Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України

Додано: 12 квітня 2022
Предмет: Географія, 8 клас
16 запитань
Запитання 1

Різниця показників народжуваності та смертності - це

варіанти відповідей

сальдо міграції

природний приріст

депопуляція

урбанізація

Запитання 2

Назвіть країну, яка проводить демографічну політику під гаслом:"Одна родина-одна дитина"

варіанти відповідей

США

Україна

Ангола

Китай

Запитання 3

Демографія-це :

варіанти відповідей

різниця між кількістю народжених і кількістю померлих за певний період

збирання демографічних,економічних і соціальних даних про населення країни

наука, що вивчає населення

комплекс соціальних,економічних,юридичних та інших заходів держави задля підтримання чи зміни наявних демографічних тенденцій

Запитання 4

Укажіть вид міграції населення, прикладом якої є переміщення біжінців із Сирії, до країн Європи

варіанти відповідей

трудова

економічна

політична

примусова

Запитання 5

У яких країнах частка чоловіків вища, ніж частка жінок

варіанти відповідей

США, Канада

Індія, Китай

Німеччина, Франція

Україна, Білорусь

Запитання 6

Різниця між кількістю прибулих до країни (імміграція) і кількістю вибулих за її межі (еміграція) за певний період називають:

варіанти відповідей

кількістю населення

сальдо міграції

тимчасовою міграцією

 постійною міграцією

Запитання 7

Проживання українців поза етнічною територією внаслідок добровільної або примусової еміграції з політичних чи економічних причин називають:

варіанти відповідей

українською діаспорою

 імміграцією

депопуляцією

міграційною політикою

Запитання 8

Укажіть країни, в яких демографічна політика спрямована на зниження показників народжуваності

варіанти відповідей

Японія, Білорусь

Латвія, Літва

Болгарія, Румунія

Ангола, Нігерія

Запитання 9

Який демографічний процес характерний для багатьох країн Центральної та Східної Європи, у тому числі для України?

варіанти відповідей

демографічний вибух

депопуляція

скорочення тривалості життя

збільшення частки чоловіків

Запитання 10

Укажіть головну причину зовнішніх міграцій українців на сучасному етапі

варіанти відповідей

економічна

політична

екологічна

примусова

національна

Запитання 11

Укажіть одну з основних причин демографічного старіння населення в країнах Європейського Союзу та Японії

варіанти відповідей

збільшення тривалості життя

збільшення припливу мігрантівпохилого віку

виїзд значної частки молоді в інші країни

висока народжуваність

Запитання 12

Вкажіть причини міграцій

варіанти відповідей

релігійні

національні

виїзд значної частки молоді в інші країни

внутрішні

 економічні

політичні

зовнішня

Запитання 13

Проаналізуйте діаграму зміни кількості населення України. Визначте риси, що характеризують демографічні процеси в Україні з 1995 року

варіанти відповідей

другий тип відтворення

додатній природний приріст

демографічний вибух

перший тип відтворення

депопуляція

демографічна молодість населення

демографічна криза

Запитання 14

Виберіть країни з найчисленнішою українською діаспорою

варіанти відповідей

Казахстан

Білорусь

США

Польща

Росія

Словатчина

Канада

Запитання 15

Природний рух населення характеризується такими показниками, як:

варіанти відповідей

тривалість життя

смертність

рух населення

  чисельність населення

 народжуваність

 природний приріст

Запитання 16

Виберіть з переліку три найбільші країни за чисельністю населення:

варіанти відповідей

 Бразилія

США

Індонезія

Китай

  Індія

Німеччина

Аргентина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест