Будова клітини

Додано: 21 жовтня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 176 разів
14 запитань
Запитання 1

Правильними є твердження:

варіанти відповідей

 цитоплазма майже завжди перебуває в русі;

ядро оточене подвійною мембраною;

 носіями спадкової інформації є хромосоми, до складу яких входять нуклеїнові кислоти;

честь відкриття клітини належить А. Левенгуку

вперше клітину побачив в електронний мікроскоп Левенгук

Запитання 2

Основу клітинної мембрани становлять.... , що утворюють подвійний біліпідний шар. 

варіанти відповідей

ліпіди

холестирол

білки

фосфоліпіди

вуглеводи

Запитання 3

Цей метод дозволяє досліджувати форму й розміри клітин, найбільші клітинні структури, органели руху, капсули та слизові шари:

варіанти відповідей

метод культури клітин;

оптична мікроскопія;

електронна мікроскопія;

забарвлення клітин

вуглеводи

гліколіпіди

глікопротеїди

Запитання 4

 Функції мембрани в життєдіяльності клітини:

варіанти відповідей

транспортна

метаболічна

рецепторна

захисна

контактна

опорна

Запитання 5

Основні види міжклітинних контактів:

варіанти відповідей

десмосоми;

синапси;

плазмодесми;

плазміди;

щільні контакти;

щілинні контакти.

Запитання 6

Яку функцію не виконує глікокалікс:

варіанти відповідей

захищає від несприятливих чинників середовища;

фагоцитоз;

позаклітинне пристінкове травлення;

транспортування речовин;

надає форму клітині;

визначає напрямок росту клітини;

протидіє внутрішньому тиску.

Запитання 7

До складу цитоплазми не входить:

варіанти відповідей

гіалоплазма;

цитоскелет;

каріоплазма;

включення;

органели;

ядро.

Запитання 8

Основною властивістю цитоплазми є:

варіанти відповідей

здатність до росту і самооновлення;

участь у самовідтворенні клітин;

розподіл органел й ресурсів материнської клітини;

здатність до руху (циклоз);

підтримка і адаптація форми клітини.

Запитання 9

Одномембранні органели клітини:

варіанти відповідей

рибосоми;

ендоплазматична сітка;

комплекс Гольджі;

мітохондрії;

пластиди;

лізосоми;

вакуолі;

клітинний центр.

Запитання 10

Який із прикладів ілюструє перетворення лейкопластів на хлоропласти:

варіанти відповідей

дозрівання томатів на сонці;

пожовтіння лимонів;

утворення білої м'якоті в полуниць;

позеленіння бульб картоплі на сонці;

позеленіння коренеплодів моркви над поверхнею грунту.

Запитання 11

Синдром хронічної втоми розвивається у людини через порушення клітинного дихання, за що відповідають:

варіанти відповідей

ЕПС;

пластиди;

мітохондрії;

комплекс Гольджі;

пластиди.

Запитання 12

Що таке генетична інформація:

варіанти відповідей

здатність клітин чи організмів передавати інформацію наступному поколінню;

сукупність відомостей про розвиток, будову і властивості клітини, що передається у спадок;

особлива ділянка ядра, що передається з покоління в покоління;

інформація, що накопичується впродовж життя організму у генах.

Запитання 13

Основні функції ядра, що визначають його форму й особливості будови, спрямовані на: 1) 2) 3)

варіанти відповідей

самовідтворення клітин, що пов’язано із збереженням інформації у ДНК і її передачею дочірнім клітинам під час поділу;

самооновлення клітин – в ядрі за участі ядерець синтезуються рРНК й відбувається самозбирання субодиниць, які синтезують нові молекули білків;

самоорганізацію клітин;

саморегуляцію клітин.

Запитання 14

Внутрішнє середовище ядра НЕ містить:

варіанти відповідей

хроматин;

каріоплазму;

ядерний сік;

ядерця;

ядерні пори; 

ядерну пластинку.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест