Біосфера та грунти. Природні комплекси

Додано: 15 травня 2020
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 356 разів
20 запитань
Запитання 1

Найбільшим природним комплексом планети є:

варіанти відповідей

Атмосфера

Тихий океан

Євразія

Географічна оболонка

Запитання 2

Закономірна зміна природних компонентів і природних комплексів від підніжжя до вершини гір - це:

варіанти відповідей

висотна поясність

горизонтальна (широтна) зональність 

ритмічність

безперервність

Запитання 3

Найродючішими ґрунтами у світі вважаються:

варіанти відповідей

сірі лісові

каштанові

дерново-підзолисті

чорноземи

Запитання 4

Основною особливістю ґрунтів, що відрізняє їх від гірських порід, є...

варіанти відповідей

тип


колір 

родючість

вологість

Запитання 5

Укажіть, завдяки якій складовій ґрунту він стає родючим: 

варіанти відповідей

гумус

 вода

материнська порода

повітря

Запитання 6

Природні зони змінюються від екватора до полюсів, тобто це...

варіанти відповідей

вертикальна поясність

широтна зональність

цілісність

ритмічність

Запитання 7

Виберіть із запропонованих визначень те, що характеризує цілісність географічної оболонки.

варіанти відповідей

Зміна природних комплексів від екватора до полюсів.

Періодична повторюваність певних процесів у часі і просторі.

Взаємозв'язок і взаємозалежність компонентів географічної оболонки.

Зміна природних комплексів від підніжжя гір до їх вершин.

Запитання 8

Періодична повторюваність певних процесів і явищ у часі та просторі, що спостерігається в усіх оболонках Землі, називається...

варіанти відповідей

ритмічністю

зональністю

колообігом речовин і енергії

цілісністю

Запитання 9

У якій природній зоні переважають мохи та лишайники, а влітку багато ягід?

варіанти відповідей

зона арктичних пустель 

зона лісотундри  

зона тайги

зона тундри

Запитання 10

Свою назву ця природна зона отримала від місця свого знаходження. Рослинний світ представлений деревами, переплетеними ліанами, де живуть мавпи й різноманітні птахи, хижаки — великі змії, різні види диких кішок (леопарди, ягуари). Це — найбагатша життям природна зона.

варіанти відповідей

тайга

напівпустелі і пустелі

степи

вологі екваторіальні ліси 

Запитання 11

З′ясуйте, для якої природної зони характерні: довга сувора зима і коротке холодне літо. У таких кліматичних умовах майже неможливе існування рослин і формування ґрунтів. Бідна рослинність (мохи, лишайники), серед тварин поширені тюлені, моржі й білі ведмеді.

варіанти відповідей

зона арктичних пустель

зона тундри

зона тайги

зона лісотундри

Запитання 12

Баобаб - це дерево, що в своєму стовбурі накопичує велику кількість вологи. В якій природній зоні воно росте?


 

варіанти відповідей

екваторіальні ліси

пустелі

савани

тундра

Запитання 13

З′ясуйте, на якому материку найбільшу частку його площі займають пустелі:

варіанти відповідей

Південна Америка

Євразія

Африка

Північна Америка

Австралія

Запитання 14

Яку природну зону зображено на фото?

варіанти відповідей

савани та рідколісся

пустелі

мішані ліси

степи

Запитання 15

На якому фото зображено тайгу?

варіанти відповідей
Запитання 16

У якій природні зоні ми живемо?

варіанти відповідей

мішані ліси

степ

широколисті ліси

лісостеп

Запитання 17

Що таке біосфера?

варіанти відповідей

водна оболонка Землі

оболонка життя, яка населена організмами

повітряна оболонка Землі

оболонка життя рослин

Запитання 18

Що характеризують ці схеми?

варіанти відповідей

Склад природного комплексу

Цілісність географічної оболонки

Ритмічність географічної оболонки

Явище кругообігу речовини у природі

Запитання 19

Оберіть з перелічених антропогенні (створені людиною) комплекси:

варіанти відповідей

ліс

поле

канал

озеро

пустеля

сад

гори

Запитання 20

Які геосфери Землі повністю входять до складу географічної оболонки?

варіанти відповідей

гідросфера

літосфера

атмосфера

біосфера

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест