14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Додаткове тестування з історії України

Додано: 23 травня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 156 разів
30 запитань
Запитання 1

Проголошення П. Дорошенко гетьманом усієї України відбулось...

варіанти відповідей

1666 р.

1668 р.

1670 р.

1672 р.

Запитання 2

Хто з діячів періоду Визвольної війни та Руїни підписав зазначені угоди?

1 Гадяцьку А) Б. Хмельницький

2 Жванську Б) Ю. Хмельницькй

3 Слободищенську В) М. Дорошенко

4 Куруківську Г) І. Виговський

Д) І. Самойлович

варіанти відповідей

1Г 2А 3Б 4В

1А 2Б 3Г уВ

1В 2А 3Г 4Б

1Г 2Б 3Д 4В

Запитання 3

Якій події був присвячений роман П. Куліша "Чорна Рада"?

варіанти відповідей

А) обранню гетьманом І. Брюховецького в Ніжині

Б) Обранню гетьманом І.Мазепи на р. Коломак

В) Зречення П. Дорошенка гетьманства

Г) Правління Ю.Хмельницького

Запитання 4

Укажіть рік підписання "Вічного миру".

варіанти відповідей

1683 р.

1684 р.

1685 р.

1686 р.

Запитання 5

Якого року було підписано Андрусівське перемир'я

варіанти відповідей

1675 р.

1657 р.

1666 р.

1667 р.

Запитання 6

Хто зображений на портреті?

варіанти відповідей

Б. Хмельницький

І. Мазепа

П. Дорошенко

І. Брюховецький

Запитання 7

Період 60-80-х років XVІІ ст. в історії України називається:

варіанти відповідей

Коліївщина

Гайдамаччина

Займанщина

Руїна

Запитання 8

Укажіть основні положення Гадяцького договору (ТРИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДДІ)


варіанти відповідей

1 Велике князівство Руське включало території колишніх Волинського, Київського і Подільського воєводств

2 Велике князівство Руське входило до складу федеративної Речі Посполитої як самостійна держава, об’єднана з Польщею і Литвою лише спільно обраним королем

3 Велике князівство Руське мало власну судову та фінансову систему

4 виконавча влада зосереджувалася в руках руського князя, якого король призначав з середовища православної шляхти

5 найвища законодавча влада у Великому князівстві Руському належала козацькій старшині

6 обраний довічно і затверджений королем гетьман був головою виконавчої влади Великого князівства Руського

7 призначення королем Великого князя Руського — правителя України

Запитання 9

Хто зображений на портреті?

варіанти відповідей

Ю. Хмельницький

І. Виговський

П. Тетеря

І. Брюховецький

Запитання 10

Як називається договір І. Виговського з Річчю Посполитою?

варіанти відповідей

Переяславський

Корсунський

Гадяцький

Батуринський

Запитання 11

Який гетьман підписав Глухівські статті у 1669 році?

варіанти відповідей
Запитання 12

 Чиїм наказом було ліквідовано інститут гетьманства?

варіанти відповідей

Петром Дорошенко

Кирила Розумовського

 Малоросійської колегії


 імператриці Катерини ІІ

Запитання 13

Хто такі гайдамаки

варіанти відповідей

 Стихійні борці за кращу долю українців

Власники фільварок


Нащадки козаків

Військово - забовязані селяни

Запитання 14

В якому році було ліквідовано останню Запорізьку Січ?

варіанти відповідей

1710 р.

1764 р.

1775 р.

1792 р.

Запитання 15

Укажіть ім’я ватажка гайдамаків під час Коліївщини, обраного повстанцями гетьманом.

варіанти відповідей

О. Довбуш

М. Залізняк

І. Гонта

Верлан

Запитання 16

Назвіть Кошового атамана Кам'янської Січі

варіанти відповідей

Іван Сірко

Петро Калнишевський

Кость Гордієнко

Самійло Кішка

Запитання 17

Хто був автором першої в Європі Конституції

варіанти відповідей

І. Скоропадський

П. Орлик

П. Полуботок

К. Розумовський

Запитання 18

Яку посаду обіймав І. Виговський до обрання його гетьманом?

варіанти відповідей

генерального писаря

генерального судді

генерального осавула

Запитання 19

Коли територію козацької України було поділено на Правобережну та Лівобережну Гетьманщини?

варіанти відповідей

1663 р.

1659 р.

1667 р.

Запитання 20

До якого гетьмана належать наступні події: Переяславські статті з Росією, Чуднівська кампанія, Слободищенська угода

варіанти відповідей

І. Виговський

І. Брюховецький

Ю. Хмельницький

Запитання 21

На якому з портретів зображено гетьмана Івана Мазепу?

варіанти відповідей
Запитання 22

Другу половину XVII ст. в культурі України вважають:

варіанти відповідей

періодом українського бароко

періодом романтизму

періодом рококо

Запитання 23

Яку битву зображено на картині та в якому році вона відбулася?

варіанти відповідей

Битва під Стародубом, 1708 р.

Батуринська трагедія, 1708 р.

Полтавська битва, 1709 р.

Запитання 24

В якому році була створена Перша Молоросійська колегія?

варіанти відповідей

1710 р.

1722 р.

1764 р.

Запитання 25

За якого гетьмана було остаточно ліквідовано гетьманство?

варіанти відповідей

Кирила Розумовського

Івана Скоропатського

Данила Апостола

Запитання 26

В якому році була ліквідована Запорозька Січ?

варіанти відповідей

1725 р.

1775 р.

1734 р.

Запитання 27

Про Григорія Сковорду відомо, що він

варіанти відповідей

був автором збірок поезій та байок

першим почав писати твори українською розмовною мовою

написав пісню "Їхав козак за Дунай", що стала народною

Запитання 28

Учасники національно-визвольної боротьби в Західній Україні проти польської, угорської та австрійської шляхти у XvI–XIX cт. — це:

варіанти відповідей

опришки

гайдамаки

уходники

компанійці

Запитання 29


Вкажіть події історії України, що відбулися у XVI ст.:


варіанти відповідей

козацько-селянські повстання під проводом К.Косинського та С.Наливайка

прийняття Другого та Третього Литовських статутів

Андрусівське перемир’я між Московською державою та Річчю Посполитою

Люблінська унія між Великим князівством Литовським і королівством Польським

заснування П.Могилою Лаврської школи при Києво-Печерському монастирі

 надання магдебурзького права Львову, Луцьку, Києву


Запитання 30

Вкажіть хронологічні межі вивчення курсу " Історія України в контексті епохи Раннього Нового часу."

варіанти відповідей

V-XV ст.

X-XVIII ст.

к.XV - XVIII ст.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест