Чинники середовища. Екосистема. Ланцюги живлення

Додано: 20 квітня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 93 рази
12 запитань
Запитання 1

Сукупність особин одного виду, які відтворюють подібних до себе протягом великої кількості поколінь і тривалий час займають певну територію називають:

варіанти відповідей

Біоценоз

Популяція

Екосистема

Запитання 2

Популяції багатьох видів, які живуть на одній території, та сама ця територія утворюють складну систему, яка називається:


варіанти відповідей

Сукупність популяцій

Біорізноманіття

Екосистема

Запитання 3

Біотичні чинники це:

варіанти відповідей

Чинники, які є проявом людської діяльності.

Чинники які є проявом  живої природи

Чинники які є проявом не живої природи

Запитання 4

Послідовність організмів, у якій кожний попередній організм є їжею для наступного називається:

варіанти відповідей

Ланцюг живлення

Кормова взаємодія

Екоситема

Запитання 5

Оберіть екологічні чинники

варіанти відповідей

Антропогенні

Нейтральні

Абіотичні

Біотичні

Запитання 6

Вони живляться рослинами або іншими тваринами і отримують органічні речовини разом з їжею:

варіанти відповідей

Руйнівники, або деструктори

Споживачі, або консументи

Виробники або продуценти

Запитання 7

Чинником живої природи є:

варіанти відповідей

рослини

температура

тварини

вологість

Запитання 8

Чинники пов'язані з діяльністю людини, яка впливає на стан довкілля називають

варіанти відповідей

античні

кліматичні

антропогенні

Запитання 9

До антропогенних екологічних чинників відносять:

варіанти відповідей

обміління річок внаслідок вирубки лісів

випадання опадів

припинення вулканічної діяльності

внесення органічних добрив у грунт

Запитання 10

До абіотичних екологічних чинників відносять:

варіанти відповідей

виїдання сараною сільськогосподарських культур

знищення пташиних гнізд

виверження вулкану

лісові пожежі внаслідок високих температур

Запитання 11

Обери варіант, який відносять до продуцентів:

варіанти відповідей

Гриби

Тварини

Рослини

Запитання 12

Вони не тільки перетворюють органічні речовини на неорганічні, а й беруть участь в утворенні грунту

варіанти відповідей

Руйнівники, або деструктори

Виробники, або продуценти

Споживачі, або консументи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест