Онлайн тести з історії України 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: На якому етапі розвитку первісного суспільства на українських землях уперше з’являються наскельні малюнки, різьблені орнаменти на виробах, прикраси. 
Приклад запитання: Яка особливість економічного розвитку України 1970 – початку 1980-х років підтверджується поданими нижче даними?«У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну... частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, тоді як у розвинутих країнах цей показник сягав 50–60% і більше».
Приклад запитання: Що з названого характеризує політику прискорення, проголошену радянським керівництвом у 1985 р.?
Історія України, 11 клас
Створено 5 грудня
Приклад запитання: Наслідком розвитку дисидентського руху в період «застою» стало...
Історія України, 11 клас
Створено 5 грудня
Приклад запитання: Результатом проведення партійно-радянським керівництвом у другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. широкомасштабного індустріального житлового будівництва стало поширення в суспільстві поняття
Історія України, 11 клас
Створено 4 грудня
Приклад запитання: У 1945 р. Україна стала членом- засновником ООН. Хто з українських дипломатів був Віце-головою Підготовчої комісії установчої сесії ООН?
Історія України, 11 клас
Створено 3 грудня
Приклад запитання: пкеасн
Приклад запитання: Надзвичайне возвеличення будь-кого і поклоніння йому — це
Приклад запитання: Які твердження визначають особливості розвитку сільського господарства за часів "відлиги"?
Історія України, 11 клас
Створено 1 грудня
Приклад запитання: Зборівська угода була підписана
Історія України, 11 клас
Створено 30 листопада
Приклад запитання: Люди з'явилися на території України в період:
Приклад запитання: Збройний опір Червоній армії під час їх вступу на територію західноукраїнських земель у 1939—1940 рр. чинили:
Історія України, 11 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: Смерть Сталіна призвела до…  
Історія України, 11 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: Що було притаманне духовному життю України в умовах десталінізації (1953—1964 рр.)?
Приклад запитання: Наслідком розвитку дисидентського руху в період «застою» стало:
Приклад запитання: Яке поняття є зайвим в логічному ланцюжку: «відлига – застій – дисидентство – відбудова»? 
Історія України, 11 клас
Створено 22 листопада
Приклад запитання: Характеризуючи події, відображені на карикатурі, доцільно використовувати поняття
Історія України, 11 клас
Створено 22 листопада
Приклад запитання: Державне утворення, територію якого позначено на картосхемі штрихуванням, на початку 1920-х років очолював
Історія України, 11 клас
Створено 22 листопада
Приклад запитання: У якому році до складу УРСР увійшла територія, заштрихована на картосхемі?
Історія України, 11 клас
Створено 22 листопада
Приклад запитання: Виберіть портрет історичного діяча, який займав посаду президента Української Академії Наук
Історія України, 11 клас
Створено 22 листопада
Приклад запитання: Яке з наведених висловлювань належить зображеному на фото Президенту України
Приклад запитання: Операція «Вісла» - це
Історія України, 11 клас
Створено 21 листопада
Приклад запитання: В період "застою" Генеральним секретарем ЦК КПРС був...
Історія України, 11 клас
Створено 21 листопада
Приклад запитання: Вкажіть портрет діяча про діяльність якого йдеться в уривку: «…ще в 30-х роках виступав проти фашизму італійського… відверто виступав проти расової теорії, і його ціллю було налагодження контактів з усіма релігійними громадами в Україні, зокрема задля того, щоби ці конфлікти, які були попередньо в історії, різними способами згладити і утвердити українців, знайти їх місце в тому суспільстві. Ну, звичайно, що українці були в меншості і в Австро-Угорщині, і в Польській державі. Відповідно, Галичина, в якій жив митрополит Андрей, була дуже таким конфліктним регіоном…»
Історія України, 11 клас
Створено 17 листопада
Приклад запитання: Який процес був характерний для духовного життя в Україні в період політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964 рр.)?
Історія України, 11 клас
Створено 16 листопада
Приклад запитання: Визначте день, коли сталася подія: "Велике горе спіткало народ.Безмежна наша скорбота.В сльозах Україна біля труни рідного батька і вчителя товариша Сталіна".
Приклад запитання: Що передбачала нова економічна політика в УСРР в 1921-1928рр? 
Історія України, 11 клас
Створено 15 листопада
Приклад запитання: До складу якої держави входила   більша частина західноукраїнських земель на початку 20-х років ?
Приклад запитання: До розгрому якої галузі науки привела перемога в 1940-х рр. так званого «лисенківського напрямку» — вчення Т. Лисенка?
Історія України, 11 клас
Створено 12 листопада
Приклад запитання: Складовою частиною нацистського нового порядку була