доба УЦР: документи

Додано: 26 листопада 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 237 разів
22 запитання
Запитання 1

На час до вирішення справи... Установчими зборами по справах місцевого врядування Україною вищим верховним органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає... уряд по пропозиціям Центральної Ради

варіанти відповідей

Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду 

І універсал

ІІ універсал

ІІІ універсал

Запитання 2

Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право, накладаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки

варіанти відповідей

І універсал

ІІІ універсал

Маніфест з ультимативними вимогами Ради Народних комісарів

Відповідь УЦР на маніфест з ультимативними вимогами Ради Народних комісарів

Запитання 3

Визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв'язана... ми рішуче ставимось проти намірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання

варіанти відповідей

І універсал

ІІ універсал

ІІІ універсал

Брестський мир

Запитання 4

У Петрограді зчинилися криваві події...Частина людності Петрограда за приводом більшовиків повстала проти Тимчасового уряду і хоче накинути свою волю всій Російський республіці

варіанти відповідей

І універсал

Брестський мир

Реакція УНР на Жовтневу революцію

Реакція УНР на Лютневу революцію

Запитання 5

скасування приватної власності на «землі поміщицькі й інші землі нетрудових господарств сільськогосподарського призначення, а також на удільні, монастирські, кабінетні та церковні»; 

варіанти відповідей

І універсал УЦР

ІІІ універсал УЦР

Декрет про землю В.Леніна

Брестський мир

Запитання 6

Влада на території Української республіки віднині належить виключно Радам робітників, солдатських і селянських депутатів на Україні. Питання про Радянську владу в центрі і на місцях не допускають ніяких поступок

варіанти відповідей

Постанова Всеукраїнського з'їзду рад у Києві

Резолюція Всеукраїнського з'їзду рад у Харкові

Тимчасова Інструкція Генеральному секретаріату Тимчасового уряду

Маніфест з ультимативними вимогами Раднаркому УНР

Запитання 7

Ми ніколи не розглядали українську радянську республіку як національну республіку, а виключно як радянську республіку на території України

варіанти відповідей

Декларація про створення УНР в Харкові

І універсал

ІІІ універсал

Маніфест з ультимативними вимогами..

Запитання 8

Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною Державою Українського Народу. 3 усіма сусідніми державами, а саме: Росією, Польщею, Австрією, Румунією, Туреччиною й іншими ми бажаємо жити в згоді й приязні, але ніяка з них не може вмішуватися в життя самостійної Української Республіки»;  

варіанти відповідей

І універсал

ІІ універсал

ІІІ універсал

ІV універсал

Запитання 9

Доповнена Центральна Українська Рада виділить наново поміж себе окремий відповідальний перед нею Генеральний Секретаріат, який буде предложений до затвердження Тимчасовому правительству в характері представника найвищої крайової власти Тимчасового правительства на Україні

варіанти відповідей

І універсал

ІІ універсал

ІІІ універсал

ІV універсал

Запитання 10

Центральна Рада покладає надію, що народи неукраїнські, що живуть на нашій землі, також дбатимуть про лад та спокій у нашім краю й у цей тяжкий час вседержавного безладдя дружно, одностайно з ними стануть до праці коло автономії України

варіанти відповідей

І універсал

ІІ універсал

ІІІ універсал

ІV універсал

Запитання 11

Віднині Україна стає Українською Народною Республікою. Не віддаляючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів

варіанти відповідей

І універсал

ІІ універсал

ІІІ універсал

ІV універсал

Запитання 12

На час до вирішення справи про місцеве самоврядування Установчими Зборами по справах місцевого самоврядування України вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд по пропозиціях Центральної Ради

варіанти відповідей

І універсал

ІІІ універсал

Тимчасова інструкція Генеральному секретаріату

Маніфест з ультимативними вимогами до УЦР

Запитання 13

Хай буде Україна вільною. ...Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам... творити новий лад вільної автономної України».

варіанти відповідей

І універсал

ІІ універсал

ІІІ універсал

ІV універсал

Запитання 14

Од сього часу кожне село, кожна управа... повинні мати найтісніші організаційні зносини з Центральною Радою... У городах і тих місцях, де українська людність живе всуміж з іншими національностями, приписуємо нашим громадянам негайно прийти до згоди й порозуміння з демократією тих національностей... Ми... приписуємо, накласти на людність особливий податок на рідну справу і... пересилати його в скарбницю Української Центральної Ради...»

варіанти відповідей

І універсал

ІІ універсал

ІІІ універсал

ІV універсал

Запитання 15

Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; …в центрі — Всеукраїнському з’їздові рад… його Центральному виконавчому комітетові

варіанти відповідей

І універсал

ІІІ універсал

Маніфест з ультимативними вимогами РНК

"Маніфест до всіх робітників, селян і солдат України" Харківського зїзду рад

Запитання 16

на землі Республіки Української має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків, недоторканності особи 

варіанти відповідей

І універсал

ІІ універсал

ІІІ універсал

Брестський мир

Запитання 17


«Народе Український! Народе селян, робітників, трудящого люду! Волею своєю ти поставив нас, Українську Центральну Раду, на сторожі прав і вольностей Української землі»

варіанти відповідей

І універсал

ІІ універсал

ІІІ універсал

Тимчасова інструкція Генеральному секретаріату

Запитання 18

А наступними днями, як виплив з Універсалу, як логічне переведення його в життя було заснованр Генеральний секретаріт УЦР, інститут, який мав реалізувати виставлені в яуніверсалі тези

...

Такі слова написано після прийняття:

варіанти відповідей

після І універсалу

після ІІ універсалу

після ІІІ універсалу

після ІV універсалу

Запитання 19

Повноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську

варіанти відповідей

І універсал

ІІ універсал

Тимчасова інструкція Генеральному секретаріату

 "Маніфест до всіх робітників, селян і солдат України" Харківського зїзду рад

Запитання 20

Після довгих сумнівів Генеральний секретаріат прийшов до тієї думки, щоб крайова влада стала фактичною, під нею повинна бути міцна підвалина, і такою підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки

варіанти відповідей

 "Маніфест до всіх робітників, селян і солдат України" Харківського зїзду рад

Тимчасова інструкція Генеральному секретаріату

ІІІ універсал

ІV універсал

Запитання 21

Для української держави цей...(...) дуже корисний... ним українська держава визнана такими поважними субєктами міжнародного права, як центральні держави..

варіанти відповідей

Маніфест з ультимативними вимогами

Тимчасова інструкція Генеральному секретаріату

Брестський мир

Конституція УНР

Запитання 22

7. Громадянином УНР вважається кожна особа, яка це право

набула порядком, приписаним законами УНР.

8. Громадянин УНР не може бути разом з тим громадянином

иншої держави.

9. Громадянин УНР може зложити з себе громадянські права

заявою до Уряду УНР з захованням приписаного законом порядку.

0. Позбавити громадських прав громадянина УНР може тільки

постанова Суду Республіки.


варіанти відповідей

І універсал

ІІІ універсал

Тимчасова інструкція Генеральному секретаріату

Конституція УНР

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест