Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори

Додано: 20 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 303 рази
12 запитань
Запитання 1

Що таке екологічні фактори?

варіанти відповідей

сукупність усіх чинників середовища,  що діють на живий організм або надорганізмову систему

певний чинник що діє на організм

сукупність усіх чинників середовища ,  що діють тільки на надорганізмову систему

Запитання 2

Які типи екологічних факторів?

варіанти відповідей

Абіртичні, біотичні

Абіотичні, біотичні, антропогенні

біотичні, антропогенні

Запитання 3

Оберіть характеристику абіотичного фактора.

варіанти відповідей

Діяльність людини

Вплив живих організмів одини на одного

Чинники неживої природи

Запитання 4

Оберіть характеристику біотичного фактора.

варіанти відповідей

Чинники неживої природи

Вплив живих організмів одини на одного

Діяльність людини

Запитання 5

Оберіть характеристику антропогенного фактора

варіанти відповідей

Чинники неживої природи

Вплив живих організмів одини на одного

Діяльність людини

Запитання 6

Оберіть значення діапазону сталості (толерантність)?

варіанти відповідей

діапазон між мінімумом і максимумом екологічних факторів 

стресові зони й межі стійкості відносно кожного фактора навколишнього

фактор, який найбільш впливає на виживання

Запитання 7

Оберіть зачення біологічного оптимума

варіанти відповідей

стресові зони й межі стійкості відносно кожного фактора навколишнього

діапазон між мінімумом і максимумом екологічних факторів 

фактор, який найбільш впливає на виживання

Запитання 8

Оберіть зачення обмежувального(лімітуючого) фактора.  

варіанти відповідей

Діапазон між мінімумом і максимумом екологічних факторів 

Фактор, який найбільш впливає на виживання

стресові зони й межі стійкості відносно кожного фактора навколишнього середовища


Запитання 9

Оберіть значення екологічної ніші

варіанти відповідей

положення виду в системі біогеоценозу

Положення популяції в системі біогеоценозу

Положення екосистеми

Запитання 10

Оберіть, що належить до абіотичних факторів

варіанти відповідей

опади, сніговий покрив, вітер

конкуренція, хижацтво, паразитизм

руйнування середовища існування, необмежене полювання

Запитання 11

Оберіть, що належить до біотичних факторів

варіанти відповідей

конкуренція, хижацтво, паразитизм

руйнування середовища існування, необмежене полювання

опади, сніговий покрив, вітер

Запитання 12

Оберіть, що належить до антропогенни факторів

варіанти відповідей

опади, сніговий покрив, вітер

конкуренція, хижацтво, паразитизм

руйнування середовища існування, необмежене полювання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест