ДІ ОЕФ 4 частина

Додано: 31 травня 2020
Предмет:
Тест виконано: 6 разів
143 запитання
Запитання 1

Робочий план рахунків:

варіанти відповідей

Умовне цифрове позначення (код) рахунку.

Перелік рахунків, що відображає всестороннє систематизоване групування необхідної інформації про господарську діяльність підприємства і визначає таку організацію бухгалтерського обліку управління, щоденного контролю в інтересах власника, органів державного управління та інших зацікавлених осіб

Спосіб поточного відображення, економічного групування і оперативного контролю засобів підприємства і господарських операцій. 

Сукупність всіх форм рахунків фірми, що відображає специфіку галузі та підприємства, а також визначає зміст аналітичного обліку і характер форми обліку, яка застосовується на підприємстві

Рахунки бухгалтерського обліку, сальдо яких не входить до бухгалтерського балансу аптеки.

Запитання 2

Система рахунків:

варіанти відповідей

Умовне цифрове позначення ( код) рахунку.

Перелік рахунків, що відображає всестороннє систематизоване групування необхідної інформації про господарську діяльність підприємства і визначає таку організацію бухгалтерського обліку управління, щоденного контролю в інтересах власника, органів державного управління та інших зацікавлених осіб

Спосіб поточного відображення, економічного групування і оперативного контролю засобів підприємства і господарських операцій. 

Сукупність всіх форм рахунків фірми, що відображає специфіку галузі та підприємства, а також визначає зміст аналітичного обліку і характер форми обліку, яка застосовується на підприємстві

Рахунки бухгалтерського обліку, сальдо яких не входить до бухгалтерського балансу аптеки

Запитання 3

Баланс поділяється на дві частини:

варіанти відповідей

Ліворуч показано актив; праворуч – зобов'язання

Ліворуч показано капітал, праворуч – зобов'язання

Ліворуч показано актив; праворуч – капітал і заборгованість

Ліворуч показано капітал, праворуч – капітал

Ліворуч показано капітал, праворуч – заборгованість

Запитання 4

В прибутковий касовий ордер відносять:

варіанти відповідей

Одержано гроші з банку, виторг аптеки, виплата заробітної плати

Видача грошей на відрядження

Здача виторгу до банку, оплата за предмети, взяті на прокат.

Виторг структурних підрозділів, повернення грошей підзвітною особою

Одержано гроші з банку, виторг аптеки, повернення грошей підзвітною особою, погашення збитків, нанесених аптеці, виторг структурних підрозділів, оплата за предмети, взяті напрокат.

Запитання 5

В видатковий касовий ордер відносять:

варіанти відповідей

Здача виторгу до банку, оплата за предмети, взяті на прокат

Виторг структурних підрозділів, повернення грошей підзвітною особою

Одержано гроші з банку, виторг аптеки, виплата заробітної плати

Видача грошей на відрядження, виплата заробітної плати, здача виторгу до банку, виплата матеріальної допомоги

Видача грошей на відрядження

Запитання 6

За рахунок яких коштів виплачується допомога з тимчасової непрацездатності?

варіанти відповідей

За перші 5 днів за рахунок підприємства, з 6-го дня – за рахунок фонду соціального страхування

За рахунок підприємства

За рахунок фонду соціального страхування

50 % за рахунок підприємства, 50 % за рахунок фонду соціального страхування

За перші 10 днів за рахунок підприємства, з 11-го дня – за рахунок фонду  соціального страхування

Запитання 7

Допомога з тимчасової непрацездатності в розмірі 60% від середньої заробітної плати виплачується:

варіанти відповідей

Особам, що мають загальний трудовий стаж від 5 до 8 років

Особам, що мають загальний трудовий стаж до 5 років 

По вагітності та пологам

Особам, що мають безперервний трудовий стаж до 8 років

Особам, що мають безперервний трудовий стаж від 5 до 8 років

Запитання 8

До обов’язкових утримань з заробітної плати громадян не відносяться:

варіанти відповідей

Внески у пенсійний фонд

Внески у фонд соціального страхування на випадок безробіття

Податок з доходів фізичних осіб

Профспілкові внески 

Внески у фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Запитання 9

Розмір тарифних ставок аптечних працівників залежить від:

варіанти відповідей

Рецептури аптеки

Освіти

Групи аптеки

Стажу роботи

Товарообігу

Запитання 10

Максимальна тривалість робочого тижня для фармацевтичних працівників з приймання рецептів та відпуску лікарських засобів складає: 

варіанти відповідей

41 годину

36 годин 

40 годин

42 години

38 годин

Запитання 11

Оплата тимчасової непрацездатності в сумі 100% від середньої зарплати нараховується працівникам, які мають страховий стаж:

варіанти відповідей

До 3-х років

Понад 1 рік

Понад 8 років

До 5-ти років

Понад 2 роки

Запитання 12

Виплати за листами непрацездатності здійснюються з:

варіанти відповідей

Фонду оплати праці

Фонду соціального страхування 

Фонду соціального розвитку

Фонду розвитку підприємства

Пенсійного фонду

Запитання 13

Вкажіть суму, яка не включається в сукупний доход при нарахуванні відпускних

варіанти відповідей

Дивіденди   

Доплата за кваліфікаційну категорію   

Плата за роботу у святкові дні   

Виплати з тимчасової непрацездатності   

Доплата за суміщення професій   

Запитання 14

Відсоток утримання податку з доходів фізичних осіб становить:

варіанти відповідей

1%

20%

0,5%

2%

15%

Запитання 15

Обов’язкові утримання із заробітної плати працівника здійснюються:

варіанти відповідей

За його згодою

Без його згоди, згідно чинного законодавства 

За розпорядженням керівника підприємства

Згідно з умовами, передбаченими колективним договором

За розпорядженням організації вищого рівня

Запитання 16

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності працівника при страховому стажі до 5 років становить від посадового окладу:

варіанти відповідей

50%

80%

40%

100%

60%

Запитання 17

Розрахунок виплат по заробітній платі та її виплата з каси, здійснюється на підставі:

варіанти відповідей

Платіжної відомості

Платіжного доручення

Розрахунково-платіжної відомості

Видаткового касового ордера

Прибуткового касового ордера

Запитання 18

Щорічна відпустка тривалістю 31 календарний день надається: 

варіанти відповідей

Працівникам, старше 18 років, що навчаються на вечірніх відділеннях вищих навчальних закладів

Працівникам, старше 18 років, що навчаються на заочних відділеннях вищих навчальних закладів

Інвалідам І-ІІ груп

Інвалідам ІІІ групи

Працівникам, віком до 18 років 

Запитання 19

Яка посадова особа здійснює облік робочого часу

варіанти відповідей

Провізор в табелі обліку робочого часу

Завідувач аптекою в табелі обліку робочого часу

Завідувач аптекою або уповноважений ним працівник в табелі, який складається за кожну половину місяця і підписується завідувачем аптеки      

Бухгалтер аптеки в табелі обліку робочого часу за підписом керівника

Завідувач аптекою або бухгалтер в довідці

Запитання 20

При нарахуванні допомоги по тимчасовій непрацездатності визначають сукупний заробіток за : 

варіанти відповідей

12 місяців, що передують хворобі

6 місяців, що передують місяцю в якому працівник хворів

1 місяця в якому працівник хворів

2 місяців, що передують місяцю, в якому працівник хворів

3 місяців, що передують хворобі

Запитання 21

Завідувач складає графік виходу на роботу провізора, який здійснює прийом рецептів і відпуск ЛЗ. Яка тривалість робочого часу в розрахунку на тиждень для даного працівника?

варіанти відповідей

36 год.

38 год.

40 год.

30 год.

ненормований робочий час.

Запитання 22

Під час інвентаризації провізор працювала понад норму робочого часу 2 години. Вказати розмір компенсації при погодинній системі оплати праці:

варіанти відповідей

2-кратний розмір годинної ставки

1-кратний розмір годинної ставки

1,5- кратний розмір годинної ставки

2.5-кратний розмір годинної ставки

Не належиться

Запитання 23

Фармацевт аптеки працював у святковий і відпрацьований час входив в норму робочого часу цього місяця. Який порядок доплати необхідно використовувати в даному випадку?

варіанти відповідей

За одинарними розцінками

За подвійними розцінками

У загальному порядку, як звичайний день

У розмірі одноденної ставки понад оклад

У подвійному розмірі одноденної ставки понад оклад

Запитання 24

Вкажіть випадок, коли допомога з тимчасової непрацездатності виплачується в розмірі 100%:

варіанти відповідей

По вагітності й пологах

Особам, що мають загальний виробничий стаж від 5 до 8 років

Особам, що мають загальний виробничий стаж до 5 років

Особам, що мають безперервний виробничий стаж до 8 років

Особам, що мають безперервний виробничий стаж від 5 до 8 років

Запитання 25

Наприкінці місця працівники аптеки представив до оплати лист непрацездатності, розрахунок середньомісячного заробітку буде проведений виходячи з заробітку й кількості робочих днів:

варіанти відповідей

12 місяців, що передують хворобі

6 місяців, що передують місяцю, в якому працівник хворів.

Місяця, у якому працівник хворів

2 місяців, що передують місяцю, в якому працівник хворів.

3 місяців, що передують хворобі

Запитання 26

Вид соціальної виплати, яка здійснюється за рахунок коштів фонду соціального страхування:

варіанти відповідей

Допомога по безробіттю

Допомога по вагітності і пологах

Одноразова допомога при народженні дитини

Допомога по догляду за дитиною до 3-х років

Одноразова допомога при народженні дитини , допомога по догляду за дитиною до 3-х років

Запитання 27

Одним із видів соціального страхування є допомога з тимчасової непрацездатності працівникам у звязку з доглядом за хворою дитиною. Який граничний вік дитини для отримання вказаної соціальної допомоги?

варіанти відповідей

15 років

14 років

16 років

10 років

12 років

Запитання 28

Листок непрацездатності є підставою для розрахунку величини допомога застрахованій особі. Хто з медичних працівників не має права видати листок непрацездатності?

варіанти відповідей

Приватні лікарі

Лікарі лікуючі державних і комунальних закладів охорони здоров'я

Лікуючі лікарі протезно-ортопедичних стаціонарів

Лікарі туберкульозних диспансерів

Фельдшер у місцевостях, де відсутній лікар

Запитання 29

Спеціалісти відділу збуту фармацевтичної фірми часто виїжджають у службові відрядження. Який граничний термін перебування працівника в одному службовому відрядженні?

варіанти відповідей

Не може перевищувати 45 календарних днів

Не може перевищувати 30 календарних днів

Не може перевищувати 5 календарних днів

Не може перевищувати 60 календарних днів

Граничний термін не встановлено

Запитання 30

Провізор аптеки перебував у службовому відрядженні. Який термін подання звіту про використання отриманих на службове відрядження грошей?

варіанти відповідей

10 робочих днів після повернення з відрядження

4 робочих днів після повернення з відрядження

3 робочих дні після повернення з відрядження

Тиждень після повернння з відрядження

Термін не встановлено

Запитання 31

Протягом місяця в аптеці витрачено 1200 грн. на оплату добових, проїзду і проживання працівників під час службових відряджень. Чи включається ця сума до складу фонду оплати праці?

варіанти відповідей

Не включається

Включається за рішенням керівника

Включається, якщо відрядження пов'язане з виконанням термінового завдання для аптеки

Включається, якщо така ситуація передбачена в колективному договорі

Включається в будь-якому разі

Запитання 32

Завідувач аптеки протягом місяця був у відрядженні двічі – один раз у Києві, другий раз – у селищі міського типу. Чи залежить мінімальна величина добових від статусу населеного пункту, до якого скеровується працівник?

варіанти відповідей

Залежить

Не залежить

На розсуд адміністрації аптеки

Не встановлена мінімальна величина добових

Це передбачається колективним договором

Запитання 33

Документація, що подається в інвентаризаційну комісію на початок інвентаризації:

варіанти відповідей

Інвентаризаційні описи, перелік інвентаризаційних описів, товарний звіт 

Розписка, товарний звіт, інвентаризаційні описи, акт на непридатні товари

Товарний звіт, акт результатів інвентаризації, інвентаризаційні описи

Розписка, акт результатів інвентаризації, товарний звіт

Розписка матеріально відповідальних осіб, товарний звіт

Запитання 34

Норми природних втрат не передбачені для:

варіанти відповідей

Медикаментів, витрачених на виготовлення екстемпоральних лікарських засобів

Отруйних речовин, витрачених на виготовлення екстемпоральних лікарських засобів

Лікарських засобів, витрачених на виготовлення внутрьошноаптечної заготовки 

Готових лікарських засобів

Вати гігроскопічної, що розфасована в аптеці

Запитання 35

Метод амортизації при якому амортизаційна вартість об’єкта списується рівномірно, називається:

варіанти відповідей

Кумулятивним

Зменшенням залишкової вартості

Виробничий

Прямолінійний

Прискореного зменшення залишкової вартості  

Запитання 36

Інвентаризацію порошку фенобарбіталу проводять:

варіанти відповідей

Щомісячно

Раз в півроку

Щоквартально

Щоденно

Раз на рік

Запитання 37

Результати інвентаризації повинні бути відображені:

варіанти відповідей

У реєстрі роздрібних оборотів

У касовій книзі

В акті результатів інвентаризації 

В річному звіті

В балансі

Запитання 38

Який з накопичувальних документів використовується для реєстрації отриманого аптекою товару?   

варіанти відповідей

Товарний звіт  

Реєстр вимог накладних.   

Журнал обліку рецептури

Реєстр роздрібних оборотів.   

Прибутково-видаткова накладна.  

Запитання 39

Планова інвентаризація проводиться:

варіанти відповідей

Не менше 2 разів на рік 

2 рази на рік

Не проводиться

1 раз на рік

За вимогою керівника

Запитання 40

Кожне перевірене при інвентаризації найменування товару та його кількість записують до:

варіанти відповідей

Інвентаризаційного опису 

Порівняльної відомості

Акту інвентаризації

Товарного звіту

Контрольної відомості

Запитання 41

У випадку псування товару внаслідок стихійного лиха проводять інвентаризацію:

варіанти відповідей

Позапланову 

Місячну

Планову

Квартальну

Річну

Запитання 42

Звіт про рух тари відображається у:

варіанти відповідей

Касовій книзі

Прибутковому ордері

Видатковому ордері

Журналі обліку руху тари і товарному звіті аптеки 

Квитанції

Запитання 43

Обсяг роздрібної реалізації за звітний період відображається в:

варіанти відповідей

Товарному звіті (прибуток)

Журналі обліку оптової реалізації

Рецептурному журналі

Товарному звіті (видаток)

Приймальній квитанції

Запитання 44

За якими цінами буде проведено списання товару, якщо виявлена під час інвентаризації недостача знаходиться в межах норми природних втрат? 

варіанти відповідей

Роздрібними  

Оптовими 

Контрактними 

Заготівельними  

Договірними  

Запитання 45

Який період установлений для складання підсумкової фінансової звітності підприємства згідно з законодавством?

варіанти відповідей

Квартал

Місяць

Календарний рік

Декада

Тиждень

Запитання 46

Інвентаризація повинна бути проведена у термін,що не перевищує :

варіанти відповідей

1 день 

1 тижня

5- ти днів

3-х днів

10 днів

Запитання 47

Норма природних витрат для отруйних і наркотичних лікарських засобів при індивідуальному виготовленні ліків:

варіанти відповідей

0,95% 

0,4%

0,7%

1,5%

0,5%

Запитання 48

Вкажіть норму природної втрати для спирту етилового відпущеного в масі “ангро”. 

варіанти відповідей

1,9%  

1,7%

2,15%  

0,95%  

0,65% 

Запитання 49

Норма природної втрати в рецепурно-виробничому відділі аптеки залежить від:

варіанти відповідей

Наявності в аптеці самостійного відділу ГЛФ

Кількості працівників відділу

Суми реалізації з екстемпоральних лікарських форм, товарного запасу аптеки

Товарного запасу аптеки

Наявності в аптеці самостійного віділу запасів

Запитання 50

Розмір нарахованої природної втрати в аптеках залежить від:

варіанти відповідей

Величини товарного запасу

Суми реалізації з екстемпоральної рецептури

Суми реалізації готових лікарських форм

Вартості внутрішньоаптечної заготовки, суми реалізації з екстемпоральної рецептури

Суми безрецептурного відпуску

Запитання 51

Які дії інвентаризаційної комісії, якщо під час проведення інвентаризації було виявлено надлишки товару?

варіанти відповідей

Надлишки оприбутковуються

Підлягають знищенню

Передаються вищестоячій організації

Підлягають негайній реалізації

Списуються

Запитання 52

Який документ є підставою для відображення в обліку розбіжностей, виявлених при інвентаризації:  

варіанти відповідей

Інвентаризаційний опис  

Контрольна відомість

Комерційний акт

Видаткова накладна

Акт результатів інвентаризації 

Запитання 53

Вкажіть операцію, яка повинна бути відображена у прибутковій частині товарного звіту  

варіанти відповідей

Надходження грошей від дебіторів 

Вартість води очищеної при реалізації лікарських форм індивідуального виготовлення 

Виторг аптеки   

Виторг аптечного пункту   

Повернення товару постачальнику   

Запитання 54

Які матеріальні цінності відносяться до обігових засобів:

варіанти відповідей

Основні засоби

Товар, грошові кошти та нематеріальні активи

Товар, грошові кошти 

Обладнання

Витрати обігу

Запитання 55

Рух грошових коштів обліковується в касовій книзі:

варіанти відповідей

Щомісячно

Щоквартально

Щоденно 

Щотижня

В кінці року

Запитання 56

Товарний звіт структурних підрозділів відображає:

варіанти відповідей

Прибуток товару

Прибуток та витрати товару

Прибуток, витрати і залишок товару 

Витрати товару

Прибуток грошових коштів

Запитання 57

Назвіть облікові документи аптеки, в яких фіксується реалізація лікарських засобів за готівку:

варіанти відповідей

Відомість по особових рахунках, касова книга.

Товарний звіт, касова книга.

Безкоштовні рецепти.

Касова книга

Вимоги ЛПЗ, безкоштовні рецепти.

Запитання 58

Вкажіть на складові суми реалізації за безготівковим розрахунком:

варіанти відповідей

Виторг структурних підрозділів.

Оборот з амбулаторної рецептури , оборот із стаціонарної рецептури .

Оборот із стаціонарної рецептури, безкоштовний відпуск.

Безрецептурний відпуск, безкоштовний відпуск.

Безкоштовний відпуск.

Запитання 59

Які виробничі операції зменшують товарний залишок аптеки:

варіанти відповідей

Переведення тари в товар.

Видача грошей під звіт, повернення товару на склад.

Повернення товару на склад.

Переведення ЛРС у товар, переведення тари в товар.

Уцінка з фасувальних робіт, повернення товару на склад.

Запитання 60

Назвіть облікові документи аптеки, в яких фіксується реалізація ЛЗ за безготівковим розрахунком:

варіанти відповідей

Відомість по особових рахунках.

Реєстр роздрібних оборотів, касова книга.

Безкоштовні рецепти, вимоги ЛПЗ, відомість по особових рахунках .

Касова книга.

Вимоги ЛПЗ.

Запитання 61

При проведенні інвентаризації в аптеці виявлена недостача товарів . Указати показник, який використовується дл розрахунку норми природної втрати:

варіанти відповідей

Кількість екстемпоральних ліків, виготовлених за міжінвентаризаційний період

Вартість медикаментів, використаних для екстемпоральних ліків за міжінвентаризаційний період

Загальний товарообіг аптеки за міжінвентаризаційний період

Сума товарних залишків на початок місяця

Сума товарних залишків на кінець місяця

Запитання 62

Спеціалізація оптових фармацевтичних підприємств, як організаційна форма їх збутової політики, здійснюється за такими напрямами:

варіанти відповідей

За специфікою покупців, за характером групи хворих, які обслуговуються.

За специфікою суб'єктів постачання, за специфікою переважного збуту окремих груп лікарських засобів, за специфікою покупців.

За специфікою збутової діяльності, за характером групи хворих, які обслуговуються

За специфікою додаткових функцій, за характером групи хворих, які обслуговуються

За специфікою покупців.

Запитання 63

Уповноважена особа аптечного складу з вхідного контролю перевіряє відповідність одержаних лікарських засобів супровідним документам щодо:

варіанти відповідей

Виробництва, дозування.

Кількості, назви лікарського засобу

Посередника, номерів серій, ціни.

Якісного та кількісного вмісту, ціни, посередника.

Виробництва, дозування, кількості, назви лікарського засобу, номерів серій, реєстраційного статусу.

Запитання 64

Кожне перевірене при інвентаризації найменування товару та його кількість записують до:

варіанти відповідей

Інвентаризаційного опису 

Порівняльної відомості

Акту інвентаризації

Товарного звіту

Контрольної відомості

Запитання 65

Як називається метод бухгалтерського обліку, де відбувається процес первірки фактичної наявності господарських засобів і порівняних даних з даними обліку:

варіанти відповідей

Оцінка

Інвентаризація

Калькуляція

Звітність

Балансове узагальнення

Запитання 66

Аптечному складу виробником відпущений бактерійний препарат Біфідум-бактерин пор. 5 доз N 10. Який повинен бути мінімальний залишковий термін придатності препарату?

варіанти відповідей

Не менше 40%.

Не менше 50%.

Не менше 60%.

Не менше 70%.

Не менше 80%.

Запитання 67

Відпуск з аптечного складу наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку N 1 здійснюється працівнику аптеки:

варіанти відповідей

За виписаним йому окремим дорученням типової форми – 2, за наявності копій наказу про призначення його відповідальною особою аптеки за роботу з зазначеними речовинами.

За наявності довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду.

За наявності його диплома про фармацевтичну освіту.

За наявності його паспорта.

За наявності копій наказу про призначення його відповідальною особою аптеки за роботу з зазначеними речовинами.

Запитання 68

Групова тара ЛЗ, зовнішня та внутрішня упаковка, маркування, листок- вкладка, зовнішній вигляд без розкриття упаковки перевіряються на:

варіанти відповідей

Агрегатний стан, дозування, колір, запах, наявність пошкоджень.

Однорідність, цілісність.

Якість пакувальних матеріалів.

Запах, однорідність, цілісність

Наявність пошкоджень, однорідність, цілісність, якість пакувальних матеріалів.

Запитання 69

Із якого відділу буде проводитися відпуск лікарських препаратів: Промедол – 10 уп., Феназепам – 20 уп.:

варіанти відповідей

Із відділу експедиції

Із відділу отрут 

Із оперативного відділу

Із відділу комплектації

Із приймального відділу

Запитання 70

За якими цінами оприбутковують товари, що надходять до аптек від аптечної бази (складу):

варіанти відповідей

Оптовими та роздрібними

Оптовими

Роздрібними 

Виробника та роздрібними

Цінами посередника та роздрібними

Запитання 71

Приймальний акт при надходженні товару на склад матеріально-відповідальною особою оформляється в:

варіанти відповідей

3 екземплярах

4 екземплярах

2 екземплярах 

1 екземплярі

5 екземплярах

Запитання 72

Для замовлення на аптечному складі наркотичних, психотропних засобів, прекурсорів списку №1 оформляють:

варіанти відповідей

Вимогу-накладну

Витратну накладну

Вимогу-замовлення

Рахунок

Рахунок-фактуру

Запитання 73

Препарат «Корвалол» відпускається з аптечного складу з залишковим терміном придатності:

варіанти відповідей

50%

40%

60%

30%

80%

Запитання 74

Який відділ безпосередньо приймає товарно-матеріальні цінності, що надійшли на склад?  

варіанти відповідей

Приймальний відділ  

Відділ експедиції  

Відділ комплектації  

Відділ зберігання  

Оперативний відділ

Запитання 75

Аптечний склад повинен мати наступні обов’язкові відділи (сектори):

варіанти відповідей

Відділ маркетингу, транспортний відділ, відділ експедиції

Приймальний відділ, товарні відділи, відділ експедиції

Відділ отрут, відділ тари, відділ експедиції

Оперативні відділи, відділ маркетингу, відділ глз

Транспортний відділ, товарні відділи, відділ експедиції

Запитання 76

На аптечний склад поступили товарно-матеріальні цінності від ВО “Дарниця” в відповідності з договором про поставку який відділ складу безпосередньо приймає товар:

варіанти відповідей

Відділ експедиції

Відділ комплектації

Відділ зберігання

Оперативний відділ

Приймальний відділ 

Запитання 77

Яка повинна бути мінімальна площа аптечного складу:

варіанти відповідей

250 м2

50 м2

100 м2

40 м2

150 м2

Запитання 78

Назвіть аптеки за специфікою виробничої діяльності:


варіанти відповідей

Аптеки відкритого типу.

Аптеки дитячих лікарських форм.

Навчально-виробничі аптеки.

Аптеки готових лікарських форм.

Аптеки закритого типу.

Запитання 79

Назвіть аптеки за характером групи хворих:

варіанти відповідей

Аптеки відкритого типу.

Аптеки дитячих лікарських форм.

Навчально-виробничі аптеки.

Аптеки готових лікарських форм.

Аптеки матері і дитини, геріатричні, дитячих лікарських форм

Запитання 80

Назвіть аптеки за специфікою груп лікарських засобів, що відпускаються з аптек:

варіанти відповідей

Аптеки закритого типу.

Аптеки дитячих лікарських форм.

Навчально-виробничі аптеки.

Аптеки лікарських рослин, гомеопатичні, аптеки, які спеціалізуються в переважному відпуску окремих груп лікарських засобів.

Аптеки матері і дитини, геріатричні, дитячих лікарських форм

Запитання 81

Назвіть аптеки за специфікою додаткових функцій:

варіанти відповідей

Аптеки відкритого типу.

Аптеки дитячих лікарських форм.

Навчально-виробничі аптеки, центральні районні аптеки.

Аптеки готових лікарських форм.

Аптеки матері і дитини, геріатричні, дитячих лікарських форм

Запитання 82

Лікувально-профілактичні заклади забезпечуються лікарськими засобами через мережу:

варіанти відповідей

Аптек готових лікарських форм.

Міжлікарняних і лікарняних аптек

Аптек закритого типу.

Аптек дитячих лікарських форм.

Навчально-виробничих аптек

Запитання 83

Виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення для потреб лікувально-профілактичних закладів виписується кожному відділенню і кабінету окремо на:


варіанти відповідей

Рецептах форми 1.

Рецептах форми 3.

Рецептах форми 1 та 3.

Вимозі-замовлення

Рецептах форми 1 та 3 та вимозі-замовлення

Запитання 84

Вимога-замовлення на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, лікарські засоби для наркозу виписуються на:

варіанти відповідей

Окремих бланках вимог-замовлень для кожної групи препаратів

Рецептах форми 3.

Рецептах форми 1 та 3.

Вимозі-замовлення

Рецептах форми 1 та 3 та вимозі-замовлення

Запитання 85

Наркотичні та психотропні лікарські засоби, прекурсори у замовленнях повинні виписуватися на:


варіанти відповідей

Латинській мові, вказують номер історії хвороби, прізвище, ім’я та по батькові хворих, яким виписані наркотичні засоби згідно з призначенням лікаря, найменування і дозування цих засобів, а також призначення.

Латинській мові, вказують номер історії хвороби

Латинській мові, вказують прізвище, ім’я та по батькові хворих, яким виписані наркотичні засоби згідно з призначенням лікаря, найменування і дозування цих засобів

Латинській мові, вказують номер історії хвороби, яким виписані наркотичні засоби згідно з призначенням лікаря, найменування і дозування цих засобів

Латинській мові, вказують номер історії хвороби, прізвище, ім’я та по батькові хворих.

Запитання 86

Термін дії доручення на отримання наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів діє:


варіанти відповідей

Не менше 2 днів.

Не менше 5 днів

Не менше 7 днів

Не менше 10 днів

Не менше 14 днів

Запитання 87

Вимоги-замовлення виписуються:


варіанти відповідей

У двох примірниках

У трьох примірниках

В одному примірнику

В чотирьох примірниках

В п’яти примірниках

Запитання 88

Вимоги-замовлення на лікарські засоби , що підлягають предметно-кількісному обліку виписуються:

варіанти відповідей

У двох примірниках

У трьох примірниках

В одному примірнику

В чотирьох примірниках

В п’яти примірниках

Запитання 89

В аптеці залишаються вимоги-замовлення на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку в кількості:


варіанти відповідей

Одного примірника.

Всі примірники

Два примірники

Жодного

Три примірники

Запитання 90

Зберігаються в аптеці вимоги – замовлення на протязі:

варіанти відповідей

Одного року

Двох років.

Трьох років

П’яти років

Трьох років, не враховуючи поточного.

Запитання 91

Виробничий процес серійного виготовлення стерильних розчинів складається з:


варіанти відповідей

Двох етапів.

Трьох етапів

Чотирьох етапів

П’яти етапів

Шести етапів

Запитання 92

Підготовчі роботи виробничого процесу складаються з таких операцій:


варіанти відповідей

Підготовка приміщень і обладнання.

Підбір етикеток

Підготовка приміщень і обладнання, підготовка персоналу, підготовка посуду і допоміжного матеріалу, підбір етикеток.

Підготовка приміщень і обладнання, підготовка персоналу, підготовка посуду і допоміжного матеріалу, підготовка лікарських і допоміжних речовин і розчинника.

Підготовка приміщень і обладнання, підготовка персоналу, підготовка посуду і допоміжного матеріалу

Запитання 93

Вода для ін’єкцій, що використовується для виготовлення парентеральних лікарських засобів, які підлягають в подальшому термічній стерилізації зберігається в аптеці на протязі:

варіанти відповідей

48 години

12 годин

24 годин

72 годин

Не більше 48 годин

Запитання 94

Перевірка якості води для ін’єкцій стерильної за показниками « Випробування на чистоту» здійснюється вибірково:


варіанти відповідей

1 раз на місяць

1 раз на рік

1 раз на квартал

1 раз на день

1 раз на 6 місяців

Запитання 95

Термін зберігання стерильного посуду, який використовується при виготовленні нестерильних лікарських засобів, становить не більше:

варіанти відповідей

2 днів.

3 діб

1 доби

5 діб

7 діб

Запитання 96

Стерилізація розчинів повинна здійснюватися не пізніше


варіанти відповідей

1 години від початку приготування

2 годин від початку приготування

30 хвилин від початку приготування

3 годин від початку приготування

Півтори години від початку приготування

Запитання 97

Стерилізація розчинів глюкози повинна здійснюватися не пізніше

варіанти відповідей

Зразу ж після її приготування

1 години від початку приготування

2 годин від початку приготування

30 хвилин від початку приготування

3 годин від початку приготування

Запитання 98

Повторна стерилізація ін’єкційних розчинів проводиться через


варіанти відповідей

2 години

3 години

4 години

добу

Не допускається

Запитання 99

Для хімічного контролю відбирається :


варіанти відповідей

1 флакон з кожної серії

2 флакони з кожної серії

3 флакони з кожної серії

4 флакони з кожної серії

Всі флакони з кожної серії

Запитання 100

Розчини для ін’єкцій вважаються забракованими при умові:


варіанти відповідей

Невідповідності їх фізико-хімічним показникам та нестерильності

Вмісту видимих механічних включень

Недостатності об’єму наповнення флакона

Вмісту видимих механічних включень, порушення фіксованості закупорки, недостатності об’єму наповнення флакона, невідповідності їх фізико-хімічним показникам та нестерильності

Нестерильності

Запитання 101

Процес розливу ( рідин) або розважування ( м’яких і твердих речовин) виготовленої продукції на певні кількості, достатні для споживання на визначений період часу називається:


варіанти відповідей

Фасувальні роботи

Лабораторні роботи

Виготовлення напівфабрикатів

Внутрішньоаптечна заготовка

Виготовлення концентрованих розчинів

Запитання 102

Розчини для внутрішнього застосування для немовлят готуються на:


варіанти відповідей

Воді очищеній.

Воді для ін’єкцій

Стерильній воді очищеній

Стерильній воді для ін’єкцій

Стерильній воді очищеній або воді для ін’єкцій

Запитання 103

Асептичний блок складається з:

варіанти відповідей

Шлюзу

Асептичної асистентської

Шлюзу, асептичної асистентської, приміщення для отримання води для ін’єкцій, фасування, закупорювання та стерилізації ліків.

Шлюзу, асистентської, приміщення для отримання води для ін’єкцій, фасування, закупорювання та стерилізації ліків.

Асептичної асистентської, приміщення для отримання води для ін’єкцій, фасування, закупорювання та стерилізації ліків

Запитання 104

Відповідальними за належну організацію роботи асептичних блоків і приготування стерильних лікарських засобів є:

варіанти відповідей

Провізор-технолог

Завідувач аптеки

Фармацевт

Провізор-аналітик.

Уповноважена особа

Запитання 105

Інструктаж та перевірку знань працівників асептичних блоків щодо правил приготування лікарських засобів проводять:

варіанти відповідей

Щомісячно

Щоквартально

1 раз на півроку

Щорічно

1 раз на п’ять років

Запитання 106

В асептичних умовах готують:

варіанти відповідей

Концентровані розчини

Внутрішньоаптечні заготовки

Ін’єкційні розчини, ліки для немовлят, очні ліки, ліки з антибіотиками, для обробки ран, концентровані розчини, напівфабрикати, ВАЗи.

Ін’єкційні розчини, ліки для немовлят, очні ліки, ліки з антибіотиками

Ін’єкційні розчини, ліки для немовлят, очні ліки

Запитання 107

Для знезараження скляних та металевих трубопроводів, великих скляних балонів в аптеці використовують обробку гострою парою протягом:

варіанти відповідей

5 хвилин

10 хвилин

15 хвилин

20 хвилин

30 хвилин

Запитання 108

Миття та дезінфекція трубопроводу проводиться в процесі експлуатації не рідше одного разу на:


варіанти відповідей

5 днів

7 днів

10 днів

14 днів

1 місяця

Запитання 109

Прибирання асептичного блоку проводиться :


варіанти відповідей

один раз в день

один раз за зміну

один раз за зміну в кінці роботи вологим способом із застосуванням дезінфікуючих засобів

один раз в день в кінці роботи вологим способом із застосуванням дезінфікуючих засобів

один раз в день в кінці роботи вологим способом 

Запитання 110

Генеральне прибирання асептичної кімнати здійснюють:

варіанти відповідей

1 раз на день

2 рази на неділю

1 раз на неділю

1 раз на місяць

2 раз на місяць

Запитання 111

Послідовність генерального прибирання асептичної кімнат:


варіанти відповідей

Приміщення при можливості прибирають від устаткування, миють і дезінфікують стаціонарне обладнання, приміщення опромінюють УФ-світлом

Приміщення при можливості прибирають від устаткування, миють стіни і двері від стелі до підлоги, миють і дезінфікують стаціонарне обладнання, миють і дезінфікують підлогу, приміщення опромінюють УФ-світлом

Миють стіни і двері від стелі до підлоги, миють і дезінфікують стаціонарне обладнання, миють і дезінфікують підлогу, приміщення опромінюють УФ-світлом

Приміщення при можливості прибирають від устаткування, миють стіни і двері від стелі до підлоги, миють стаціонарне обладнання, миють підлогу, приміщення опромінюють УФ-світлом

Приміщення при можливості прибирають від устаткування, миють стіни і двері від стелі до підлоги, миють і дезінфікують підлогу, приміщення опромінюють УФ-світлом

Запитання 112

Аптечні працівники повинні проходити інструктаж за вимогами, що пред’являються до них при роботі в приміщеннях не менше:

варіанти відповідей

1 разу на рік

1 раз в півроку

1 раз в квартал

1 раз на місяць

2 раз на місяць

Запитання 113

Термін зберігання стерильного аптечного посуду і скляних балонів великих ємностей , становить :

варіанти відповідей

2 днів.

3 діб

1 добу

5 діб

7 діб

Запитання 114

Термін зберігання допоміжного матеріалу і технологічного одягу в закритих біксах становить не більше:


варіанти відповідей

2 днів.

3 діб

1 доби

5 діб

7 діб

Запитання 115

При роботі в асептичному блоці для записів використовують кулькову ручку, яку один раз за зміну слід протирати:

варіанти відповідей

3% розчином пероксиду водню

70% розчином етилового спирту

6% розчином пероксиду водню

0.5% розчином хлораміну

1% розчином хлораміну

Запитання 116

Назвіть аптеки за специфікою збутової діяльності:

варіанти відповідей

Аптеки відкритого типу.( забезпечують тільки населення)

Аптеки дитячих лікарських форм.

Навчально-виробничі аптеки.

Аптеки готових лікарських форм.

Центральні районні аптеки

Запитання 117

Назвіть аптеки за формою реалізації безрецептурних препаратів:


варіанти відповідей

Аптеки з відкритою формою продажу ( самообслуговування)

Аптеки дитячих лікарських форм.

Навчально-виробничі аптеки

Аптеки готових лікарських форм.

Аптеки закритого типу

Запитання 118

В лікарнях вводиться посада клінічного провізора з розрахунку:


варіанти відповідей

1 посада на 100 ліжок

1 посада на 200 ліжок

2 посади на 200 ліжок

1 посада на 300 ліжок, але не більше 2 посад на лікарню

1 посада на 300 ліжок 

Запитання 119

Отримання наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів для ДПЗ здійсню є:


варіанти відповідей

Уповноважена особа відділення

Уповноважена особа ЛПЗ

Головна або старша медсестра

Головна медсестра

Старша медсестра

Запитання 120

Контроль ін’єкційних розчинів на відсутність механічних включень проводиться:


варіанти відповідей

1 раз 

До стерилізації

Після стерилізації

До стерилізації та після

Не проводиться

Запитання 121

Для хімічного контролю відбирається для контролю:


варіанти відповідей

1 флакон    

2 флакони    

Всі флакони    

1 флакон із серії

2 флакони із серії

Запитання 122

Після стерилізації розчини перевіряються за показниками:

варіанти відповідей

ідентифікація, рН, прозорість, кольоровість розчину, механічні включення, кількісне визначення лікарських речовин.

ідентифікація, рН, прозорість, кольоровість розчину

ідентифікація, кількісне визначення лікарських речовин.

ідентифікація, кольоровість розчину, механічні включення, кількісне визначення лікарських речовин.

ідентифікація, рН, прозорість, кольоровість розчину, механічні включення.

Запитання 123

Вхідний контроль якості лікарських засобів у ЛПЗ здійснює:


варіанти відповідей

Провізор або фармацевт аптеки ЛПЗ.

Головна або медична сестра

Головна медсестра

Старша медсестра

Головна або медична сестра, провізор або фармацевт аптеки ЛПЗ

Запитання 124

Рецептурні бланки форми 1 в ЛПЗ зберігаються в:


варіанти відповідей

Окремих кімнатах

Кімнатах із сигналізацією.

Замкнених шафах

Замкнених вогнетривких сейфах

Замкнених шафах із сигналізацією

Запитання 125

Рецептурні бланки форми 3 в ЛПЗ зберігаються в:


варіанти відповідей

Окремих кімнатах

Кімнатах із сигналізацією.

Замкнених шафах

Замкнених вогнетривких сейфах

Замкнених шафах із сигналізацією

Запитання 126

Спеціальні бланки форми 3 видаються лікуючому лікарю відповідальною особою на день прийому в кількості, що не перевищує :

варіанти відповідей

5 бланків   

10 бланків  

20 бланків  

50 бланків  

100 бланків

Запитання 127

Запас спеціальних бланків форми 3 на поточні потреби в ЛПЗ не повинні перевищувати:

варіанти відповідей

5-ти денної потреби в них

10-ти денної потреби в них

15-ти денної потреби в них

одномісячної потреби в них

квартальної потреби в них

Запитання 128

Постійно діюча інвентаризаційна комісія ЛПЗ перевіряє наявність бланків рецептів у повноваженої особи:


варіанти відповідей

1 раз на 10 днів

1 раз у місяць

Щоквартально

Кожного місяця

1 раз в рік

Запитання 129

Приміщення ЛПЗ, де зберігають лікарські засоби, прибирають:


варіанти відповідей

Вологим прибиранням 1 раз за зміну

Вологим прибиранням 2 рази за зміну

Вологим прибиранням 1 раз на день

Вологим прибиранням 1 раз на день з використанням миючих та дезінфікуючих засобів

Вологим прибиранням 1 раз за зміну з використанням та дезінфікуючих засобів

Запитання 130

Запаси отруйних лікарських засобів у відділеннях та кабінетах ЛПЗ не повинні перевищувати:


варіанти відповідей

Денної потреби

Дводенної потреби

Триденної потреби

П’ятиденної потреби

Десятиденної потреби

Запитання 131

Граничні нормативи зберігання наркотичних, психотропних ліків та прекурсорів списку 1 у структурних підрозділах ЛПЗ в аптеках ЛПЗ:

варіанти відповідей

Двотижневої потреби

Дводенної потреби

Триденної потреби

П’ятиденної потреби

Десятиденної потреби

Запитання 132

Граничні нормативи зберігання наркотичних, психотропних ліків та прекурсорів списку 1 у структурних підрозділах відділеннях ЛПЗ:

варіанти відповідей

Денної потреби

Дводенної потреби

Триденної потреби

П’ятиденної потреби

Десятиденної потреби

Запитання 133

Граничні нормативи зберігання наркотичних, психотропних ліків та прекурсорів списку 1 у структурних підрозділах пости (кабінетах) ЛПЗ:

варіанти відповідей

Денної потреби

Дводенної потреби

Триденної потреби

П’ятиденної потреби

Десятиденної потреби

Запитання 134

Граничні нормативи зберігання наркотичних, психотропних ліків та прекурсорів списку 1 у структурних підрозділах - дільничні лікарні, амбулаторії, ФАПи:

варіанти відповідей

Денної потреби

Дводенної потреби

Триденної потреби

Однотижневої потреби

Десятиденної потреби

Запитання 135

Запаси інших лікарських засобів в ЛПЗ становлять:


варіанти відповідей

5-тидобової потреби

10-тидобової потреби

20-тидобової потреби

місячної потреби

квартальної потреби

Запитання 136

Перевірка дотримання умов зберігання лікарських засобів у відділеннях проводиться уповноваженою особою ЛПЗ не менше

варіанти відповідей

1 разу на тиждень

1 разу на 10 днів

1 разу на місяць

1 разу на квартал

1 разу на рік

Запитання 137

У кабінетах і відділеннях ЛПЗ ведеться ПКО таких груп ліків:

варіанти відповідей

Наркотичних, психотропних, отруйних, наркотичних комбінованих лікарських засобів, вміст діючих речовин в яких перевищує встановлену норму

Наркотичних, психотропних, отруйних. 

Наркотичних, наркотичних комбінованих лікарських засобів, вміст діючих речовин в яких перевищує встановлену норму

Психотропних, отруйних, наркотичних комбінованих лікарських засобів, вміст діючих речовин в яких перевищує встановлену норму

Наркотичних та отруйних лікарських засобів. 

Запитання 138

Реквізити вимог-замовлень:

варіанти відповідей

завіряється кутовим штампом, круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу або науково-дослідної установи, підписом керівника закладу (науково-дослідної установи) або його заступника з лікувальної частини. 

завіряється кутовим штампом, круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу

кругла печатка лікувально-профілактичного закладу

завіряється кутовим штампом, круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу або науково-дослідної установи, підписом керівника закладу.

завіряється кутовим штампом, круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу або науково-дослідної установи, підписом заступника з лікувальної частини

Запитання 139

Термін зберігання вимог-замовлень в аптеках: 

варіанти відповідей

1 рік

3 роки

5 років

3 роки (не враховуючи поточного року).

5 років (не враховуючи поточного року)

Запитання 140

Спеціальні рецептурні бланки форми № 3 /ф-3/, виписані лікарями лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я з порушенням Правил, а також повернені аптечними закладами охорони здоров’я неправильно виписані рецепти для заміни на новий рецепт, повинні зберігатися у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я протягом :

варіанти відповідей

5 років, не враховуючи поточного року.

3 років, не враховуючи поточного року.

1 року, не враховуючи поточного року.

5 років

3 роки

Запитання 141

До стерилізації розчини перевіряються за показниками:

варіанти відповідей

ідентифікація, рН, прозорість, кольоровість розчину, механічні включення, кількісне визначення лікарських речовин.

ідентифікація, рН, прозорість, кольоровість розчину, механічні включення, кількісне визначення діючих, ізотонуючих, стабілізуючих речовин

ідентифікація, кольоровість розчину, механічні включення, кількісне визначення лікарських речовин.

ідентифікація, кількісне визначення лікарських речовин.

ідентифікація, рН, прозорість, кольоровість розчину, механічні включення.

Запитання 142

Контроль якості стерильних лікарських засобів повинен охоплювати такі стадії виробництва:


варіанти відповідей

Підготовчі роботи.

Приготування розчину

Фільтрування та фасування розчину

Стерилізація розчину та контроль готового розчину

Підготовчі роботи, приготування розчину, фільтрування та фасування розчину,стерилізація розчину , контроль готового розчину та оформлення до відпуску.

Запитання 143

Суцільний візуальний контроль стану тари, зовнішнього вигляду лікарських засобів проводять не рідше:

варіанти відповідей

1 разу на тиждень

1 разу на 10 днів

1 разу на місяць

1 разу на квартал

1 разу на рік

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест