Дихання

Додано: 10 листопада 2021
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 10 разів
10 запитань
Запитання 1

На малюнку зображена послідовність процесів дихання, оберіть правильну відповідність

варіанти відповідей

1-легенева альвеола, 2-артеріальна кров, 3- клітина, 4-капіляри, 5-венозна кров

1- клітина, 2-артеріальна кров, 3-легенева альвеола, 4-капіляри, 5-венозна кров

1- клітина, 2-венозна кров, 3-легенева альвеола, 4-капіляри, 5-артеріальна кров

1-легенева альвеола, 2-артеріальна кров, 3- клітина, 4-капіляри, 5-венозна кров

Запитання 2

Не парний сплющений м"яз, що розмежовує грудну та черевну порожнини це

варіанти відповідей

діафрагма

плевра

міжреберні м"язи

легені

Запитання 3

Зігрівання, зволоження, очищення, знешкодження повітря відбувається в

варіанти відповідей

трахеї

гортані

глоткі

носовій порожнині

Запитання 4

Оберіть правильне твердження. Дихальні рухи людини. Вдих


варіанти відповідей

Скорочуються міжреберні зовнішні мязи; скорочується, плоскішає, опускається вниз діафрагма; збільшується об"єм грудної клітини;тиск в легенях менший за атмосферний; повітря переміщується до легень


Скорочуються міжреберні зовнішні мязи; розслабляється, робиться опуклою діафрагма; збільшується об"єм грудної клітини;тиск в легенях більший за атмосферний; повітря переміщується до легень

Розслабляються міжреберні зовнішні мязи; скорочується, плоскішає, опускається вниз діафрагма; зменшується об"єм грудної клітини; тиск в легенях менший за атмосферний; повітря переміщується з легень

Запитання 5

Укажіть тип дихання, під час якого відбувається газообмін із зовнішнім середовищем

варіанти відповідей

зовнішнє дихання

транспорт газів

внутрішнє дихання

Запитання 6

Укажіть метод визначення ЖЄЛ людини

варіанти відповідей

флюрографія

томографія

спірометрія

Запитання 7

Укажіть сполуку, що транспортує кисень в організм людини

варіанти відповідей

глюкоза

трепсин

гемоглобін

плазма крові

Запитання 8

Назвіть хвороби органів дихання

варіанти відповідей

пневмонія

панкреатит

гастрит

холіцестит

Запитання 9

Укажіть послідовність органів дихання, крізь які повітря проходить під час видиху

А-трахея

Б-носова порожнина

В-гортань

Г-бронхи

Д-носоглотка

Е-легені

варіанти відповідей

1-Б, 2-Д, 3-В, 4-А, 5-Г, 6-Е

1-Б, 2-Д, 3-А, 4-В, 5-Е, 6-Г

1-Б, 2-Д, 3-В, 4-Г, 5-А, 6-Е

1-Б, 2-Д, 3-В, 4-А, 5-Е, 6-Г

Запитання 10

Гуморальна регуляція дихання залежить від

варіанти відповідей

кількості СО2

кількості О2

кількості інертних газів повітря

кількості азоту

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест