18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Підсумкові тестові завдання

Додано: 4 червня 2019
Предмет: Українська мова, 4 клас
11 запитань
Запитання 1

1. Прочитай речення .                                                                                           

        Мати перша в свiтi навчила любити роси , легенький ранковий туман ,

        п`янкий любисток , м`яту , маковий цвiт .

     У даному реченнi тiльки iменниками є :

       

варіанти відповідей

 а) роси , легенький , туман

 б) любисток , маковий , цвiт

  в) роси , туман , любисток , м`яту , цвiт

Запитання 2

 2. Текст складається iз :                                                                                       

       

варіанти відповідей

 а) плану , теми

 б) заголовка , зачину

в) зачину , основної частини , кiнцiвки

Запитання 3

 3. Що є основою речення ?                                                                                 

       

варіанти відповідей

а) пiдмет , другоряднi члени речення

б) другоряднi члени , присудок

в) пiдмет , присудок

Запитання 4

 4. Прикметники не змiнюються за .....                                                               

      

варіанти відповідей

 а) за родами (в множинi)

 б) вiдмiнками  

 в) числами   

Запитання 5

 5. За допомогою яких суфiксiв утвориш прикметники вiд поданих iменникiв ?

      Село , Суми , гора , Буковина .                                                                     

       

варіанти відповідей

  а) -цьк-    

 б) -ськ-  

  в) -зьк-    

Запитання 6

 6. В якому рядку записанi тiльки порядковi числiвники ?                              

        

варіанти відповідей

 а) тридцять перший , другий , п`ять

 б) шiстнадцять , третiй , восьмий

 в) сьомий , п`ятнадцятий , вiсiмнадцятий

Запитання 7

  7. Займенниками другої особи є:                                                                        

        

варіанти відповідей

а) пташка , воно , я

б) ти , ви

 в) ми , вони , вона , вiн

Запитання 8

 8. У якому пунктi записанi дiєслова в неозначенiй формi ?                           

      

варіанти відповідей

 а) кувати , нести , стояти

 б) говорить , дружити , слухав

в) бажав , їде , бiжить

Запитання 9

 9. У якому пунктi записанi тiльки прислiвники ?                                            

       

варіанти відповідей

а) вголос , уважний , вранцi

 б) схвильовано , праворуч , вгору

в) хвилювання , гори , гiрко

Запитання 10

10. Яка iз схем вiдповiдає даному реченню ?                                                  

        Зашумiла буйним гiллям верба .

       

варіанти відповідей

  а) ____________ ======== ....... .......  .

 б) ======== ........ ....... ___________  .

   в) ........ ________ ======= .......  .

Запитання 11

 11. Визнач особу дiєслiв .                                                                                 

         Поспiшиш -- людей насмiшиш .

       

варіанти відповідей

а) Перша особа однини

 б) Друга особа однини

в) Друга особа множини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест