Державотворчі процеси в незалежній Україні

Додано: 9 березня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 62 рази
20 запитань
Запитання 1

Членом якого об’єднання держав стала Україна у грудні 1991 р.?


варіанти відповідей

А Співдружності Незалежних Держав

Б Ради Європи

В Організації Об’єднаних Націй

Г Організації з безпеки і співробітництва в Європі

Запитання 2

Конституція Української РСР, що була ухвалена 20 квітня 1978 р., втратила свою чинність:

варіанти відповідей

А 1985 р.

Б 1991 р.

В 1996 р.

Г 2004 р.

Запитання 3

Хто з політичних діячів став першим всенародно обраним Президентом незалежної України?

варіанти відповідей

А Л. Кравчук

Б Л. Кучма

В В. Чорновіл

Г В. Івашко

Запитання 4

Що є свідченням співпраці незалежної України з Організацією Об’єднаних Націй?

варіанти відповідей

А участь українських підрозділів у миротворчих операціях

Б приєднання до програми «Партнерство заради миру»

В проголошення без’ядерного статусу держави

Г розміщення на своїй території іноземних військових баз

Запитання 5

Із якою метою в Україні в 1996 р. була проведена грошова реформа?

варіанти відповідей

відновити довіру до національної грошової одиниці

подолати гіперінфляцію

виконати умову міжнародних фінансових організацій

урівняти доходи громадян

Запитання 6

Чим була спричинена поява меморандуму 1994 р., підписаного в Будапешті, уривок з якого наведено?

«Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов’язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України...»


варіанти відповідей

відмовою України від статусу ядерної держави

вступом України до Ради Європи (РЄ)

вступом України до Світової організації торгівлі (СОТ)

проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України

Запитання 7

Який нормативно-правовий акт містить положення, наведені у фрагменті джерела?

"Суверенітет України поширюється на всю її територію.Україна є унітарна держава.Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і неподільною"

варіанти відповідей

Закон «Про економічну самостійність УРСР»

Закон «Про державний кордон України»

Декларація про державний суверенітет України

Конституція України

Запитання 8

Яке завдання державотворення в Україні було вирішено в першій половині 1990-х рр.?

варіанти відповідей

визначено державні кордони, регламентовано режим і порядок їх охорони

побудовано соціально орієнтовану ринкову економіку

інтегровано українську економіку до європейської та світової економічної структури

створено власні збройні сили, організовано органи безпеки та правопорядку

сформовано інститут громадянства, національну символіку визнано державною

прийнято Конституцію незалежної України

створено Конституційний Суд

Запитання 9

За яких обставин було прийнято Акт проголошення незалежності України?

варіанти відповідей

заколот ДКНС (Державний комітет з надзвичайного стану);

розпад Варшавського договору;

виступ у Верховній Раді України Президента США Дж. Буша. 

поразка СРСР у "холодній війні"

Запитання 10

Державна незалежність України була законодавчо закріплена:

варіанти відповідей

Декларацією "Про державний суверенітет України" (липень 1990 р.);

Актом проголошення незалежності України (серпень 1991 р.

Конституцією України (червень 1996 р.)

Запитання 11

Останнім кроком у процесі юридичного оформлення державної незалежності України став(ла):

варіанти відповідей

Декларація "Про державний суверенітет України"

Всесоюзний референдум 17 березня 1991 р.

Акт проголошення незалежності України;

Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. 

Запитання 12

У серпні 1991 р. припинила свою діяльність:

варіанти відповідей

Соціалістична партія України;

Комуністична партія України як складова частина КПРС;

Українська народно-демократична партія. 

Дем ПУ

Запитання 13

Визначте найперші кроки запровадження атрибутів державності в Україні:

варіанти відповідей

захист територіальної цілісності;

упровадження інституту громадянства;

визнання національної символіки

формування власних збройних сил

запровадження інституту президентства

створення служби безпеки;

забезпечення інформаційної безпеки

створення інституту президента

Запитання 14

Законом "Про державний кордон України" (від 4 листопада 1991 р.) визначено:

варіанти відповідей

сталий кордон СРСР на території України, яка межувала з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією

адміністративний кордон з союзними республіками – Росією, Білорусією та Молдовою;

недоторканність кордонів

порядок охорони та правила переходу кордонів

Запитання 15

Концепція оборони й розбудови Збройних сил України, прийнята Верховною Радою в серпні 1991 р., визначила її прагнення до набуття військового статусу:

варіанти відповідей

нейтральної, без’ядерної, позаблокової держави;

нейтральної, ядерної, позаблокової держави;

без’ядерної держави, яка прагне вступити в НАТО

держави ядерної, яка входить до військового блоку країн СНД.

Запитання 16

Територіальні претензії Росії щодо України (питання розміщення флоту) стосувалися:

варіанти відповідей

Криму

Севастополя;

Тузлівської коси

Одеси. 

Запитання 17

У якому році Верховна Рада затвердила синьо-жовтий прапор Державним прапором України?

варіанти відповідей

серпень 1991

січень 1991 р.

січень 1992 р.

серпень 1992 р.

Запитання 18

Становлення власної грошової системи в Україні у 1991 – 1992 рр. починалось з:

варіанти відповідей

обігу рядянського рубля;

обігу купонів одноразового використання

обігу купонів багаторазового використання

створення національної валюти – гривні. 

Запитання 19

Оберіть світлину, на якій зображено Івана Плюща:

варіанти відповідей
Запитання 20

Хто зображений на світлині?

варіанти відповідей

Л. Кравчук

В. Івашко

В. Чорновіл

П. Симоненко

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест