31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Аналіз та візуалізація ряда даних

Додано: 3 жовтня 2019
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 27 разів
19 запитань
Запитання 1

Значення в ряді даних, яке повторюється найчастіше.

варіанти відповідей

стандартне відхилення

мода

медиана

тренд

середнє значення

Запитання 2

Значення, яке поділяє ряд даних на дві рівні частини, тобто зліва і справа від цього значення знаходиться однакова кількість членів упорядкованого ряду даних.

варіанти відповідей

стандартне відхилення

мода

медиана

тренд

середнє значення

Запитання 3

Протягом тижня учень отримав одну оцінку «6», дві оцінки «8», три «10», чотири «9». Знайдіть середнє арифметичне оцінок учня. 

варіанти відповідей

8

8,5

8,8

9

8,9

Запитання 4

Вкажіть на вибірку.

варіанти відповідей

2

1

3

Запитання 5

Вкажіть на Ряди даних.

варіанти відповідей

2

1

3

Запитання 6

Якими параметрами характеризується лінія тренду? 

варіанти відповідей

Рівнянням (функціональною залежністю) 

Довжиною 

Кількістю екстремумів 

м

Запитання 7

Основна тенденція змінення певного

процесу 

варіанти відповідей

стандартне відхилення

мода

медиана

тренд

середнє значення

Запитання 8

У вікні Параметри лінії тренду тренд можна доповнити такими параметрами:

варіанти відповідей

змінити колір ліні 

показати рівняння апроксимуючої кривої 

задати назву 

замовити прогноз: вперед або назад (на n періодів) 

кількістю екстремумів 

Запитання 9

Якщо значення в ряді даних зростають або спадають, то доцільно вибрати лінію тренду:

варіанти відповідей

Лінійна

Поліноміальна

Поліноміальна зі степенем 3

Степенева

Запитання 10

Графічне подання відомостей, даних різних видів називають

варіанти відповідей

модою

інфографікою

медіаною

трендом

депозитом

Запитання 11

Яке призначення статистичних функцій?

варіанти відповідей

Математичні обчислення над даними клітинок 

Опрацювання текстових даних 

Перевірка відповідності значення клітинки певній умові 

Аналіз значень діапазонів клітинок 

Для обчислення річного прибутку по депозиту

Запитання 12

Які функції належать до статистичних функцій?

варіанти відповідей

МАКС

МОДА

СРЗНАЧ

ЕФФЕКТ

БС

Запитання 13

Які функції належать до фінансових функцій?

варіанти відповідей

МАКС

МОДА

СРЗНАЧ

ЕФФЕКТ

БС

Запитання 14

Скільки графіків одночасно можна побудувати в GRAN1?

варіанти відповідей

3

5

8

7

4

Запитання 15

У вікні математичного процесора Gran1 вкажіть на Вікно Графік

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 16

У вікні математичного процесора Gran1 вкажіть на Вікно Список об'єктів 

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 17

У вікні математичного процесора Gran1 вкажіть на Панель інструментів

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 18

У вікні математичного процесора Gran1 вкажіть на конопку Побудувати графік

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 19

Задача 1. Розв’яжіть рівняння

х3 – 9х2+ 6 = 0 

Щоб розв’язати дане рівняння, використовуючи програму GRAN1, потрібно:

1. Вибрати у спадному списку вікна Список об’єктів тип Явна: Y=Y(X) 

2. Вибрати у меню Графік команду Побудувати. У вікні Графік отримаємо графік даної функції

3.Увести у текстове поле Y(X)= вікна Введення виразу залежності вираз X^3–9*X^2+6 

4. Запустити програму GRAN1 

5. Вибрати у меню Об’єкт команду Створити 

Вибери правильну послідовність команд алгоритму розв'язання задачі.варіанти відповідей

1, 4, 5. 3, 2

4, 1, 5, 3, 2

5, 3, 4, 1, 2

3, 5, 2, 4, 1

4, 3, 5, 1, 2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест