Діагностична контрольна робота з інформатики на початок 2021-2022 року 11 клас (10 )

Додано: 23 липня
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 135 разів
12 запитань
Запитання 1

На яких принципах базується інформаційна безпека?

варіанти відповідей

Доцільність

Конфіденційність

Доступність

Цілісність

Запитання 2

Як правильно здійснити імпорт методів в Python бібліотеки tkinter?

варіанти відповідей

from tkinter import *

import tkinter

import tkinter *

import from tkinter *

Запитання 3

Метод canvas.create_oval в Python можна використовувати для малювання

варіанти відповідей

Прямокутників

Кіл

Еліпсів

Парабол

Запитання 4

Виконавець команд Python називається:

варіанти відповідей

Модулятором

Компілятором

Інтерпретатором

Запитання 5

За допомогою якої команди в Python можна перетворити ціле число 5 у рядок ‘5’?

варіанти відповідей

str(5)

int(5)

float(5)

Запитання 6

Сортування елементів списку в Python здійснується за допомогою оператора

варіанти відповідей

Insert

pop

sort

append

Запитання 7

Яка функція в Python використовується для перетворення будь-якого значення на ціле число?

варіанти відповідей

int()

str()

float()

Запитання 8

Реклама — це

варіанти відповідей

поширення і постійне, глибоке та детальне роз'яснення яких-небудь ідей, поглядів, знань

розповсюдженння чого-небудь, намагання зробити що-небудь широко відомим

популяризація товарів, видовищ, послуг і т. ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників

Запитання 9

Що називають мистецтвом оформлення знаків в експресивній, гармонійній і майстерній манері?

варіанти відповідей

Літтерінг

Типографія

Каліграфія

Шрифт

Запитання 10

Для розміщення на веб-сторінках в Інтернеті використовують растрові зображення у форматах:

варіанти відповідей

JPG

GIF

PNG

WMA

Запитання 11

На веб-сторінку вставили відеофайл Sea формату mp4 шириною 300 і висoтою 400 пікселів. Виберіть правильний запис:

варіанти відповідей

<video width="300" height="400" controls> <sourse src="Sea.mp4">

<video width="300" height="400" controls> <sourse src="Sea.mp3"> <video

width="400" height="300" controls> <sourse src="Sea.mp4"> <video width="300" 

height="400" controls> <sourse src="Sea">

Запитання 12

Вказати різновиди графіки

варіанти відповідей

Станкова

Дизайнерська

плакатна, промислова

архітектурна, комп'ютерна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест