Доходи і результати діяльності

Додано: 3 листопада 2020
Предмет:
12 запитань
Запитання 1

Фінансовий результат -це

варіанти відповідей

це приріст вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період

це зменшення вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період

це приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період

Запитання 2

Прибуток - це

варіанти відповідей

перевищення доходів звітного періоду над витратами звітного періоду

перевищення витрат звітного періоду над доходами звітного періоду

обидва варіанти вірні

Запитання 3

Збиток - це

варіанти відповідей

перевищення доходів звітного періоду над витратами звітного періоду

перевищення витрат звітного періоду над доходами звітного періоду

обидва варіанти вірні

Запитання 4

Який рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій 

варіанти відповідей

79

76

70

Запитання 5

Витрати на збут віднесено на результат операційної діяльності відображається проводкою?

варіанти відповідей

Дт791 Кт91

Дт 91 Кт791

Дт 93 Кт791

Дт791 Кт93

Запитання 6

Яким рахунком закінчується 7 клас рахунків?

варіанти відповідей

76 "Страхові платежі"

791 "Фінансовий результат від надзвичайної діяльності"

79 "Фінансові результати"

793 "Результат іншої діяльності"

Запитання 7

Рахунок№76-це…


варіанти відповідей

інші фінансові доходи

надзвичайні доходи

інший операційний дохід

страхові платежі

Запитання 8

При журнально-ордерній формі обліку узагальнення даних по обліку фінансових результатів здійснюється  у ...?

варіанти відповідей

журналі-ордері №3

журналі-ордері №6

журналі-ордері №5

журналі-ордері №4

Запитання 9

Визначення нерозподіленого прибутоку відображається проводкою?

варіанти відповідей

Дт79 Кт44

Дт44 Кт79

Дт42 Кт79

Дт44 Кт76

Запитання 10

Визнання непокритого збитку відображається проводкою?

варіанти відповідей

Дт79 Кт44

Дт44 Кт79

Дт42 Кт79

Дт44 Кт76

Запитання 11

Який рахунок призначено для обліку доходів, які виникають в процесі діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства?

варіанти відповідей

73 "Інші фінансові доходи"

71 "Інший операційний дохід"

74 "Інші доходи" 

72 "Дохід від участі в капіталі"

Запитання 12

На якому субрахунку підприємства торгівлі та інші організації узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів?


варіанти відповідей

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

702 "Дохід від реалізації товарів"

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

704 "Вирахування з доходу"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест