12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Бліц-опитування "Україна в роки Першої світової війни"

Додано: 31 березня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
63 запитання
Запитання 1

1.Які українські землі під час Першої світової війни в 1914 р. було окуповано російськими військами? 

варіанти відповідей

А Західне Поділля, Східну Волинь

Б Холмщину, Західну Волинь

В Східну Галичину, Північну Буковину

Г Закарпаття, Мармарощину

Запитання 2

2. В уривку з історичного джерела «Москвофіли-інтелігенти на кожному кроці показували радість з приводу вступу до Львова російських військ та намагалися їм допомогти» відображено події в Східній Галичині в 

варіанти відповідей

А 1900 р.

Б 1907 р.


В 1914 р.


Г 1918 р.

Запитання 3

3. Для соціально-економічного розвитку українських земель періоду Першої світової війни було характерним 

варіанти відповідей

А зростання виробництва сільгосппродукції.

Б посилення інфляційних процесів в економіці.

В збільшення виробництва продуктів нафтопереробки.

Г ліквідування механізмів державного регулювання економіки.

Запитання 4

4. Створення легіону Українських січових стрільців 

варіанти відповідей

А спричинено формуванням «Вільного козацтва».

Б було складовою процесу «українізації» частин російської армії.

В відбулося за ініціативи Головної української ради.

Г зумовлено проголошенням Західноукраїнської Народної Республіки.Запитання 5

5. На картосхемі стрілками позначено 

варіанти відповідей

А «Брусиловський прорив» російських військ.

Б бойовий шлях Українських січових стрільців.

В головні напрямки дій російських військ під час Галицької битви.

Г наступ німецьких й австро-угорських військ під час Ґорліцького прориву.

Запитання 6

6. Результат якої події Першої світової війни дав змогу правлячим колам Росії реалізувати стратегію «…злиття землі Ярослава Осмомисла, князів Данила і Романа з Імперією в політичному та національному відношеннях…»? 

варіанти відповідей

А Галицької битви


Б Карпатської операції


В Ґорліцького прориву


Г Брусиловського прориву

Запитання 7

7. Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни розпочалися в 

варіанти відповідей

А 1914 р.


Б 1915 р.


В 1916 р.


Г 1917 р.

Запитання 8

8. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.«Надходить важка історична хвиля. Вирішується доля держав і народів. Нічого не вдіяли всі зусилля дипломатії, щоб утримати мир у Європі… Війни хоче цар російський, самодержавний володар імперії, яка є історичним ворогом України… Історичний ворог України не може спокійно дивитися, що не вся Україна в його руках…»В уривку йдеться про переддень 

варіанти відповідей

А балканських війн 1912–1913 рр.


Б Першої світової війни 1914–1918 рр.


В першої війни радянської Росії з УНР 1917–1918 рр.


Г польсько-радянської війни 1920–1921 рр.


Запитання 9

9. На картосхемі позначено лінію фронту часів Першої світової війни станом на 

варіанти відповідей

А 1914 р.


Б 1915 р.


В 1916 р.


Г 1917р.

Запитання 10

10. Укажіть один із напрямів діяльності Союзу визволення України, що існував у 1914-1918 рр. 

варіанти відповідей

А формування легіону Українських січових стрільців


Б координація акцій української громади в Державній Думі


В створення громадських організацій з допомоги біженцям


Г допомога військовополоненим українцям

Запитання 11

11. У який період Першої світової війни граф Г. Бобринський мав можливість реалізувати свою обіцянку: «…Галичина і Лемківщина – споконвічно частина єдиної великої Русі… Я буду вводити тут російську мову, закон і устрій…»? 

варіанти відповідей

А серпень 1914 р. – червень 1915 р.Б серпень 1915 р. – липень 1916 р.


В липень 1916 р. – лютий 1917 р.


Г березень 1917 р. – квітень 1918 р.

Запитання 12

12. Політична організація емігрантів із Наддніпрянської України, створена у Львові на початку Першої світової війни, що проголосила метою своєї діяльності побудову самостійної соборної Української держави, — це 

варіанти відповідей

А Головна українська рада.


Б Союз визволення України.


В Карпато-руський визвольний комітет.


Г Товариство українських поступовців.

Запитання 13

Коли розпочалася Перша світова війна?

варіанти відповідей

1913 р.

1914 р.

1915 р.

1916 р.

Запитання 14

"Брусиловський прорив" був здійснений російськими військами у


варіанти відповідей

1913 р.

1914 р.

1915 р.

1916 р.

Запитання 15

До якої армії було мобілізовано більше українців?

варіанти відповідей

до російської

до австро-угорської

до німецької

до української

Запитання 16

У складі якої армії було створено легіон Українських січових стрільців?


варіанти відповідей

російської

австро-угорської

німецької

французької

Запитання 17

Переважно яким було ставлення українського населення Галичини до вступу на територію краю російських військ?


варіанти відповідей

позитивним

негативним

нейтральним

Запитання 18

Як називалась адміністративна одиниця створена росіянами після загарбання Західної України 1914 р.?


варіанти відповідей

Галицька губернія

Галицько-Буковинське генерал-губернаторство

“Королівство Руське”

Коронний край

Галицько-Волинське губернаторство

Запитання 19

Головна Українська Рада (ГУР) закликала українців підтримати у війні:


варіанти відповідей

Росію

Австро-Угорщину

Англію і Францію

Німеччину

Запитання 20

Лідерами СВУ були:


варіанти відповідей

С.Петлюра, В.Винниченко

Д.Донцов, В.Дорошенко, М.Меленевський

М.Грушевський, Є.Чикаленко

А.Шептицький, В.Донцов

Запитання 21

Які фронти російської армії проходили українськими землями?


варіанти відповідей

Західний

Південно-Західний

Південний

Північний

Румунський

Запитання 22

Автором статті “Війна і українці” був:

варіанти відповідей

М.Грушевський

С.Петлюра

В.Винниченко

М.Міхновський

А.Шептицький

Запитання 23

Останній наступ російської армії в Галичині у роки Першої світової війни відбувся


варіанти відповідей

влітку 1916 р.

влітку 1917 р.

влітку 1918 р.

восени 1918 р.

Запитання 24

Вставте пропущене: "На завойованих російською армією територіях було утворено генерал-губернаторство в складі чотирьох губерній – Львівської, Перемишльської, Тернопільської та 1)_________. Микола ІІ призначив військовим генерал-губернатором графа 2) ____________".

варіанти відповідей

А 1) Чернівецької; 2) Георгія Бобринського

Б 1) Ужгородської; 2) Володимира Бобринського

В 1) Станіславівської; 2) Федора Трепова

Г 1) Чернівецької; 2) Олексія Брусилова

Запитання 25

Якими цифрами на карті позначено території Російської імперії, приєднання яких до своїх володінь планувала Австро-Угорщина напередодні Першої світової війни?

варіанти відповідей

А 3, 4

Б 1, 2

В 4, 1

Г 2, 3

Запитання 26

Яка політична організація, створена у серпні 1914 р. у Львові емігрантами з Наддніпрянщини, мала за мету пропаганду ідеї державної самостійності України?

варіанти відповідей

А Головна Українська Рада

Б Товариство українських поступовців

В «Карпато-руський визвольний комітет»

Г Союз визволення України

Запитання 27

Укажіть назву військово-політичного блоку, до складу якого входили напередодні Першої світової війни Франція, Велика Британія, Росія?

варіанти відповідей

А Троїстий союз

Б Священний союз

В Союз трьох імператорів

Г Антанта

Запитання 28

Що з наведеного стосується створення та бойового шляху Українських січових стрільців?

1 Легіон у складі російської армії

2 Головна Українська Рада

3 Союз визволення України

4 Бої за Карпати, гора Маківка

5 Галицька битва

варіанти відповідей

А 2, 4

Б 1, 3

В 2, 5

Г 3, 4

Запитання 29

Які твердження стосуються Головної Української Ради (ГУР)?

1 репрезентувала всі впливові українські партії Східної Галичини

2 здійснювала пропагандистську роботу в таборах військовополонених наддніпрянців

3 виступала за беззастережну підтримку країн Антанти

4 організувала Українську бойову управу задля створення українського збройного формування

5 мала за мету інформувати російське суспільство та армію про минуле й сучасне галичан

варіанти відповідей

А 1, 3

Б 2, 3

В 1, 4

Г 2, 5

Запитання 30

Завдання містить сім варіантів відповідей, з яких лише три є правильними. Укажіть правильні твердження:

варіанти відповідей

1 у Першій світовій війні Україна була об'єктом зазіхань агресивних держав Європи

2 у Західній Україні на початку Першої світової війни проавстрійську орієнтацію мали Національно-демократична, Радикальна партії та Товариство українських поступовців

3 Головна Українська Рада закликала галичан підтримати Австро-Угорщину, вона вимагала в своїй програмі національно-територіальну автономію західноукраїнських земель

4 для Російської імперії війна мала справедливий характер, тому що вона прагнула визволити братів-русинів з-під австро-угорського гніту

5 військова організація - легіон Українських січових стрільців був створений за вимогами урядів Австро-Угорщини та Німеччини

6 однією із причин Першої світової війни було загарбання нових територій, встановлення контролю над ринками збуту та джерелами сировини

7 Австро-Угорщина і Німеччина відстоювали у Першій світовій війні національні прагнення українського народу

Запитання 31

Завдання містить сім варіантів відповідей, з яких лише три є правильними. Визначте події, які стосуються 1915 р.:

варіанти відповідей

1 створення легіону Українських січових стрільців

2 капітуляція Перемишля

3 Брусиловський прорив

4 приїзд до Львова царя Миколи ІІ

5 евакуація підприємств і навчальних закладів Правобережної України

6 битва на горі Лисоня

7 контрнаступ німецько-австрійських військ у Галичині

Запитання 32

Якому терміну відповідає визначення: "Підкорення економічного, політичного, суспільного життя військовим цілям"?

варіанти відповідей

А реквізиція

Б окупація

В мілітаризація

Г міграція

Запитання 33

Якої держави не вистачає в ланцюжку: "Німеччина - Болгарія - Османська імперія"?

варіанти відповідей

А Велика Британія

Б Франція

В Австро-Угорщина

Г Російська імперія

Запитання 34

Позначте, між якими державами були поділені українські землі напередодні Першої світової війни:

варіанти відповідей

А Росія, Польща, Румунія

Б Росія, Угорщина, Румунія

В Росія, Австро-Угорщина

Г Росія, Австро-Угорщина, Румунія

Запитання 35

На які українські землі напередодні війни претендувала Російська імперія, керуючись виразом «исконно русские земли»?

варіанти відповідей

А Східна Галичина, Поділля, Закарпаття

Б Закарпаття, Волинь, Поділля

В Північна Буковина, Східна Галичина, Поділля

Г Закарпаття, Східна Галичина, Північна Буковина

Запитання 36

Під владу якої держави, згідно із заявою на початку Першої світової війни "сталевого короля" Августа Тіссена, мали перейти Донецький бассейн з Одесою, Кримом та Приазов'ям?

варіанти відповідей

А Франції

Б Німеччини

В Великої Брианії

Г Австро-Угорщини

Запитання 37

Координаційний центр, створений на початку війни з представників трьох найвпливовіших політичних партій Галичини задля беззастережної підтримки Центральних держав, отримав назву:

варіанти відповідей

А Союз визволення України

Б Українська бойова управа

В Головна українська рада

Г Загальна українська рада

Запитання 38

У якому рядку всі словосполучення доречні в розповіді про ставлення до Першої світової війни у населення і тогочасних політичних сил підросійської України?

варіанти відповідей

А Союз земств і міст Південно-Західного фронту, Українська бойова управа

Б "За віру, царя і батьківщину!", легіон Українських січових стрільців

В нейтралітет, ТУП, стаття С.Петлюри "Війна і українці"

Г маніфест Головної української ради, В.Винниченко, гасло "Геть війну!"

Запитання 39

Доповніть твердження. Білими стрілками на карті воєнних дій 1914-1915 рр. позначено:

варіанти відповідей

А наступ росіян під час Галицької битви

Б Горлицьку контрнаступальну операцію

В Брусиловський прорив

Г бойовий шлях легіону Українських січових стрільців

Запитання 40

Якому терміну відповідає визначення: "Тимчасове захоплення військовим силами однієї держави території іншої держави"?

варіанти відповідей

А анексія

Б парцеляція

В окупація

Г мілітаризація

Запитання 41

Яку назву мала суспільно-політична течія в Галичині, що заявляла, що українців не існує, а є єдиний російський народ?

варіанти відповідей

А  народовці

Б русинство

В москвофіли

Г  українофіли

Запитання 42

Визначте громадсько-політичного діяча за біографічним описом: "Вступив до Революційної української партії (РУП), з 1905 р. став членом Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП). За пропаганду був заарештований, виключений з університету й ув'язнений до одиночної камери Лук'янівської в'язниці в Києві, звідки йому згодом вдалося втекти".

варіанти відповідей
Запитання 43

Що стало наслідком подій, перебіг яких відображено на карті?

варіанти відповідей

А капітуляція Австро-Угорщини та проголошення ЗУНР

Б вступ у світову війну Німеччини на боці Австро-Угорщини

В демократична революція та повалення самодержавства в Росії

Г створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

Запитання 44

Яка організація в роки Першої світової війни виступила з такою відозвою: «…Перемога Австро-Угорської монархії буде нашою перемогою. І чим більша буде поразка Росії, тим швидше проб’є година визволення України… Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України!..»?

варіанти відповідей

А Революційна українська партія

Б Товариство українських поступовців

В Карпато-руський визвольний комітет

Г Головна українська рада

Запитання 45

Створення добровольчого легіону Українських січових стрільців у складі австро-угорської армії ініціювала:

варіанти відповідей

А Директорія УНР

Б Рада народних комісарів

В Головна українська рада

Г Українська Центральна Рада

Запитання 46

Про яку операцію російських військ Південно-Західного фронту часів Першої світової війни йдеться в цитованому документі: «У порівнянні з надіями, що покладалися на цей фронт навесні 1916 р., його наступ перевершив усі очікування. Він виконав поставлене завдання — врятувати Італію від розгрому... полегшив становище англійців і французів на фронті, змусив Румунію стати на наш бік і зіпсував усі плани й наміри австро-угорців і німців на цей рік»?

варіанти відповідей

А Галицьку битву

Б Горліцький прорив

В Перемишльську битву

Г Брусиловський прорив

Запитання 47

Позначте факти біографії зображеного на фото громадсько-політичного і військового діяча:

варіанти відповідей

1 перший директор приватної української гімназії у м. Рогатин

2 адвокат і публіцист, член Галицького сейму

3 громадський і державний діяч, меценат

4 перший комендант легіону Українських січових стрільців

5 відомий інженер нафтовидобувної галузі промисловості

6 основоположник Наукового товариства імені Т.Шевченка

7 займав посаду митрополита Руського

Запитання 48

У ході Першої світової війни Товариство українських поступовців закликало українців:

варіанти відповідей

А підтримати Троїстий союз, «...бо ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону в австрійській державі»

Б бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «...не може викликати співчуття ні цілями, ні способами боротьби»

В виступити проти Антанти й Троїстого союзу, щоб вибороти «...єдину, самостійну Україну від Карпатів аж по Кавказ»

Г підтримати Антанту й чесно, «...не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії до кінця»

Запитання 49

Назвіть українські території, на яких точилися воєнні дії під час Першої світової війни:

варіанти відповідей

А Закарпаття, Буковина, Галичина, Центральна Україна

Б Центральна Україна, Буковина, Галичина, Волинь

В Волинь, Закарпаття, Буковина, Галичина

Г Галичина, Закарпаття, Волинь, Поділля

Запитання 50

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання: «Справжнє бойове хрещення Українські січові стрільці пройшли у квітні – на початку травня 1915 р. у боях за гору поблизу Славська. Кілька разів цей важливий пункт переходив із рук в руки. Лише ціною великих втрат російським солдатам вдалося закріпитися на горі, але в цей час розпочався загальний відступ росіян із Галичини». Де відбулися описані події?

варіанти відповідей

А гора Лисоня

Б гора Говерла

В гора Погар

Г гора Маківка

Запитання 51

Про який регіон йдеться в уривку з історичного джерела: «Перша світова війна принесла українським землям руйнацію господарства. В регіоні було зруйновано понад 40% господарських та житлових будинків, понад 1,5 тис. промислових споруд. Навіть стратегічно важлива нафтова промисловість зменшила виробництво на 1/3»?

варіанти відповідей

А Наддніпрянщина

Б Закарпаття

В Галичина

Г Буковина

Запитання 52

Укажіть одне правильне твердження:

варіанти відповідей

А до російської армії протягом війни було мобілізовано близько чотирьох мільйонів українців

Б після проголошення автономії Галичину було розподілено на українську і польську частини

В легіон УСС воював у складі російської армії

Г у Галицькій битві перемогу здобули війська Австро-Угорщини

Запитання 53

Позначте назву молодіжної воєнізованої організації, що лягла в основу Легіону січових стрільців:

варіанти відповідей

А «Богдан»

Б «Козак»

В «Пласт»

Г «Кобзар»

Запитання 54

Розташуйте події в хронологічній послідовності:

1 Горлицький прорив

2 створення Союзу визволення України

3 Галицька битва

4 Брусиловський прорив

варіанти відповідей

А 2 3 4 1

Б 2 3 1 4

В 3 2 1 4

Г 1 2 4 3

Запитання 55

Вставте термін, який пропущено у реченні: "Для України _____________ стала справжнім лихом, адже Австро-Угорщина та Росія воювали одна проти одної. Українці опинилися по різні боки барикад, у ворожих арміях".

варіанти відповідей

А створення легіону Українських січових стрільців

Б окупація Східної Галичини і Буковини

В Друга світова війна

Г Перша світова війна

Запитання 56

З-поміж названих боїв за участю Українських січових стрільців виберіть той, що відбувся найраніше:

варіанти відповідей

А на горі Лисоня поблизу Тернополя

Б на Ужоцькому перевалі в Карпатах

В за гору Маківка поблизу Славська

Г протистояння російським військам під час їхнього останнього в Першій світовій війні наступу

Запитання 57

Укажіть схожість у ставленні російської влади до митрополита Андрея Шептицького і вченого-історика Михайла Грушевського:

варіанти відповідей

А затримання і насильне вивезення за межі України, побоювання їхнього впливу на українців

Б нейтральне ставлення до них, розуміння впливовості цих людей

В підтримка, зокрема і матеріальна, розрахунок на толерантність українців завдяки їхньому впливу

Г ув’язнення в російських тюрмах, звинувачення в шпигунстві на користь Австро-Угорщини

Запитання 58

Завдання містить сім варіантів відповідей, з яких лише три є правильними. Укажіть назви українських організацій, які в Першій світовій війні підтримували Австро-Угорщину:

варіанти відповідей

1 «Юнацька спілка»

2 Головна Українська Рада

3 Союз міст Галичини

4 Загальна Українська Рада

5 Товариство українських поступовців

6 Карпато-руський визвольний комітет

7 Союз визволення України

Запитання 59

Кому з діячів періоду Першої світової війни належить висловлення?

«Східна Галичина і Лемківщина – споконвіку корінна частина єдиної великої Русі; у цих землях корінне населення завжди було російським, устрій їхній тому повинен бути заснований на ро­сійських началах. Я буду вводити тут російську мову, закон і устрій».

варіанти відповідей

Костю Левицькому 

Михайлу Павлику

Григорію Бобринському

Дмитру Донцову

Запитання 60

Що з наведеного стосується створення та бойового шляху Українських Січових Стрільців?

Оберіть три відповідіваріанти відповідей

Чоти, сотні, курені. 

Головна Українська Рада. 

Бої за Карпати; гора Маківка. 

Легіон у складі російської армії.

«Союз визволення України».

Брусиловський прорив.

Запитання 61

Вставте пропущене.

Українські Січові Стрільці (УСС) — єдина українська національна військова формація в складі австро-угорської армії, сформована з добровольців, які відгукнулися на заклик 1) ________ у серпні 1914 р. і стояли під проводом 2) _______.


варіанти відповідей

1) Загальної Української Ради; 2) Української Бойової Управи

1) Головної Української Ради; 2) Української Бойової Управи

1) «Союзу визволення України»; 2) Головної Української Ради

1) Української Бойової Управи; 2) Головної Української Ради


Запитання 62

Якого положення не було у програмі Союзу Визволення України?

варіанти відповідей

утворення самостійної Української держави

проголошення автономії України у складі Росії

запровадження демократичного устрою

надання рівних прав представникам всіх національностей. 

Запитання 63

Вкажіть властивості таблиці, як об`єкта текстового документа:

варіанти відповідей

Розмір таблиці

Ширина стовпців

Межі таблиці

Розмір шрифту

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест