Біосфера як цілісна система (за підручником В.І. Соболь)

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 7 разів
18 запитань
Запитання 1

Особлива оболонка Землі, населення живими істотами:

варіанти відповідей

біосфера

гідросфера

атмосфера

літосфера

Запитання 2

Перші уявлення про біосферу як "зону життя":

варіанти відповідей

В. І. Вернадський

Ж.Б. Ламарк

Ч. Ельтон

А. ван Левенгук

Запитання 3

Вперше термін "біосфера" запропонував:

варіанти відповідей

Ч. Дарвін

І. Шмальгаузен

Е. Зюсс

М.Вавилов

Запитання 4

Дослідженням біосфери займається:

варіанти відповідей

біосистематика

біогеграфія

біогеологія

біосферологія

Запитання 5

Цілісне вчення про біосферу створив:

варіанти відповідей

Ж. Б. Ламарк

В. І. Вернадський

Т. Шванн

М. М. Мечников

Запитання 6

Елементарними одиницями біосфери є:

варіанти відповідей

біохори

біоценози

біотопи

екосистеми

Запитання 7

Сфера взаємодії суспільства та природи, в межах якої розумна людська діяльність стає визначальним фактором розвитку:

варіанти відповідей

літосфера

ноосфера

біосфера

гідросфера

Запитання 8

Закон біогенної міграції хімічних елементів у біосфері називають також законом:

варіанти відповідей

Вернадського

Вавилова

Берга

Мічуріна

Запитання 9

Геологічні оболонки Землі, що входять до складу біосфери:


варіанти відповідей

стратосфера

гідросфера

магнітосфера

літосфера

мезосфера

атмосфера

Запитання 10

У структурі біосфери виокремлюють компоненти:
варіанти відповідей

абіотичний і біотичний

абіотичний і антропічний

антропічний і біотичний

Запитання 11

Жива речовина біосфери -це


варіанти відповідей

флора

фауна

біота

біотоп

Запитання 12

Живу речовину біосфери здебільшлго утворюютьваріанти відповідей

рослини

тварини

гриби

мікроорганізми

Запитання 13

Функції живої речовиниваріанти відповідей

біохімічна

окисно-відновна

газова

мінералізація

концентраційна

Запитання 14

Яким природоохоронним територіям належить характеристика: "Території, на яких заборонені будь-які види господарської діяльності й туризм. На території України їх є 20"?

     

  варіанти відповідей

заповідники

заказники

національні парки

 пам'ятки природи

Запитання 15

Швидкі й небезпечні зміни природних умов, за яких стан довкілля стрибкоподібно змінюється в несприятливий бік -варіанти відповідей

екологічні проблеми

екологічні катастрофи

екологічні хвилі

екологічні кризи

Запитання 16

Біосферними заповідниками України є:
варіанти відповідей

Асканія-Нова

Чорнобильський

Синевір

Медобори

Чорноморський

Карпатський

Дунайський

Запитання 17

Роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття:

варіанти відповідейваріанти відповідей

збереження генофонду тваринного і рослинного світу

збереження типових і унікальних природних комплексів

проведення наукових досліджень,прогнозування змін довкілля та розробка наукових рекомендацій щодо охорони біосфери

сільськогосподарська діяльність людей

Запитання 18

Біосфера такі охоплює геологічні оболонки:варіанти відповідей

нижня частина літосфери, уся гідросфера, верхня частина атмосфери

верхня частина літосфери, уся гідросфера, нижня частина атмосфери

уся літосфера, нижня частина гідросфери, нижня частина атмосфери

верхня частина літосфери, верхня частина гідросфери, уся атмосфера

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест