24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Цикли у мові програмування Python

Додано: 2 квітня
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 82 рази
16 запитань
Запитання 1

Повторення (цикл) — це така організація дій в алгоритмі, при якій:

варіанти відповідей

дії виконуються послідовно, одна за другою, без пропусків або повторень

 залежно від виконання або невиконання певної умови, виконується одна з двох послідовностей дій 

та сама послідовність дій виконується кілька разів доти, поки виконується деяка умова 

Запитання 2

Укажіть оператор цикла з відомою кількістю повторень

варіанти відповідей

if

while

else

for

Запитання 3

Блок - схема якої базової структкри представлена на рисунку?

варіанти відповідей


цикл з умовою

цикл з лічильником

повне розгалуження

 неповне розгалуження

Запитання 4

Що буде результатом виконання програми?

for i in range(8):

  print(i**2)

варіанти відповідей

0 1 2 3 4 5 6 7

1 4 6 8 10 12 14 16

1 4 9 16 25 36 49 64

0 1 4 9 16 25 36 49

Запитання 5

Що буде результатом виконання програми?

for i in range(2,13,3):

  print(i)

варіанти відповідей

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 5 8 11 13

2 5 8 11

Запитання 6

Чи може тіло циклу з передумовою не виконатися жодного разу?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 7

Скільки разів виконається цикл?

x = 1

while x<5:

    x = x+1

    print (x)

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 8

Які з тверджень є правильними?

варіанти відповідей

Програма перевіряє умову циклу перед виконанням операторів тіла циклу

Оператори тіла циклу виконуються доти, поки умова істинна

Якщо умова приймає значення False, керування переходить до наступного оператора

Оператори тіла циклу виконуються доти, поки умова хибна

Запитання 9

В яких з наведених операторів циклу тіло циклу не виконається жодного разу?

варіанти відповідей

x = 10

while x%2 == 0:

    x = x/2

x = 10

while x < 10:

    x = x+1

x = 3

while x%2 == 0:

    x = x/2

x = 10

while x <= 10:

    x = x+1

Запитання 10

Установіть відповідність між операторами та діями, які вони реалізують.

s = 0

a = 0

while a < 100:

    a = a+4

    s = s+a

варіанти відповідей

Знайти суму натуральних чисел від 10 до 100

 Знайти суму натуральних чисел, які менше 100 і діляться на 4

 Знайти суму перших 10 натуральних чисел

Знайти суму перших 10 парних чисел

Запитання 11

Визначте значення S після виконання операторів: 

x = 0

s = 0

while x <= 5:

      x = x+1

      s = s+x

print (s)

варіанти відповідей

2

12

21

22

Запитання 12

Що буде надруковане в результаті виконання фрагменту програми? 

x = 2

while x <= 5:

      x = x+1

      print (x, end = ' ')

варіанти відповідей

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

3 4 5 6

3 4 5

Запитання 13

Одне повторення у циклі називають...

варіанти відповідей

блок-схемою

лічильником

ітерацією

тілом циклу

Запитання 14

Дії, що повторюються утворюють ...

варіанти відповідей

тіло циклу

 розгалуження

діапазон

команди

Запитання 15

Скільки разів виконається цикл?

a=0

for i in range (1,5):

  a=a+10

варіанти відповідей

0

4

5

10

Запитання 16

Цикли, в яких дії повторюються певну визначену кількість разів називаються:

варіанти відповідей

Циклом з умовою

Циклом з лічильником

 Цикл з передумовою

 Цикл з післяумовою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест