Децентралізація

Додано: 10 січня 2021
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 91 раз
14 запитань
Запитання 1

Київський князь Володимир Всеволодович відомий під призвиськом:

варіанти відповідей

Великий

Мономах

Мудрий

Окаянний

Запитання 2

Які сини Ярослава Мудрого після його смерті утворили тріумвірат?

варіанти відповідей

В'ячеслав, Володимир, Олег

Святополк, Ярослав, Мстислав

Роман, Данило, Василько

Ізяслав, Всеволод, Святослав

Запитання 3

У якому році відбувся Любецький з'їзд князів?

варіанти відповідей

1068

1072

1086

1097

Запитання 4

Яке місто впродовж 12 - першої половини 13 століть перебувало в центрі боротьби князів, що прагнули встановити свою зверхність у Київській державі?

варіанти відповідей

Київ

Галич

Володимир

Переяслав

Запитання 5

Який із князів став великим київським князем за запрошенням народного віча?

варіанти відповідей

Володимир Великий

Ярослав Мудрий

Володимир Мономах

Мстислав Великий

Запитання 6

Політична роздробленість Київської держави в 12 - першій половині 13 століття зумовлювала:

варіанти відповідей

Зростання могутності окремих удільних князівств

Піднесення Києва як господарського центру

Падіння ролі вотчинного землеволодіння

Занепад міського життя і торгівлі

Запитання 7

Діяльність князя Ярослава Осмомисла сприяла піднесенню:

варіанти відповідей

Волинського князівства

Київського князівства

Переяславського князівства

Галицького князівства

Запитання 8

Що із зазначеного було однією з причин роздробленості Русі-України?

варіанти відповідей

Зростання впливу на політику князів народного віча

Розвиток і зростання вотчинного землеволодіння

Монгольська навала і встановлення золотоординського панування

Запровадження християнства як державної релігії

Запитання 9

Перша письмова згадка назви " Україна":

варіанти відповідей

1185р.

1187 р.

1190 р.

Запитання 10

Про яку подію розповів автор " Слова о полку Ігоревім"?

варіанти відповідей

про похід проти половців новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича

про битву на річці Альті

про перемогу руських дружин, очолюваних Володимиром Мономахом, над половцями

Запитання 11

Переяславське князівство складалось із земель, розташованих на

варіанти відповідей

південному сході Русі-України

південному заході Русі-України

північному сході Русі-України

Запитання 12

Установіть послідовність подій

А перша згадка назви ,,Україна" в писемних джерелах

Б похід князя Новгород-сіверського Ігоря Святославовича проти половців

В Любецький з'їзд князів

Г розграбування Києва князем Андрієм Боголюбським
варіанти відповідей

1а 2б 3г 4в

1г 2а 3в 4д

1д 2в 3б 4а

1в 2г 3б 4а

Запитання 13

Установіть відповідність між князівствами та їхніми характеристиками :

1 Київське

2 Чернігівське

3 Переяславське

4 Волинське


А Було центром політичного, релігійного, економічного життя Русі, але відзначалося політичною нестабільністю. Загальнодинастична спадщина давньоруського князівському роду.

Б Вирізнялося значними розмірами, але окремі регіони не мали тісних економічних зв'язків. Мало у своєму складі Новгород-Сіверське князівство. Відзначалось політичною стабільністю.

В Прикордонне князівство на межі з Половецьким Степом. Господарство було розорене постійними нападами половців. Фактично не мало політичної самостійності, залежало від Києва.

Г Густонаселена, господарсько освоєна територія. Тривалий час не мало власної княжої династії. Наприкінці 12ст. стало центром об'єднання земель Південно-Західної Русі.

Д Значний вплив у політичному та економічному житті князівства відігравало родове боярство. Князівська влада була нетривкою. Мало тісні політичні і господарські стосунки із сусідніми державами.варіанти відповідей

1в 2 г 3а 4д

1а 2б 3в 4г

1д 2в 3б 4г

1д 2а 3б 4г

Запитання 14

Установіть відповідність

А Галицьке

Б Волинське

В Чернігівське

Г Київське


варіанти відповідей

1б 2г 3а 4в

1г 2а 3в 4б

1в 2б 3г 4а

1а 2б 3г 4в

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест