Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

ДПА 10 варіант О.В. Костильов

Додано: 4 травня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 235 разів
33 запитання
Запитання 1

 Віночок квітки — це сукупність

варіанти відповідей

А усіх частин квітки

Б лише пелюсток

В пелюсток і чашолистків

Г лише чашолистків

Запитання 2

Укажіть тварину, яка має три пари грудних ходильних кінцівок.

варіанти відповідей

А хрущ травневий

Б павук-хрестовик

В рак річковий

Г свербун коростяний

Запитання 3

Укажіть клітини,що мають довгі та короткі відростки.

варіанти відповідей

А еритроцити

Б міоцити

В нейрони

Г хондроцити

Запитання 4

В організмі людини кров у велике коло кровообігу надходить з

варіанти відповідей

А лівого шлуночка

Б правого шлуночка

В лівого передсердя

Г правого передсердя

Запитання 5

Укажіть групу організмів, до яких належать дріжджі

                       

варіанти відповідей

А бактерії       

Б віруси

В гриби

Г рослини

Запитання 6

Укажіть біотичний екологічний фактор.

варіанти відповідей

А ступіньвологості повітря

Б сила земного тяжіння

В кількість сонячної радіації

Г концентрація фітонцидів у повітрі

Запитання 7

Завдяки застосуванню біотехнологічних процесів людина отримує:

варіанти відповідей

А антибіотики

Б поліетиленові пакети

В гумові рукавички

Г порцеляновий посуд

Запитання 8

Укажіть тип хімічного звязку, який утворюється між комплементарними нуклеотидами в ДНК.

варіанти відповідей

А водневий

Б йонний

В пептидний

Г ковалентний

Запитання 9

Укажіть речовини, при розчепленні яких виділяється найбільша кількість енергії.

варіанти відповідей

А білки

Б жири

В вітамни

Г вуглеводи

Запитання 10

Укажіть речовини, унаслідок розщеплення яких вивільняється найбільша кількість енергії.

варіанти відповідей

А білки

Б жири

В вітаміни

Г вуглеводи

Запитання 11

Укажіть клітину, яка утворюється внаслідок мейозу.

      

        

варіанти відповідей

А яйцеклітина   

Б хондроцит    

 В міоцит

  Г нейрон

Запитання 12

Укажіть генотип, що містить тільки домінантні алела гена

варіанти відповідей

А ааВВ

Б ааЬЬ

В ААЬЬ

Г ААВВ

Запитання 13

Друга частина

 Дослідники установили, що псування харчових продуктів спричинили еукаріотичні організми. Виявлено, що до складу клітинних оболонок входить хітин, клітини містять вакуолі, але позбавлені хлоропласт? Укажіть до якої групи організмів вони належать.

варіанти відповідей

А зелені водорості

Б діатомові водорості

В бактерії

Г гриби

Запитання 14

Доросла тварина має тіло поділене на відділи; зовнішній скелет складається з 3 шарів: зовнішнього рогового, середнього порцелянового і внутрішнього перламутровго. Орган дихання - зябра. До якої групи організмів вона належить.

варіанти відповідей

А двостулкові молюски

Б кільчасті черви.

В ракоподібні

Г комахи

Запитання 15

Двоє школярів висловилися з приводу будови серця. Перший сказав, що м’язовий шар правого шлуночка тонший, ніж лівого. Другий припустив, що усередині великих артерій є кишенькові клапани . Хто з них має рацію?

варіанти відповідей

А лише І

Б лише II

В обидва мають рацію

Г обидва помиляються

Запитання 16

Укажіть місце розташування центральної частини парасимпатичної вегетативної нерво­вої системи.

варіанти відповідей

А у крижовому відділі спинного мозку

Б у великих півкулях головного мозку

В у проміжному мозку

Г у шийному відділі спинного мозку

Запитання 17

Фрагмент одного з ланцюгів ДНК має таку послідовність нуклеотидів: ЦАТ-ТАТ-ГГТ-АГЦ-АТЦ. Укажіть послідовність нуклеотидів молекули РНК.

варіанти відповідей

А ГУА-АУА-ЦЦА-УЦГ-УАГ

Б ГТА-АТА-ЦЦА-ТЦГ-ТАГ

В ГУА-УАУ-ГГТ-УЦГ-УАГ

Г ЦУА-УАУ-ЦЦА-УЦГ-УАГ

Запитання 18

Ознаку кодує ген, розташований у У-хромосомі. Як успадковується ця ознака?

варіанти відповідей

А передається від матері лише синам

Б передається від матері лише донькам

В передається від батька лише синам

Г передається від батька лише донькам

Запитання 19

Результатом екологічного видоутворення можуть бути                      

 

варіанти відповідей

А види безкрилих комах на островах, що є нащадками материковського виду.

Б два види шишкарів, які живляться насінням різних рослин в одному лісі

В вид азійських мишей, що утворився внаслідок міграції європейського виду

Г види ховрахів на різних берегах однієї річки

Запитання 20

Першою ланкою ланцюга живлення у наземній екосистемі

варіанти відповідей

А гриби

Б рослиноїдні тварини

В хижі тварини

Г рослини

Запитання 21

Укажіть природоохоронний об’єкт, який створено з метою  збереження в природному стані найтиповіших природних комплексів біосфери   та здійсненняння моніторингу.

                                      

варіанти відповідей

А заказник природи

Б природний заповідник   

В біосферний заповідник

Г національний природний парк

Запитання 22

Селекціонери з метою досягнення кращих результатів використовують «чистілінії» організмів. Яке явище спостерігається в результаті схрещування двох різних чистих ліній одного виду.

варіанти відповідей

А інбридинг

Б кросинговер

В гетерозис

Г фенокопія

Запитання 23

Третя частина

Проаналізуйте твердження щодо позначень на рисунку складових рослинної клітини та укажіть правильні.І — цифрою 1 позначено вакуолю; II —

цифрою 2 позначено клітинну стінку; III — цифрою З

позначено ядро.

варіанти відповідей

А лише І і III

Б лише II і III

В лише I і II

Г І, II і III

Запитання 24

Проаналізуйте твердження стосовно сарани й укажіть правильні. І — розвиток з повним перетворенням; II — личинка та доросла особина мають однакову кормову базу; III — завдає великої шкоди сільськогосподарським угіддям.

варіанти відповідей

А лише І і II

Б лише II і III

В лише І і III

Г І, II і III

Запитання 25

Проаналізуйте твердження щодо позначень на рисунку складових зуба

та вкажіть правильні. І — цифрою 1 позначено дентин; II — цифрою

значено емаль; III — цифрою 3 позначено шийку зуба.

варіанти відповідей

А лише І і II

Б лише І і III     

В лише II і

Г І, II, III

Запитання 26

26.Установіть відповідність між елементом будови еукаріотичної клітини

(1—4) та процесами (А-Д), що відбуваються з його участі.

варіанти відповідей

1 лізосома

2 мітохондрія

3 ядро

4 клітинний центр

А утворення субодиниць рибосом

Б розщеплення макромолекул за допомогою ферментів

В утворення веретена поділу

Д синтез АТФ,

Запитання 27

26.Установіть відповідність між елементом будови еукаріотичної клітини

(1—4) та процесами (А-Д), що відбуваються з його участі.

варіанти відповідей

1 лізосома

2 мітохондрія

3 ядро

4 клітинний центр

А утворення субодиниць рибосом

Б розщеплення макромолекул за допомогою ферментів

В утворення веретена поділу

Д синтез АТФ,

Запитання 28

26.Установіть відповідність між елементом будови еукаріотичної клітини

(1—4) та процесами (А-Д), що відбуваються з його участі.

варіанти відповідей

1 лізосома

2 мітохондрія

3 ядро

4 клітинний центр

А утворення субодиниць рибосом

Б розщеплення макромолекул за допомогою ферментів

В утворення веретена поділу

Д синтез АТФ,

Запитання 29

26.Установіть відповідність між елементом будови еукаріотичної клітини

(1—4) та процесами (А-Д), що відбуваються з його участі.

варіанти відповідей

1 лізосома

2 мітохондрія

3 ядро

4 клітинний центр

А утворення субодиниць рибосом

Б розщеплення макромолекул за допомогою ферментів

В утворення веретена поділу

Д синтез АТФ,

Запитання 30

Визначте послідовність організмів у ланцюзі живлення екосистеми ліс.

варіанти відповідей

А стокатий дятел

Б дуб звичайний

В беркут

Г дубовий пильщик

1

2

3

4

Запитання 31

Визначте послідовність організмів у ланцюзі живлення екосистеми ліс.

варіанти відповідей

А стокатий дятел

Б дуб звичайний

В беркут

Г дубовий пильщик

1

2

3

4

Запитання 32

Визначте послідовність організмів у ланцюзі живлення екосистеми ліс.

варіанти відповідей

А строкатий дятел

Б дуб звичайний

В беркут

Г дубовий пильщик

1

2

3

4

Запитання 33

Визначте послідовність організмів у ланцюзі живлення екосистеми ліс.

варіанти відповідей

А строкатий дятел

Б дуб звичайний

В беркут

Г дубовий пильщик

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест