Біосфера. Грунти.

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 124 рази
12 запитань
Запитання 1

На поширення рослинного і тваринного світу на Землі найбільший вплив робить:

варіанти відповідей

склад атмосфери

грунти

рельеф

клімат

Запитання 2

Перші живі організми на Землі з'явилися:

варіанти відповідей

3,5 млрд років тому

3,5 млн років тому

3,5 тис. років тому

1 млн років тому

Запитання 3

Учений, який розвинув і обгрунтував знання про біосферу.

варіанти відповідей

Василь Докучаєв

Володимир Вернадський

Христофор Колумб

Галілео Галілей

Запитання 4

Цілком заселена живими організмами від верхньої до нижньої межі:

варіанти відповідей

Атмосфера

Літосфера

Гідросфера

Мантія

Запитання 5

Найбільша кількість живих організмів на Землі міститься ... 

варіанти відповідей

у місцях зіткнення всіх зовнішніх оболонок Землі

 на великих глибинах океану

у верхніх шарах атмосфери

у горах

Запитання 6

Оболонка, яку населяють живі організми - це:

варіанти відповідей

Атмосфера

Гідросфера

Біосфера

Літосфера

Запитання 7

Живі організми поширюються на землі:

варіанти відповідей

Рівномірно

Нерівномірно

Запитання 8

Яка загальна потужність біосфери?


варіанти відповідей

15 км

20 км

25 км

30 км

Запитання 9

Верхня межа біосфери в атмосфері досягає:

варіанти відповідей

відкритого космосу

озонового шару

екзосфери

8848 км

Запитання 10

Складниками біосфери є такі основні групи живої природи:

варіанти відповідей

мікроорганізми, гриби

рослини, тварини, бактерії, гриби

рослини, тварини

усі відповіді правильні

Запитання 11

Найродючішими ґрунтами у світі вважаються:

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

каштанові

сірі лісові

чорноземи

Запитання 12

Основною особливістю ґрунтів, що відрізняє їх від гірських порід, є..

варіанти відповідей

вологість

колір

 родючість

тиск

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест