Будова слова. Орфографія

Додано: 17 листопада 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
15 запитань
Запитання 1

Прочитайте текст.

1. Осінь — це найстарша доничка Діда Мороза.

 

2. В Осені коси заквітчані пшеничними колосками й червоними кетягами калини, що робить її неповторно прикрасною.

 

3. Ходить Осінь лугами, берегами.

4. Де зітхне - там холодом війне.

5. Любить Осінь ночами сидіти на березі ставка.

1. Помилку в написанні префіксів допущено в слові в рядку:

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 2

Прочитайте текст і виконайте завдання до нього.


1. Осінь — це найстарша доничка Діда Мороза.

2. В Осені коси заквітчані пшеничними колосками й червоними кетягами калини, що робить її неповторно прикрасною.

3. Ходить Осінь лугами, берегами.

4. Де зітхне - там холодом війне.

5. Любить Осінь ночами сидіти на березі ставка.


У тексті вжито слів із префіксами

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 3

Прочитайте текст і виконайте завдання до нього.


1. Осінь — це найстарша доничка Діда Мороза.

2. В Осені коси заквітчані пшеничними колосками й червоними кетягами калини, що робить її неповторно прикрасною.

3. Ходить Осінь лугами, берегами.

4. Де зітхне - там холодом війне.

5. Любить Осінь ночами сидіти на березі ставка.


Слова з нульовим закінченням вжито в реченнях

А  124

Б  234

В 135

Г  134

варіанти відповідей

124

234

135

134

Запитання 4

Помилку в написанні суфіксів допущено у слові

варіанти відповідей

доничка

пшеничними

любить

ставка

Запитання 5

Спільнокореневими є всі слова в рядку:

 

варіанти відповідей

 читати, читання, чистити


читав, читала, читали


переходити, ходулі, вихід


будувати, будильник, збудити

Запитання 6

Префікс пре є в слові:


варіанти відповідей

пр..зедентський

пр…азовський

пр..м’єрний

пр…кумедний

Запитання 7

Суфікси є в обох словах рядка:

варіанти відповідей

чужина, береза

гарбузик, книжка

монітор, книга

пташеня, листопад

Запитання 8

У якому рядку допущено помилки в поділі слів на морфеми

варіанти відповідей


навч-анн-я, мовч-азн-ий, можлив-ість, сто-літ-н-ій

блюд-ц-е, без-умов-н-ий, на-вантаж-енн-я, при-сл-а-ти

най-вищ-ий, пере-пис, до-о-прац-юва-ти, знач-н-ий

мит-ець, с-тривож-ен-о, о-зим-ин-а, під-спів-ува-ти

Запитання 9

Установіть відповідність між словами та наявністю певних морфем у їхньому складі

1 коронувати

2 недовіра

3 лісоруб

4 одвірок


А префікс і суфікс

Б два корені

В два префікси

Г два суфікси

Д суфікс і постфікс


варіанти відповідей

1 А 2Б 3В 4Г

1А 2 Б 3 Г 4 Д

1 Г 2 В 3 Б 4 А

1 Б 2 А 3 Д 4 В

Запитання 10

10. Установіть відповідність (спільнокореневі слова)


1 рік                                                                

2 ліс

3 ліз

4 берег


А щорічний

Б ріками

В узлісся

Г прибережний

Д вилазитиваріанти відповідей

1 А 2 Б 3 Г 4 Д


1 А 2 В 3 Д 4 Г

1 Б 2 А 3 Г 4 Д

1 Д 2 Г 3 А 4 В

Запитання 11


На ілюстації показано

варіанти відповідей

горище

гора

горянка

пагорб

Запитання 12

На ілюстрації зображено

варіанти відповідей

гора

пагорб

горянка

горище

Запитання 13

На ілюстрації зображено

варіанти відповідей

гора

горянка

пагорб

горище

Запитання 14

На ілюстрації зображено

варіанти відповідей

гора

горянка

пагорб

горище

Запитання 15

1.Сонячний проміні

2.Ковзає по щоці,

3.Ранкка кава -

4.Кружова в руцчик.

5.З добрим ранком вітаю світ!

Слова яких рядків обмінялися частинами слова. Поставте на місце

варіанти відповідей

1 і 4, 3 і 4

1 і 2, 3 і 4

1 і 4, 2 і 3

1 і 3, 2 і 4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест