю - це:

варіанти відповідей

1. природна зона

2. географічний пояс

3. Євразія

4. географічна оболонка

Запитання 10

10. Закономірна повторюваність природних процесів та явищ у часі називається:

варіанти відповідей

1. цілісністю

2. ритмічністю

3. кругообігом речовини

4. зональністю

Запитання 11

11. Оберіть три найголовніші чинники утворення грунту:

варіанти відповідей

1. гірські породи

2. посухи

3. опади у вигляді роси

4. сонячне світло й тепло

5. господарська діяльність людини

6. час

Запитання 12

12. Оберіть три головні особливості рослин напівпуслель:

варіанти відповідей

1. рослини ростуть у кілька ярусів

2. у рослин листя часто видозмінюється на колючки

3. багато рослин мають дуже довге коріння

4. багато вічнозелених рослин

5. більшість рослин стелються по поверхні

6. переважають дерева

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест