Цикли Python

Додано: 4 жовтня 2021
Предмет: Інформатика, 7 клас
Копія з тесту: Цикли Python
Тест виконано: 23 рази
31 запитання
Запитання 1

Для введення даних користувачем використовується команда

варіанти відповідей

if-else

input

print

begin

присвоювання

Запитання 2

Оберіть результат виконання програми в Python print ("4*5*2")

варіанти відповідей

200

4*5*2

50

40

Запитання 3

Команда розгалуження

варіанти відповідей

записується за допомогою спеціальних слів if, else

завжди містить else

не завжди містить else

завжди містить if

не завжди містить if

Запитання 4

Оберіть правильні твердження

варіанти відповідей

команда розгалуження завжди містить двокрапку після if

команда розгалуження містить двокрапку після if тільки якщо далі йде else

після else завжди йде двокрапка

після else двокрапку потрібно ставити тільки, якщо умова виконується

Запитання 5

Вкажіть на схему повної форми розгалуження:

варіанти відповідей
Запитання 6

Яким буде значення змінної у після введення а=3 і х=5?

варіанти відповідей

2

30

15

5

правильної відповіді немає

Запитання 7

Середовище програмування - це…


варіанти відповідей

комп’ютерний клас

програма, що має засоби автомати­зації процесів підготовки та виконання програм користувача

набір меню, панелей і вікон, що у сукупності утворюють робоче місце програміста

система позначень, яка використовується для запису алгоритмів

Запитання 8

Які типи даних належать до цілих типів?

варіанти відповідей

int

float

bool

print

Запитання 9

Типом величини 32.5  є

варіанти відповідей

int

float

bool

round

Запитання 10

Який результат виконання програми print ("5-4=", 5-4)?

варіанти відповідей

5-4=5-4

1

"5-4"

5-4=1

Запитання 11

Оберіть результат виконання програми: print (4*5-2)

варіанти відповідей

4*5-2

18

12

4*5-2=18

Запитання 12

Вкажи, який діапазон значень набуває змінна i в коді for i in range (8)

варіанти відповідей

від 0 до 7 включно

від 1 до 7 включно

від 0 до 8 включно

від 1 до 8 включно

Запитання 13

Цикл, який входить у тіло іншого цикла називається

варіанти відповідей

внутрішнім

зовнішнім

 вкладеним

Запитання 14

З поданих операторів виберіть оператори розгалуження

варіанти відповідей

if ... else

or...not

while

 yes...no

Запитання 15

Cеред наведених значків оберіть значок Python?

варіанти відповідей
Запитання 16

До якого типу подання інформації відносяться номери кабінетів у школі?

варіанти відповідей

графічний

текстовий

числовий

звуковий

Запитання 17

Виберіть правильний синтаксичний запис циклу з умовою

варіанти відповідей

while умова:

команда

for i in range(n)

команда:

while умова

команда:

for i in range(n):

команда

else умова:

дія 1

дія 2

Запитання 18

Виберіть правильний синтаксичний запис циклу

з лічильником:

варіанти відповідей

while умова:

команда

for i in range(n):

команда

if умова:

дія1

else:

дія2

for i in range(n)

команда:

if умова:

дія1

Запитання 19

Оберіть результат виконання програми в Python:

print ('10+3*2')

варіанти відповідей

10+3*2

16

26

19

print ('10+3*2')

Запитання 20

Який оператор реалізує дію:

якщо А - додатне число, то змінити його знак на протилежний?

варіанти відповідей

if a>0:

a = 1+a

if a>0:

a = -a

if a>0:

a = 1-a

 if a<0:

a = -a

 if a>0:

a = a*(-1)

 if a>0:

a = 1/a

Запитання 21

Що реалізує даний оператор:

if a<b:

a = 100

else:

b = 100

варіанти відповідей

порівняння чисел

заміну на 10 більшого з чисел а і b

заміну на 10 меншого з чисел а і b

визначення парного числа

визначення непарного числа

Запитання 22

Визначте, скыльки разів виконається тіло циклу:

варіанти відповідей

3

7

2

6

Запитання 23

Скільки разів виконається команда print


варіанти відповідей

1

3

6

7

Запитання 24

Що буде надруковане в результаті виконання

фрагменту програми?


варіанти відповідей

1 2 3 4 5

0 1 2 3 4

5 5 5 5 5

і і і і і

0 1 2 3 4 5

Запитання 25

Потрібно сформувати послідовність таких чисел:

1 3 5 7 9

Виберіть функцію, яка це робить:

варіанти відповідей

 range(1,10,2)

 range(1,9,2)

 range(1,9)

 range(10)

Запитання 26

Вибери правдиві висловлювання.

Команда розгалуження ....

варіанти відповідей

 записується за допомогою спеціальних слів if, else

не завжди містить else

не має else

завжди містить else

 завжди містить if

Запитання 27

Оберіть правильні твердження.

команда розгалуження в мові Pyton

варіанти відповідей

завжди містить двокрапку після умови

завжди містить двокрапку після слова if

 після else завжди йде двокрапка

містить двокрапку після умови тільки якщо далі йде else

після else двокрапку потрібно ставити тільки, якщо умова виконується

Запитання 28

Які типи даних належать до цілих типів?

варіанти відповідей

 int

 bool

str

 float

Запитання 29

Який результат виконання програми print ("5-4=", 5-4)?

варіанти відповідей

5-4=5-4

5-4=1

5-4

1

5-4=

Запитання 30

Яка із команд зчитує ціле число в змінну n?

варіанти відповідей

 n = str(input())

n = integer(input())

 n = input()

n = int(input())

n = input(int())

Запитання 31

Для запису визначення остачи від ділення двох цілих чисел в мові програмування Python використовують символ

варіанти відповідей

/

//

///

%

==

**

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест