Будова атмосфери

Додано: 19 січня
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 1 раз
16 запитань
Запитання 1

Різниця між найвищими й найнижчими показниками температур протягом певного періоду часу називається амплітудою коливань температур

варіанти відповідей

Середня температура повітря

Добова амплітуда температур

Амплітуда коливань температур

Середя річна температура

Запитання 2

Встановіть, який шар НЕ є частиною атмосфери

варіанти відповідей

Статосфера

Астеносфера

Тропосфера

Озоновий шар

Запитання 3

Визначте , який чинник є визначальним при нагріванні атмосферного повітря

варіанти відповідей

Колір і склад земної поверхні

Кут падіння сонячних променів

Рельєф місцевості

Водна поверхня

Запитання 4

Лінії на карті, що з’єднують місця з однаковою температурою

варіанти відповідей

Ізотерми

Ізобари

Ізогієти

Горизонталі

Запитання 5

Оберіть вірне твердження

варіанти відповідей

З висотою атмосферний тиск збільшується на 10 мм рт.ст. при піднятті на 100 м.

У стратосфері міститься 80% усього повітря

До сладу повітря входить 15% кисню

З висотою температура повітря знижується в середньому на 6° С при збільшенні висоти на 1 км 

Запитання 6

Який метеорологічний прилад зображено на малюнку

варіанти відповідей

Ртутний барометр;

Барометр-анероїд.

Висотомір;

Термометр

Запитання 7

Оберіть вірну послідовнімть зміни шарів атмосфери, починаючи від земної поверхні:


А) Стратосфера;

Б) Тропосфера;

В) Верхні шари атмосфери;

Г) Озоновий шар.

варіанти відповідей

БГАВ

АБГВ

АБВГ

БАГВ

Запитання 8

Визначте за описом тепловий пояс Землі:

" Тут спостерігається чітка зміна пір року, і залежно від них змінюється тривалість дня й ночі. Різниці між літніми та зимовими температурами досягають десятків градусів. Улітку Сонце стоїть високо над горизонтом, але кут падіння сонячних променів не досягає 90°."


варіанти відповідей

Жаркий

Помірний

Холодний

Пояс вічного холоду

Запитання 9

Земля оточена повітряною оболонкою - це

варіанти відповідей

гідросфера

атмосфера

біосфера

літосфера

Запитання 10

Зовнішня частина атмосфери простягається до висоти

варіанти відповідей

10 000 км і більше

100 000 км і більше

1 000 км і більше

5 000 км і більше

Запитання 11

Позначте що входить до газового складу атмосферного повітря

варіанти відповідей

азот

вода

кисень

вуглекислий газ

сонце

інші гази

вітер

Запитання 12

В земній атмосфері за об’ємом порівняно з іншими газами найбільше

варіанти відповідей

кисню

вуглекислого газу

азоту

інших газів

Запитання 13

Тверді частинки містяться в атмосфері переважно в завислому

стані - це

варіанти відповідей

корисні копалини

хмари

космічний і вулканічний пил

Запитання 14

Температуру повітря, яка може бути як додатною (вище 0°), так і від’ємною (нижче 0°), зазвичай вимірюють у градусах за шкалою

варіанти відповідей

Ріхтера

Фаренгейта

Кельвіна

Цельсія

Запитання 15

Різницю між найвищою та найнижчою добовою температурою називають

варіанти відповідей

максимальною температурою

добовою амплітудою коливання температури

місячною амплітудою коливання температури

річною амплітудою коливання температури

Запитання 16

Другий шар атмосфери - .................... - поширюється на висоту до 45-55 км. У ній майже немає хмар. Саме у .................... зосереджена найбільша кількість озону.

варіанти відповідей

стратосфера

тропосфера

мезосфера

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест