18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Будова атмосфери. Добовий хід температури повітря, причини її коливання

12 запитань
Запитання 1

Яку частку становить азот у складі атмосферного повітря?

варіанти відповідей

78%

1%

21%

0,03%

Запитання 2

У якому шарі атмосфери знаходиться озоновий шар?

варіанти відповідей

у стратосфері

у мезосфері

у термосфері

у тропосфері

Запитання 3

Як називається нижній шар атмосфери?

варіанти відповідей

стратосфера

тропосфера

екзосфера

мезосфера

Запитання 4

Укажіть висоту, якої сягає стратосфера:

варіанти відповідей

8-18 км

20-30 км

50-55 км

60-65 км

Запитання 5

Хмари утворюються переважно в:

варіанти відповідей

тропосфері

стратосфері

мезосфері

термосфері

Запитання 6

В якій частині атмосфери міститься 80% усього повітря та майже вся водяна пара?

варіанти відповідей

стратосфера

тропосфера

екзосфера

термосфера

Запитання 7

Яку частку становить кисень у складі атмосферного повітря?

варіанти відповідей

78%

1%

21%

0,03%

Запитання 8

Укажіть висоту, до якої простягається тропосфера над екватором?

варіанти відповідей

9 км

18 км

25 км

28 км

Запитання 9

Щоб обчислити середню місячну температуру повітря потрібно…

варіанти відповідей

поділити суму середньодобових температур на кількість діб в місяці

знайти суму амплітуд коливання температури за місяць

знайти суму середньодобових температур за місяць

поділити суму середньодобових температур на два

Запитання 10

Що таке атмосферне повітря?

варіанти відповідей

суміш газів, основним з яких є вуглекислий газ

 інша назва кисню

 суміш газів, основними з яких є азот і кисень

різниця між найвищою і найнижчою температурами повітря

Запитання 11

Атмосфера – це…

варіанти відповідей

водна оболонка Землі, яку утворюють Світовий океан, води суходолу, вода в атмосфері

повітряна оболонка Землі

тверда оболонка Землі, що охоплює земну кору і верхній шар мантії

оболонка життя, яка населена організмами

Запитання 12

Метеостанція, метеозонд та науково-дослідне судно використовують для

варіанти відповідей

Дослідження астеносфери

Дослідження гідросфери

Дослідження літосфери

Дослідження атмосфери

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест