Урок узагальнення з розділу "Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності"

Додано: 15 листопада 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
40 запитань
Запитання 1

Яка подія сприяла проголошенню декларації Директорії УНР?

«Уповноважена силою і волею трудящих класів України верховна влада Української Народної Республіки, Директорія, цими заходами довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення українського народу. Слідуючим етапом нашої революції є творення нових, справедливих, здорових і відповідних до реального відношення сил у державі, соціальних і політичних форм».

варіанти відповідей

оголошення Директорією УНР війни Радянській Росії

початок роботи Трудового конгресу

повалення гетьманської влади і вступ Директорії до Києва

початок антигетьманського повстання

Запитання 2

На ілюстрації зображений:


 

 

варіанти відповідей

 головний отаман Армії Української Народної Республіки С. Петлюра

головнокомандуючий Української галицької армії М. Тарнавський

командир Революційної повстанської армії Н. Махно

 командир легіону Українських січових стрільців М. Галущинський

Запитання 3

Назвіть повстанських отаманів часів Директорії (чотири відповіді):

варіанти відповідей

Симон Петлюра

Никифор Григор'єв

Нестор Махно

Євген Коновалець

Зелений (Данило Терпило)

Запитання 4

Коли тривала друга війна радянської Росії з УНР?

варіанти відповідей

листопад 1918 р. - січень 1919 р.

січень 1919 р. - червень 1919 р.

грудень 1918 р. - червень 1919 р.

листопад 1918 р. - квітень 1919 р.

Запитання 5

Хто очолював Українську радянську армію?

варіанти відповідей

Н. Махно

В. Антонов-Овсієнко

С. Петлюра

В. Винниченко

Запитання 6

Для характеристики яких фактів (подій,явищ,процесів) використаємо наведену інформацію?

Військовий десант, французький корабель "Мірабо", дві французькі дивізії, англійські, грецькі, румунські й польські частини...

варіанти відповідей

встановлення денікінського режиму в Україні

боротьба Армії УНР та УГА з Червоною армією

друга війна радянської Росії з УНР

окупація військами Антанти півдя України

Запитання 7

Встановіть послідовність.

А) Утворення Директорії

Б) початок другої війни більшовицької Росії з УНР

В) залишення військами Антанти Півдня України

Г) вступ червоних військ в Київ

варіанти відповідей

А,Б,В,Г

А,Б,Г,В

Г,Б,А,В

Г,А,В,Б

Запитання 8

На якому з фотопортретів зображено В. Винниченка?

варіанти відповідей
Запитання 9

Бій під Крутами відбувся:

варіанти відповідей

22 січня 1918 р.

25 січня 1918 р.

29 січня 1918 р.

31 січня 1918 р.

Запитання 10

8. Яка подія прискорила прийняття УЦР Четвертого універсалу?

варіанти відповідей

а) наступ більшовицьких військ на Київ і прагнення підписати мирний договір із країнами Четвертного союзу

б) більшовицький переворот У Петрограді та повалення Тимчасового уряду Росії.

в) висадка військ Антанти на Півдні України і наступ Білої армії на Схлді України

г) завершення Першої світової війни і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки.

Запитання 11

Який відомий діяч української революції зображений на фото?

варіанти відповідей

Михайло Грушевський

Володимир Винниченко

Симон Петлюра

Микола Міхновський

Запитання 12

Якої умови не було в Брест-Литовському мирному договорі?

варіанти відповідей

проголошення Української Радянської республіки

Припинення війни між Україною та країнами Четвертного Союзу

Німеччина і Австро-Угорщина стають союзниками УНР

Зобов’язання УНР поставляти продовольство до Німеччини

Запитання 13

Де відбувся з′їзд, на якому депутати-більшовики проголосили Україну "республікою рад"?

варіанти відповідей

Київ

Харків

Чернігів

Одеса

Запитання 14

Хто з представлених діячів написав програму Радикальної Української партії, яка називалась "Самостійна Україна"?

варіанти відповідей
Запитання 15

1. В УСРР було створено уряд - Раднарком.

Оберіть правильну розшифровку абревіатур:

варіанти відповідей

1) Українська Селянська Радянська Республіка, уряд Радянські Народні Комісари.

2) Українська Соціалістична Радянська Республіка, уряд Рада Народних Комісарів.

3) Українська Соціалістична Радянська Республіка, уряд Рада Національних Комуністів.

Запитання 16

2. Селянство України вже навесні 1919 року почало виступати влади під гаслами "Геть комуну !", "За Радянську владу без комуністів!"


Визначте :

варіанти відповідей

1) Це твердження є правильним.

2) Це твердження є не правильним.

Запитання 17

3. "Київська катастрофа " це -

варіанти відповідей

1) захоплення Києва більшовиками

2) захоплення Києва отаманами

3) відступ армій УНР та УГА з Києва до Василькова

Запитання 18

5. Оберіть діячів радянського режиму (три відповіді):

варіанти відповідей

1) С.Петлюра

2) Х. Раковський

3) В. Ленін

4) П. Скоропадський

5) Н. Махно

6) В. Винниченко

7) Г. Петровський

Запитання 19

7. "Воєнний комунізм - це

варіанти відповідей

1) військова доктрина більшовицької армії

2) примусове вилучення майна державою у приватного власника

3) політична програма А. Денікіна

Запитання 20

8. Керівник найбільшого селянського руху вУкраїні 1918 -1920 рр..Очолював боротьбу проти німецьких підрозділів та Гетьманату, згодом проти Директорії, денікінців, більшовиків.

Про кого йде мова ? Оберіть вірне фото.

варіанти відповідей
Запитання 21

Що з переліченого стосується внутрішньої політики гетьмана Павла Скоропадського?

1) Відновлення 8-годинного робочого дня

2) відновлення поміщицького землеволодіння

3) відновлення права приватної власності

4) відкриття національної Академії наук

5) установлення національно-персональної автономії

6) створення Української Галицької армії

7) відновлення цензури

варіанти відповідей

1, 2, 5, 6

1, 3, 4, 5

2, 3, 4, 7

3, 4, 5, 6

Запитання 22

Укажіть, якою цифрою на карті позначена територія Української держави гетьмана П. Скоропадського

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 23

Укажіть явище, відображене в цитованому джерелі, та добу в історії України, коли це явище відбувалося.

«...Тут не йдеться про тих дрібних отаманчиків, що організували повстанські загони і керували ними... Часто на чолі цих повстанських загонів стояли кадрові старшини, що перед революцією... були на фронті... Деякі повстанці навіть виступали під українськими прапорами і заявляли, що вони борються за Українську Народну Республіку»

варіанти відповідей

«Самостійники», Українська Центральна Рада

«отаманщина», Директорія УНР

«більшовизм», Директорія УНР

«народництво», УРСР

Запитання 24

Установіть послідовність подій.

А державний переворот і прихід до влади Павла Скоропадського.

Б Берестейський мир між УНР і державами Четверного союзу.

В утворення Директорії.

Г утворення Академії наук.

варіанти відповідей

БВГА

БАГВ

БГАВ

 БГВА

Запитання 25

Оберіть риси політики більшовиків в Україні т. зв. "воєнний комунізм" (чотири правильні відповіді)

варіанти відповідей

Націоналізація всіх підприємств

Запровадження загальної трудової повинності

Дозвіл приватної торгівлі

Продовольча розкладка

Демілітаризація праці

Карткова система постачання міського населення

Запитання 26

Чортківська наступальна операція (офензива) УГА була спрямована

варіанти відповідей

проти польських військ

проти російських військ

проти частин Червоної армії

проти румунських військ

Запитання 27

Акт Злуки УНР і ЗУНР було проголошено

варіанти відповідей

22 січня 1919 р. у Львові

22 січня 1919 р. у Києві

7(22) листопада 1917 р. у Києві

1 листопада 1918 р. у Києві

Запитання 28

Ризький мирний договір

варіанти відповідей

договір, підписаний 18 березня 1921 року представниками РСФРР і УРСР, з одного боку, та Польщі — з другого, який формально закінчив польсько-радянський збройний конфлікт 1919—1920 років

договір, підписаний 21 квітня 1920 року представниками Польщі і Української Народної Республіки, які розроблялись таємно від уряду УНР й польського сейму. За ними в обмін на визнання незалежності УНР і військову допомогу Симон Петлюра погоджувався визнати українсько-польський кордон по річці Збруч і далі по Прип'яті до її гирла

мирна угода між Українською Народною Республікою з одного боку та Німецькою імперією, Австро-Угорською імперією, Османською імперією і Болгарським царством з другого. Підписаний 9 лютого 1918 року

Запитання 29

Події другої війни радянської Росії з УНР збіглися в часі з

1 проголошенням Акта злуки УНР і ЗУНР;

2 укладенням Брестського миру УНР з Центральними державами;

3 окупацією військами Антанти півдня України;

4 проголошенням незалежності УНР;

5 переїздом Директорії з Винниці до Проскурова, згодом на терени ЗУНР;

6 укладенням політичного та військового союзу УНР та Польщі.

варіанти відповідей

1, 2, 6

1, 3, 5

2, 5, 6

3, 4, 6

Запитання 30

Установіть відповідність між назвами державних утворень та їхніми політичними лідерами.

1 УНР доби УЦР

2 Українська Держава

3 УНР часів Директорії

4 радянська УНР

А П. Скоропадський

Б С. Петлюра

В А. Волошин

Г Ю. Пятаков

Д М. Грушевський

варіанти відповідей

БГВА

ДАБГ

БВАГ

ГДБА

Запитання 31

Сутність поняття «червоний терор»:варіанти відповідей

акції повстанських загонів під керівництвом отаманів.

політика Директорії УНР проти тих, хто не визнавав її повноважень.

політика масових репресій, яку проводили більшовики проти класових ворогів і мирного населення.

політика масового знищення всіх прихильників радянської влади, яку проводили білогвардійці.

Запитання 32

Прочитайте факти біографії історичного діяча й укажіть його.

«Роки життя — 1873-1945. Народився у старовинній козацько-старшинській родині. Учасник російсько-японської і Першої світової воєн, генерал-лейтенант. Прийшов до влади в Україні у результаті державного перевороту. Сім з половиною місяців керував Українською Державою. Помер у Німеччині від ран, отриманих під час бомбардування».

варіанти відповідей
Запитання 33

Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії — це:

варіанти відповідей

А Український Національний союз

Б Всеукраїнські Установчі збори

В Трудовий конгрес України

Г Головна Українська Рада

Запитання 34

Офіційна назву України за часів Директорії:варіанти відповідей

Українська Держава.

Українська Демократична Республіка.

Українська Народна Республіка.

Українська Соціалістична Республіка.

Запитання 35

Політична сила, яка організувала успішне повстання проти гетьмана П. Скоропадського:

варіанти відповідей

анархо-комуністи (махновці)

есери-боротьбисти

Комуністична партія (більшовиків) України

Український національний союз

Запитання 36

18 листопада 1918 року війська Директорії розгромили війська гетьмана Скоропадського у битві:

варіанти відповідей

під Крутами

під Базаром

під Мотовилівкою

під Бахмачем

Запитання 37

Коли відбулася описана в документі подія?

" Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від однієї частини єдиної України... Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка."

варіанти відповідей

22 січня 1918 р

22 січня 1919 р

29 квітня 1918 р

24 травня 1919 р

Запитання 38

Укажіть одну з причин падіння Української Держави П. Скоропадського

варіанти відповідей

вузька соціальна база, підкорення політики гетьманату інтересам окупаційної влади

анулювання Німеччиною та Австро-Угорщиною Брестського миру

відновлення бойових дій Радянської Росії проти Української Держави

Падіння Тимчасового уряду та прихід до влади більшовиків

Запитання 39

Встановіть хронологічну послідовність:

А) Прихід до влади гетьмана П. Скоропадського

Б) Проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР

В) Створення Кримської Народної Республіки

Г) Створення Директорії УНР

варіанти відповідей

А) Б) В) Г)

Г)Б)В)А)

В) Г)Б) А)

В)А)Г)Б)

Запитання 40

На світлині зображений ?

варіанти відповідей

П. Скоропадський.

М. Муравйов

М. Міхновський

П. Болбочан

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест