Біосфера та грунти. Самостійна робота.

Додано: 28 квітня
Предмет: Географія, 6 клас
Копія з тесту: Біосфера та грунти
Тест виконано: 432 рази
16 запитань
Запитання 1

 Біосфера це…

варіанти відповідей

Тверда оболонка Землі

Оболонка Землі, що заселена організмами

Оболонка Землі, яку утворює    Світовий океан

Повітряна оболонка Землі

Запитання 2

Повністю заселена живими організмами частина біосфери

варіанти відповідей

Літосфера  

Гідросфера

Атмосфера

Стратосфера

Запитання 3

За якою ознакою ґрунт відрізняється від гірської породи

варіанти відповідей

Кольором

Родючістю

Твердістю

Пластичністю

Запитання 4

Найбільш родючі ґрунти - це:

варіанти відповідей

Тундрові глеєві

Сіроземи

Чорноземи

Каштанові

Запитання 5

Назвіть закономірність географічної оболонки для якої характерна зміна природних компонентів і природних комплексів від екватора до полюсів

варіанти відповідей

широта зональність

цілісність

ритмічність

висотна поясність

Запитання 6

Природний комплекс це...

варіанти відповідей

Вся природа, що існує довкола

взаємопов'язані природні компоненти (гірські породи, повітря, вода, грунти, рослинність і тварини) на певній ділянці земної поверхні

Запитання 7

Найбільший природний комплекс Землі це

варіанти відповідей

Географічна оболонка

Кліматичний пояс

Природна зона

Океан

Запитання 8

Яку природну зону зображено на фото

варіанти відповідей

Мішаних лісів

Савани та рідколісся

Степи

Пустелі

Запитання 9

Головна властивість  ґрунту - це

варіанти відповідей

колір

родючість

наявність піску та глини

Запитання 10

Що може поліпшити якість ґрунту?

варіанти відповідей

вирубування лісів

внесення добрив

розпушування

своєчасне зволожування і осушування

Запитання 11

Верхній пухкий, родючий шар землі, де ростуть рослини і живуть живі організми - це

варіанти відповідей

пісок

 ґрунт

торф

корисна копалина

Запитання 12

Грунти на земній кулі закономірно змінюються 

варіанти відповідей

А. За меридіанами        

Б. Від екватора до полюсів

В. За годинниковою стрілкою  

Г. Тільки із заходу на схід

Запитання 13

Один із основоположників вчення про грунт є: 

варіанти відповідей

А. Василь Докучаєв          

Б. Павло Чубинський

В. Михайло Вербицький      

Г. Володимир Вернадський

Запитання 14

Найбільша кількість живих організмів зосереджена: 


варіанти відповідей

біля земної поверхні

на висоті до 10 км

на висоті від 10 км до 20 км

на глибинах до 10 км

Запитання 15

Родючість грунту визначають за

варіанти відповідей

кількістю гумусу

кількістю тепла і вологи

кількістю бактерій

кількістю глини і піску

Запитання 16

Складниками біосфери є такі основні групи живої природи:

варіанти відповідей

мікроорганізми, гриби

рослини, тварини, бактерії, гриби

рослини, тварини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест