18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Частини мови

Додано: 15 травня 2019
Предмет: Українська мова, 4 клас
Тест виконано: 1 раз
5 запитань
Запитання 1

Що таке іменник?

варіанти відповідей

самостійна частина мови, що має значення предметності, вираженої у формах роду, числа і відмінка

самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на питання який?

незмінна службова частина мови, яка надає реченню, або окремим його членам, додаткових смислових та модальних відтінків значення, або служить для утворення окремих граматичних форм і нових слів.

службова частина мови, яка разом з відмінковими закінченнями іменників, займенників і числівників виражає відношення між словами у реченні. 

Запитання 2

Що таке дієслово?

варіанти відповідей

самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на питання який?

незмінна службова частина мови, яка надає реченню, або окремим його членам, додаткових смислових та модальних відтінків значення, або служить для утворення окремих граматичних форм і нових слів.

це самостійна змінна частина мови, слова якої називають дію або стан предмета як процес і відповідають на питання що робити? що зробити? (у початковій формі).

самостійна частина мови, яка позначає кількість предметів або їхній порядок при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий?

Запитання 3

Що таке числівник ?

варіанти відповідей

самостійна частина мови, яка позначає кількість предметів або їхній порядок при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий?

розділовий знак у вигляді трьох поставлених поряд крапок, яким позначають на письмі незакінченість або перерваність висловлення, а також пропуски у тексті.

це службова частина мови, яка служить для зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення. 

розділовий знак, який ставиться в кінці речення для висловлення обурення, заклику для сильного почуття, тривоги тощо.

Запитання 4

На які запитання відповідає іменник?

варіанти відповідей

хто?,що?

який?,котрий?,скільки?

чому?

коли?,де?

Запитання 5

На які запитання відповідає прикметник?

варіанти відповідей

який?,яка?,яке?,які?

хто?,що?

котрий?,скільки?

де?,як?,коли?

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест