Біосфера та грунти. Природні комплекси. Людські раси. Найчисельніші народи світу.

Тест виконано: 67 разів
17 запитань
Запитання 1

Найбільшим природним комплексом планети є

варіанти відповідей

Атмосфера

Тихий океан

Євразія

Географічна оболонка

Запитання 2

Які природні зони є на території України?

варіанти відповідей

  степ, тайга, лісостеп, тундра

мішані ліси, степ, лісостеп

  мішані ліси, екваторіальні ліси, степ

 лісостеп, тундра, тайга

Запитання 3

Найродючішими ґрунтами у світі вважаються:

варіанти відповідей

 сірі лісові

  каштанові

 дерново-підзолисті

 чорноземи

Запитання 4

Основною особливістю ґрунтів, що відрізняє їх від гірських порід, є...

варіанти відповідей

пухкість

 колір 

 родючість

 вологість

Запитання 5

Природні зони змінюються від екватора до полюсів, тобто це...

варіанти відповідей

 вертикальна поясність

широтна зональність

 цілісність

 ритмічність

Запитання 6

Природні зони змінюють одна одну у напрямку...

варіанти відповідей

північ-захід

північ-південь

південь-схід

південь-захід

Запитання 7

Географічній оболонці притаманні...

варіанти відповідей

цілісність

ритмічність

кругообіг речовин

висотна зональність

висотна поясність

широтна зональність

Запитання 8

Назвіть природну зону, де панує багата пишна рослинність (рослини ростуть у кілька ярусів)


варіанти відповідей

вологі екваторіальні ліси

напівпустелі і пустелі

степова зона

зона тайги

Запитання 9

Назвіть природну зону за описом.

Там довго триває полярна ніч. Температури повітря і взимку, і влітку низькі, тому постійно холодно. Сніговий покрив триває 300 днів на рік

варіанти відповідей

 зона арктичних пустель

зона тундри

  зона тайги

  зона лісотундри

Запитання 10

Чим зумовлена цілісність географічної оболонки? 

варіанти відповідей

діяльністю людини

кругообігом речовин і енергії

обертанням Землі навколо своєї осі

зміною природних комплексів із заходу на схід

Запитання 11

Яка нині чисельність населення Землі й які існують тенденції щодо її подальшої зміни?

варіанти відповідей

Понад 6,8 млрд. осіб, кількість населення стрімко скорочується

 Понад 7,8 млн. осіб, кількість населення на позначці стабілізується

 Понад 8,7 млрд. осіб, кількість населення поступово скорочується

Понад 7,8 млрд. осіб, кількість населення продовжує зростати

Запитання 12

Показник кількості жителів на 1 км. кв. це-


варіанти відповідей

 кількість населення

 густота населення

 розміщення населення

 збільшення населення

Запитання 13

Від чого залежить нерівномірність розміщення населення на Землі:


варіанти відповідей

 від розташування річок

від розташування гір

  від розташування пустель

  від природних умов

Запитання 14

Велика група людей, які мають спільні зовнішні ознаки (колір шкіри, волосся, особливості будови обличчя тощо), називається:


варіанти відповідей

 расою

 державою

 народом

плем'ям

Запитання 15

Представники цієї раси мають жовтуватий колір шкіри, чорне пряме волосся,вузький розріз очей.


варіанти відповідей

Європеоїдна,

 Негроїдна

Монголоїдна

Австралоїдна

Запитання 16

Якщо для людей характерна світла або смаглява шкіра, очі різного кольору з горизонтальним розрізом, губи тонкі, ніс помітно виступає, лоб прямий або дещо нахилений, волосся м’яке й пряме або слабо хвилясте, – все це означає, що вони ...


варіанти відповідей

 Належать до європеоїдної раси

Є представниками однієї нації

Живуть у межах одного материка

Є представниками різних людських рас

Запитання 17

Представники цієї раси мають потовщені губи, чорний колір шкіри, кучеряве волосся

варіанти відповідей

Монголоїдна

Європеоїдна

Негроїдна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест