22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Біосфера і грунти. Природні комплекси

Додано: 23 квітня 2020
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 31 раз
10 запитань
Запитання 1

Позначте назву верхнього родючого шару земної кори:


варіанти відповідей

а) чорнозем    

б) ґрунт; 

в) гумус;

г) перегній.

Запитання 2

Позначте правильне твердження щодо підзолистих ґрунтів:


варіанти відповідей

а) дуже родючі;         

б) мають потужний шар гумусу;

в) містять дуже світлий шар гумусу;

г) утворюються під трав'янистою, переважно однорічною, рослинністю.

Запитання 3

Позначте назву найпоширеніших ґрунтів України:


варіанти відповідей

а) каштанові ;

б) дерново-підзолисті;

в) сірі лісові; 

г) чорноземи.

Запитання 4

Позначте назву сукупності всіх живих організмів, які мешкають на Землі:


варіанти відповідей

а) фауна;           

б) флора;

в) біосфера;   

г) географічна оболонка.

Запитання 5

Позначте правильне твердження щодо тундрово-глеєвих ґрунтів:


варіанти відповідей

а) формуються в умовах багаторічної мерзлоти;

б) часто засолені;   

в) родючі;

г) містять багато гумусу.

Запитання 6

Що таке біосфера?

варіанти відповідей

 верхній родючий шар земної кори, що сформувався внаслідок взаємодії гірських порід, повітря, сонячного світла і тепла, води та організмів протягом тривалого часу

сукупність усіх рослинних угруповань на певній ділянці земної кулі

оболонка життя, яка населена організмами

сукупність різних угруповань тварин у певній місцевості

Запитання 7

Від чого залежить поширення рослин та тварин на суходолі

варіанти відповідей

Від підняття вгору

Від обертання Землі навколо своєї осі

Від клімату

Від кількості сонячних днів

Запитання 8

Природна зона - це..

варіанти відповідей

ділянки земної кулі, що мають подібні природні умови, ґрунти, рослинний та тваринний світ.  ділянка землі для вирощування різних тварин.

закрита охоронна територія.

Запитання 9

У зоні мішаних лісів ростуть дерева:  

варіанти відповідей

Хвойні

Листяні

Хвойні і листяні

Запитання 10

Знижує родючість ґрунту (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

Розпушування

Непродумане зрошування

Вирубування лісів 

Внесення мінеральних добрив

Снігозатримання

Лісонасадження

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест