Біосфера і ґрунти. Природні комплекси

Додано: 13 квітня 2020
Предмет: Географія, 6 клас
14 запитань
Запитання 1

Доберіть назву до рисунка

варіанти відповідей

складові географічної оболонки

компоненти природного комплексу

складові біосфери

кліматотвірні чинники

Запитання 2

Природні комплекси називають також…

варіанти відповідей

гірськими породами

моренами

ландшафтами

астеносферою

Запитання 3

Що таке природний комплекс?

варіанти відповідей

поєднання взаємопов’язаних компонентів природи (гірських порід, вод, повітря, ґрунтів, організмів) на певній ділянці земної поверхні

сукупність різних угруповань тварин у певній місцевості

сукупність усіх рослинних угруповань на певній ділянці земної кулі

верхній родючий шар земної кори, що сформувався внаслідок взаємодії гірських порід, повітря, сонячного світла і тепла, води та організмів протягом тривалого часу

Запитання 4

Про яку природну закономірність географічної оболонки можна сказати: «Все пов’язане з усім»?

варіанти відповідей

зональність

цілісність

висотну поясність

ритмічність

Запитання 5

Для яких широт є характерним такий рослинний і тваринний світ: «Рослини ростуть де-не-де і представлені в основному колючими чагарниками з дрібним листям. Серед нечисленних тварин поширені види, що пристосувалися до посушливих умов»?

варіанти відповідей

тропічних

помірних

субекваторіальних

екваторіальних

Запитання 6

Що таке біосфера?

варіанти відповідей

верхній родючий шар земної кори, що сформувався внаслідок взаємодії гірських порід, повітря, сонячного світла і тепла, води та організмів протягом тривалого часу

сукупність різних угруповань тварин у певній місцевості

сукупність усіх рослинних угруповань на певній ділянці земної кулі

 оболонка життя, яка населена організмами

Запитання 7

Що таке географічна оболонка?

варіанти відповідей

тверда оболонка Землі, що охоплює земну кору і верхній шар мантії

оболонка життя, яка населена організмами

цілісна оболонка Землі, яка охоплює частини атмосфери і літосфери, всю гідросферу і біосферу

в’язкий, частково розплавлений шар, який міститься на глибині 50-250 км

Запитання 8

Що відноситься до добових ритмів?

варіанти відповідей

поява листя на деревах навесні і його опадання восени

зміна протягом року плюсових температур на мінусові

утворення снігового покриву взимку і його танення навесні

припливи і відпливи

Запитання 9

Поширення рослин і тварин на суходолі найбільше залежить від…

варіанти відповідей

клімату

підземних вод

вулканізму

атмосферного тиску

Запитання 10

Чим зумовлена ритмічність географічної оболонки?

варіанти відповідей

обертанням Землі навколо своєї осі і навколо Сонця

напрямком вітру

діяльністю людини

вивітрюванням

Запитання 11

Верхній пухкий родючий шар гірських порід - це

варіанти відповідей

грунт

гумус

материнська порода

граніт

Запитання 12

Головна властивість та відмінність грунту.

варіанти відповідей

вологість

родючість

пухкість

твердість

Запитання 13

Сукупність усіх ґрунтів, що вкривають поверхню певної місцевості - це

варіанти відповідей

материнська порода

гумус

ландшафт

грунтовий покрив

Запитання 14

Із перелічених типів грунтів оберіть найродючіші:

варіанти відповідей

чорноземи

червоно-жовті

бурі пустельні

сірі лісові

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест