10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Онлайн-тести з історії України 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Історія України, 11 клас
Створено 8 липня
Приклад запитання: Прочитайте джерело і виконайте завдання«Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов’язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ) поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.., [а також] підтверджують зобов’язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй…»Що зумовило підписання цитованого документа?
Приклад запитання: Широкомасштабна приватизація державного сектору української економіки відбулась у період президентства:
Історія України, 11 клас
Створено 7 липня
Приклад запитання: Витяг з якого документа подано нижче:«Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй території. Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах... Українська РСР має право на власні Збройні Сили…»
Історія України, 11 клас
Створено 7 липня
Приклад запитання: У квітні 1984 року на пленумі ЦК КПРС було проголошено курс реформ названий ...
Приклад запитання: Укажіть характерні риси доби горбачовської «перебудови»?1 Ліквідація цензури, гласність.2 Поліпшення матеріального добробуту людей.3 «Нове політичне мислення».4 Прискорення темпів економічного розвитку.5 Створення ринкової економіки.6 Демократизація суспільного життя.
Приклад запитання: Які явища та процеси характерні для УРСР у другій половині 60-х - першій половині 80-х років?1 Надання права союзним республікам самостійно розв'язувати питання внутрішньої політики.2 Посилення утисків та репресій щодо інакодумців.3 Юридичне оформлення монополії КПРС на політичну владу.4 Відмова від директивного планування економіки країни.5 Офіційна заборона використання української мови в державних установах.
Історія України, 11 клас
Створено 6 липня
Приклад запитання: 1.    Який проце був характерним для економічного розвитку українських земель на початку ХХст.?
Історія України, 11 клас
Створено 4 липня
Приклад запитання: О. Гончар
Історія України, 11 клас
Створено 4 липня
Приклад запитання: Збільшення польською владою козацького реєстру до 6 тис. осіб та організація шести територіальних полків стало наслідком козацько-селянського повстання під проводом
Приклад запитання: «Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ) поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.., [а також] підтверджують зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй…»Що зумовило підписання цитованого документа?
Історія України, 11 клас
Створено 3 липня
Приклад запитання: Укажіть характерні риси доби горбачовської «перебудови»?1 Ліквідація цензури, гласність.2 Поліпшення матеріального добробуту людей.3 «Нове політичне мислення».4 Прискорення темпів економічного розвитку.5 Створення ринкової економіки.6 Демократизація суспільного життя.
Приклад запитання: З яких українських земель було депортовано українців під час операції «Вісла»?
Історія України, 11 клас
Створено 3 липня
Приклад запитання: Становище в соціальній сфері в 90-х рр.:
Історія України, 11 клас
Створено 3 липня
Приклад запитання: Видатні композитори України:
Приклад запитання: Діяльність якого гетьмана уславлено на зображеній гравюрі?
Історія України, 11 клас
Створено 2 липня
Приклад запитання: Коли було створено Українське національно-демократичне об’єднання?
Історія України, 11 клас
Створено 2 липня
Приклад запитання: Які явища та процеси характерні для УРСР у другій половині 60-х - першій половині 80-х років?1 Надання права союзним республікам самостійно розв'язувати питання внутрішньої політики.2 Посилення утисків та репресій щодо інакодумців.3 Юридичне оформлення монополії КПРС на політичну владу.4 Відмова від директивного планування економіки країни.5 Офіційна заборона використання української мови в державних установах.
Приклад запитання: У результаті здійснення в Україні в 1920–1930-х роках політики коренізації
Приклад запитання: Чи відображають подані нижче уривки з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства 1920-х років?1. «До одноосібників, які... саботують хлібозаготівлі, негайно застосувати репресії... До одноосібників, що... не виконують плану... та про яких... відомо, що продавали хліб за спекулятивними цінами на ринку… застосувати штраф...».2. «...при перших же ознаках протидії збиранню продподатку негайно вживати... заходів примусового характеру, вводячи в села військові частини, ...спрямовувати туди виїзні сесії ревтрибуналів [революційних трибуналів]».
Приклад запитання: Широкомасштабна приватизація державного сектору української економіки відбулась у період президентства:
Історія України, 11 клас
Копія з тесту: Підготовка до ЗНО 2020 Лц
Приклад запитання: Відстоювання самодержавства, невизнання українців і білорусів як окремих народів, неподільність Російської імперії, антисемітизм - це складові програми
Історія України, 11 клас
Створено 1 липня
Приклад запитання: Якою цифрою на картосхемі позначено область, що з'явилася на картах адміністративно-територіального устрою УРСР на початку 1946 рр.?
Історія України, 11 клас
Створено 28 червня
Приклад запитання: Членом якого об’єднання держав стала Україна у грудні 1991 р.?
Історія України, 11 клас
Створено 26 червня
Приклад запитання: 1. У якій галузі промисловості Наддніпрянської України вітчизняні підприємці на початку XX ст. посідали провідне місце?
Історія України, 11 клас
Створено 25 червня
Приклад запитання: 1923 р. - це ...
Приклад запитання: Оберіть роботу Марії Приймаченко.
Приклад запитання: Установіть послідовність подій :А створення першої "МЕОМ"Б УРСР стає співзасновником ООНВ створення Народного комісаріату закордонних справ УРСРГ створення Закарпатської області в складі СРСР
Історія України, 11 клас
Створено 22 червня
Приклад запитання: 1. Яких подій стосуються наведені істориком О. Бойком статистичні дані?Протягом 1907–1915 pp. на Правобережжі вийшли із общини 48% селян, на Півдні — 42%,на Лівобережжі — 16,5%. На 1916 р. утворилося 440 тис. хуторів, що становило 14%селянських дворів. Ці показники були значно вищими, ніж у європейській Росії, де з общинивиділилося 24% селянських господарств, а переселилось на хутори 10,3%.
Приклад запитання: У якому уривку з історичного джерела вказано привід до Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.?
Історія України, 11 клас
Створено 22 червня
Приклад запитання: Яка будівля зображена на фото: