1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Біосфера. Грунти

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 534 рази
15 запитань
Запитання 1

Біосфера - це

варіанти відповідей

повітряна обололнка Землі

тверда облолнка Землі

область поширення на Землі організмів та продуктів їх життєдіяльності

водна оболонка Землі

Запитання 2

Верхня межа біосфери в атмосфері досягає: 


варіанти відповідей

екзосфери

відкритого космосу

озонового шару

8848 м

Запитання 3

Нижня межа біосфери в гідросфері досягає глибин... варіанти відповідей

близько 20 км

11 022 м

близько 15 км

8848 м

Запитання 4

Вчення про біосферу розробив

варіанти відповідей

М. І. Базилевич

Ж. Б. Ла-Марк

Е. М. Лавренко

В. І. Вернадський

Запитання 5

Нектон – це… 
варіанти відповідей

дрібні рослини і тварини, що живуть у поверхневому шарі води

морські тварини, які активно рухаються у воді

рослини і тварини, що оселилися на дні

усі відповіді неправильні

Запитання 6


Найродючішими ґрунтами у світі вважаються: 

варіанти відповідей

чорноземи

каштанові

сірі лісові

дерново-підзолисті

Запитання 7

Бентос – це… варіанти відповідей

морські тварини, які активно рухаються у воді

дрібні рослини і тварини, що живуть у поверхневому шарі води

рослини і тварини, що оселилися на дні

усі відповіді неправильні

Запитання 8

Укажіть, завдяки якій складовій ґрунту він стає родючим: 


варіанти відповідей

материнська порода


повітря

вода

гумус

Запитання 9

Перші живі організми на Землі з'явилися: варіанти відповідей

у глибоководних ділянках Світового океану

на суші

на певних глибинах суходолу

у мілководних водоймах в умовах теплого та вологого клімату


Запитання 10


На поширення рослинного і тваринного світу на Землі найбільший вплив робить: варіанти відповідей

грунти

склад атмосфери


рельєф

клімат

Запитання 11


В утворенні грунту не бере участь: варіанти відповідей

клімат (співвідношення тепла і вологи)

гірський льодовик

підстилаюча (материнська) гірська порода

мікроорганізми

Запитання 12

Цілком заселена живими організмами від верхньої до нижньої межі: 
варіанти відповідей

атмосфера

мантія

гідросфера


літосфера

Запитання 13

Найбільша кількість живих організмів зосереджена: 


варіанти відповідей

біля земної поверхні

на висоті до 10 км

на висоті від 10 км до 20 км

на глибинах до 10 км

Запитання 14

Перші живі організми на Землі з'явилися: 


варіанти відповідей

15 тис. років тому

3,5 млрд років тому

3,5 млн років тому

10 млн років тому

Запитання 15

Які ґрунти сформувалися в зоні вологих екваторіальних лісів? 
варіанти відповідей

сіроземи

дерново-підзолисті

коричневі

червоно-жовті

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест