Біосфера як цілісна система. 9 клас

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
11 запитань
Запитання 1

Людина своєю діяльністю створює стан біосфери

варіанти відповідей

атмосферу

іоносферу

ноосферу

гідросферу

Запитання 2

Літосфера - це

варіанти відповідей

частина тропосфери

частина стратосфери

газоподібна оболонка Землі

верхня тверда оболонка Землі

Запитання 3

Вкажіть, який вид, занесений до Червоної книги України, належить до класу Земноводні

варіанти відповідей

хохуля звичайна

тритон карпатський

гага звичайна

махаон

Запитання 4

З′ясуйте, як називається азот у складі хімічної сполуки, яка може бути використана живими організмами

варіанти відповідей

біологічний

фіксований

екологічний

контрольований

Запитання 5

З′ясуйте, в чому полягає суть парникового ефекту:

варіанти відповідей

у збільшенні вологості атмосферного повітря

у збільшенні кількості кисню в атмосфері

у підвищенні температури біля поверхні Землі

у підвищенні температури і вологості літосфери

Запитання 6

Систему тривалих спостережень за зміною екосистем і біосфери називають:

варіанти відповідей

моделюванням

модифікацією

моніторингом

меліорацією

Запитання 7

Сукупність організмів, які мешкають на поверхні або в товщі дна водойм, називають:

варіанти відповідей

планктоном

перифітоном

бентосом

ксерофітами

Запитання 8

Більше половини фотосинтетичного процесу на Землі здійснюють організми:

варіанти відповідей

фотосинтезуючі бактерії

лишайники

водорості

голонасінні рослини

Запитання 9

З′ясуйте, яке походження має майже весь атмосферний кисень

варіанти відповідей

біогенне

абіогенне

антропогенне

мінеральне

Запитання 10

Зазначте, які види називаються зниклими:

варіанти відповідей

ті, які виявлені лише на дуже обмежених ареалах;

ті, які не виявлені в дикій природі після неодноразових пошуків, проведених у місцях їхнього можливого існування;

ті. які назавжди змінили місце свого існування;

ті, за якими важко спостерігати візуально

Запитання 11

Вкажіть, що називається ерозією грунтів

варіанти відповідей

відкладання солей на поверхні грунту

зменшення товщини верхнього найродючішого шару грунту внаслідок знесення вітром або водою

забрудення грунту пестицидами і нітратами

зменшення вмісту гумусу в грунті

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест