діагностична контрольна роболта

Додано: 8 вересня 2020
Предмет: Математика, 8 клас
Тест виконано: 85 разів
10 запитань
Запитання 1

Розв`язати рівняння 3(х+3)=3х-7

варіанти відповідей

2

немає коренів

1

0

Запитання 2

Спростити вираз 4х2-8х+4

варіанти відповідей

(2х-2)2

4(х-1)2

(х-4)2

(х-2)(х+4)

Запитання 3

Розв`язати систему лінійних рівнянь

варіанти відповідей

(-5;-4)

(-5;4)

(5;-4)

(5;4)

Запитання 4

При якому значенні а графік функції у= ах+8 проходить через точку А(3;-4)

варіанти відповідей

4

6

-4

2

Запитання 5

Із точок A і B, які лежать в одній півплощині відносно прямої a на однаковій відстані від неї, опущено на цю пряму перпендикуляри AC і BD. Знайдіть ∠ACB, якщо ∠ADC = 25о.

варіанти відповідей

25о

30о

65о

900

Запитання 6

Один із кутів прямокутної трапеції дорівнює 500. Знайдіть найбільший кут цієї трапеції.

варіанти відповідей

а) 500

б) 900

в) 1200

г) 1300

Запитання 7

Кут CEF дорівнює 152°, промінь EM проходить між його сторонами, кут CEM на 18° більший за кут FEM. Знайдіть кут CEM

варіанти відповідей

а) 67°

б) 134°

в) 47°

г) 85°

Запитання 8

Промінь, проведений з вершини прямого кута, ділить його на два рівні кути. Цей промінь називається

варіанти відповідей

а) висота

б) медіана

в) бісектриса

г) перпендикуляр

Запитання 9

Відомо, що точка M — середина сторони AC трикутника ABC. На промені BM за точку М відкладено відрізок ME, який дорівнює відрізку BM. Знайдіть довжину відрізка EC, якщо AB = 4,2 см.

варіанти відповідей

4,4 см

4,2 см

3,5 см

8,4 см

Запитання 10

Продовжіть речення:

Центр описаного кола лежить в точці перетину ...

варіанти відповідей

бісектрис

медіан

висот

серединних перпендикулярів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест